عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. مسلماَ تبلیغات در عرص? هنر تا حدودی با تبلیغات یک محصول تجاری متفاوت است. تبلیغات در هنر ابتدا فرهنگ سازی و بسترسازی لازم برای رشد و گسترش نوعی از تفکر در جامعه است. این تعبیر که تبلیغات هنری مانند پیام های بهداشتی است، بیراه نیست. چراکه پیام ها و دستورالعمل های بهداشتی و پزشکی برای سلامتی جسم و جان و تبلیغات هنری به قصد پرورش و تیمار روح و روان است. ...

گونه‌های جدید از تبلیغات در وسایلی همچون تلفن همراه به وجود آمده است. این پیشرفت سریع فرصت را برای شرکت‌های نوآور به وجود آورده است تا با استفاده از این ابزار به مشتریان هدف خود نائل گردند. هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل موثر در پذیرش تبلیغات پیام کوتاه تلفن همراه در بازاریابی شرکت به مشتری B2C است. با توجه به اهمیت تحقیق، استفاده از تلفن همراه و اینترنت، سبک و سیاق زندگی تغییر می‌یابد، شیوه فروش و خرید کالاها و خدمات را متحول می‌نماید و در کنار آن تعاملات را بیشتر کر ...

رشد فزاینده مصرف گرایی و قفسه های بی پایان و رنگارنگ کالاها و خدمات در دنیای امروز نه تنها مشتریان را در انتخاب یک کالا از میان این خیل عظیم سردرگم نموده است، بلکه تولیدکنندگان و خدمات رسانان را بر آن داشته است تا به دنبال راه هایی بدیع برای جذب مشتریان باشند. این مسأله خود موکد اهمیت تبلیغات‌ به عنوان ابزاری موثر در جلب نظر مشتریان و عموم افراد جامعه و واداشتن ایشان به ترجیح یک کالا به کالاهای مشابه است. در این مطالعه تلاش می شود تا ویژگی های گفتمان دو استراتژی مهم در تبلیغا ...

تحقيق حاضر با هدف شناخت ابزارهاي تبليغات اينترنتي و بررسي ترجيح و اولويت مديران وب‌سايت و كاربران اينترنت در انتخاب ابزار تبليغات اينترنتي تدوين گرديد. در اين تحقيق تلاش بر آن بود كه با بررسي مقايسه‌اي اين دو گروه از بازيگران عرصه تبليغات اينترنتي (مديران وب‌سايت به عنوان ناشران تبليغات و كاربران به عنوان مخاطبان تبليغات) به مطابقت ديدگاه موجود بين اين دو گروه پرداخته شود كه به دليل نبود مستندات قابل اتكا و محدوديت‌هاي پيش رو كه به دليل نو بودن اين صنعت در كشور و نبود دانش كا ...

امروزه استفاده از متون واقعي در آموزش زبان انگليسي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. از آنجايي كه تبليغات از جمله متون واقعي شمرده مي شود استفاده از آنها در آموزش زبان انگليسي رواج يافته است و اين امر باعث گسترش تحقيقات در زمينه زبان تبليغات شده است. چون يكي از زمينه هاي جذابتر شدن تبليغات استفاده از جناس مي باشد، امروزه از جناس در ز بان تبليغات بسياراستفاده مي شود. استفاده از جناس باعث مي شود كه يك تبليغ بيشتر در خاطرها بماند و همچنين اثر متقاعد كننده بيشتري داشت ...

اهداف پژوهش: نقش تبليغات محيطي (تبليغات بدنه اتوبوس هاي درون شهري) بر ترغيب مخاطب به خريد كالا در منطقه 14 تهران. روش پژوهش: در اين تحقيق از روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش، ساكنين منطقه 14 شهرداري شهر تهران است که تعداد آنها 483432 نفر است. محتواي اصلي: توجه به مخاطبان به عنوان كساني كه بايد پيام را مورد پذيرش قرار دهند و واكنش مورد نظر مبلغ كه همان خريد كالا است را انجام دهند، اهميت مي يابد. ارائه فكر، انديشه، هنجار، ارزش، ك ...

تلاش علم بازاريابي بر اين است كه شيوه‌هاي رفتار مصرف‌كننده را تحت تأثير قرار دهد. اين تلاشها براي سازمان ها، مشتريان و جامعه تأثيرهايي را به همراه دارد. به كارگيري دانش رفتار مصرف كننده در جهت توسعه‌ي استراتژي بازاريابي، نوعي هنر است و به همین دلیل تحليل تأثيرهاي بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كننده، گامي فراتر از يك علم است و نوعي هنر به شمار مي‌آيد. به دليل اهميت تبليغات براي همه سازمانها و فروشندگان، اين تحقيق بر آن است تا به بررسي تاثير تبليغات بر روي رفتار خريد مصرف كنندگ ...

در این تحقیق به نقش عکاسی خلاق در تبلیغات با استفاده از تحلیل بیلبوردها با رویکرد بر مواد غذایی پرداخته شده است. همچنین نقش عکس در برقراری ارتباطی بهتر و موثرتر با مخاطب به گونه ای که منجر به خرید بیشتر محصول شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 15 نمونه از بیلبوردهای تبلیغاتی مواد غذایی موجود در تهران در دهه هشتاد انتخاب و به روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شد. عناصر درون کادری، در یک بیلبورد تبلیغاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تنوع کالا، خدمات و نحوه تبلیغ در کنار ...

این پ‍ژوهش، با تکیه بر نقش اینترنت، در حوزه تبلیغات گردشگری شهر تهران به بررسی وضعیت جذب گردشگر و اثربخشی تبلیغات گردشگری از دیدگاه کارشناسان تبلیغات گردشگری شهر تهران پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی، استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، شامل 400 نفر از کارشناسان تبلیغات گردشگری شهر تهران می باشد، که در واحدها و بخش های تبلیغات گردشگری شهر تهران مشغول بکار می باشند و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. مهمترین نتایج پژوهش حاضر عبار ...