عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 364

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مصرف به عنوان فعالیتی اقتصادی- اجتماعی است که رویه های ایدئولوژیک همبسته با آن به عنوان مصرف گرایی معرفی می شود. عوامل متعددی بر روی این پدیده تاثیر گذارند که در این میان می توان به تبلیغات اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان مصرف‌گرایی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش این تحقیق از نوع پیمایش بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متأهل دانشجوی دانشگاه اصفهان تشکیل داده است، که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به ع ...

تبلیغات، بویژه تبلیغات تلویزیونی به دلیل برخورداری از مخاطب گسترده، می‌تواند در شکل-گیری، تقویت و گسترش نگرش‌هایی خاص در اجتماع نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. یکی از این نگرش‌ها، نگاه به جنسیت و بازنمایی متفاوت نقش‌های مرتبط با هر جنس است که می‌تواند به تبعیض جنسیتی دامن زند یا باعث رفع آن شود. این پژوهش با استفاده از نشانه-شناسی اجتماعی کرس و فان لیوون و بهره‌گیری از تحلیل محتوای کمی و کیفی به بررسی چگونگی بازنمایی جنسیت در تبلیغات تلویزیونی می‌پردازد. بدین‌منظور، جامعه آماری ...
نمایه ها:

امروزه مناطق روستایی کشور با مشکلاتی همچون بیکاری بهره وری پایین کشاورزی مهاجرت روزافزون به شهرها و حاشیه نشینی مواجه اند گردشگری روستایی به عنوان رویکردی نوین و باصرفه میتواند درجهت رفع این معضلات و تجدید حیات روستاها نقش مهمی ایفا نماید و درکاهش شکاف منطقه ای و بهبود شاخصهای توسعه بسیارتاثیرگذارباشد استان کرمان به عنوان یکی ازمنابع غنی گردشگری ازجمله گردشگری روستایی میتواند به یکی ازقطبهای مهم گردشگری روستایی تبدیل شود ولی وجود عوامل و موانع متعدد باعث عدم استفاده ازتوانمند ...

تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. مسلماَ تبلیغات در عرص? هنر تا حدودی با تبلیغات یک محصول تجاری متفاوت است. تبلیغات در هنر ابتدا فرهنگ سازی و بسترسازی لازم برای رشد و گسترش نوعی از تفکر در جامعه است. این تعبیر که تبلیغات هنری مانند پیام های بهداشتی است، بیراه نیست. چراکه پیام ها و دستورالعمل های بهداشتی و پزشکی برای سلامتی جسم و جان و تبلیغات هنری به قصد پرورش و تیمار روح و روان است. ...

امروزه با توجه به رقابت شدید موجود در فضای بازارها ، نیاز به راه هایی که به نحوی موثرشرکت و محصولاتش را به مصرف کنندگان معرفی نمایند شدیداً احساس می شود . آمیخته ترفیع ، ابزارهای ارتباطی شرکت با محیط بیرونش می باشد لذا به منظور بهبود نحوه برقراری ارتباط با مشتریان ، فرستادن پیامی یکدست و شفاف به آنان ، کاهش هزینه های شرکت ها و در نهایت نیل به موفقیت ، نیاز به استفاده یکپارچه و نه مجزای این عناصر احساس می شود . در این تحقیق سعی شده است که تأثیر این ابزارها ( تبلیغات ، تبلیغات ...

اهداف پژوهش: نقش تبليغات محيطي (تبليغات بدنه اتوبوس هاي درون شهري) بر ترغيب مخاطب به خريد كالا در منطقه 14 تهران. روش پژوهش: در اين تحقيق از روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش، ساكنين منطقه 14 شهرداري شهر تهران است که تعداد آنها 483432 نفر است. محتواي اصلي: توجه به مخاطبان به عنوان كساني كه بايد پيام را مورد پذيرش قرار دهند و واكنش مورد نظر مبلغ كه همان خريد كالا است را انجام دهند، اهميت مي يابد. ارائه فكر، انديشه، هنجار، ارزش، ك ...

تلاش علم بازاريابي بر اين است كه شيوه‌هاي رفتار مصرف‌كننده را تحت تأثير قرار دهد. اين تلاشها براي سازمان ها، مشتريان و جامعه تأثيرهايي را به همراه دارد. به كارگيري دانش رفتار مصرف كننده در جهت توسعه‌ي استراتژي بازاريابي، نوعي هنر است و به همین دلیل تحليل تأثيرهاي بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كننده، گامي فراتر از يك علم است و نوعي هنر به شمار مي‌آيد. به دليل اهميت تبليغات براي همه سازمانها و فروشندگان، اين تحقيق بر آن است تا به بررسي تاثير تبليغات بر روي رفتار خريد مصرف كنندگ ...

تبلیغ به معنی رساندن چیزی به منتهای خویش است . در اسلام، هدف رسالت پیامبران تبلیغ بیان شده است آنجا که می‌فرماید: و ما علی الرسول الا البلاغ. امروزه تبلیغات با روشهای نوین و اشکال متعددی به خود گرفته است و در غرب ابزاری برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رود. در اسلام نیز تبلیغات شامل مراحلی است و باید پس از گذر از مراحل اولیه، شرایط تبلیغات را مهیا کرد و سپس در دل و جان و اندیشه‌های آحاد افراد نفوذ کرد، پیامهای اسلامی باید همواره مولفه‌هایی همچون ...

این مجموعه با ترجمه قسمت‌هایی از کتاب "افکار عمومی و تبلیغات " می‌باشد. تعداد نه مقاله از این کتاب انتخاب شده و ترجمه گردیده است . نویسندگان مقالات با هم تفاوت دارند. عنوان‌های مقالات برگزیده شده چنین است . بعضی از اصول مربوط به ترغیب جمعی انتخابی از نتایج تحقیق در مورد فروش اوراق قرضه جنگ توسط ایالات متحده آمریکا - اهداف تبلیغات سیاسی - چهره آشوبگر آمریکایی - کاربرد تکنیک‌های تبلیغاتی در آگهی‌های تجارتی نهادی - اصول تبلیغاتی گوپلر - درسهایی روانشناسانه از تبلیغات ...