عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض های ناروا، از اهداف و نیازهای اساسی جامعه انسانی است که در اسلام به عنوان دین کامل و پاسخگوی نیازهای بشر، در سیره اجتماعی پیامبر(ص) تبلور یافته است. اساساً یکی از هدف های مهم رسالت پیامبر(ص) و مأموریت او، اجرای عدالت اجتماعی بوده است. بیشتر مردم به طور طبیعی و فطری قادر به درک وضعیت‌ رفتارهای عادلانه و ناعادلانه و تمایز قائل شدن میان این دو وضعیت هستند. با این همه، به دلیل اهمیت و نقش محوری عدالت اجتماعی در سرنوشت فردی و اجتماعی، در متون دینی ...

مبارزه با نژادگرایی و تبعیض نژادی یکی از ارکان نظام بین المللی حقوق بشر است که کنوانسیون 1965 رفع هرگونه تبعیض نژادی، سند محوری آن به شمار می رورد. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن‍ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تاملی در ایالات متحده آمریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. اگرچه در نگاه نخست به نظر می رسد این پدیده از کشوری که یک آفریقایی تبار کرسی ریاست جمهوری آنرا بدست آورده کاملا رخت بربسته، اما اسناد نهادهای حقوق بشری ح ...

اقلیت در حقوق بین الملل، علی‌رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه‌ی جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشنی است. تبعیض نسبت به گروه‌های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم نمودن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، اکثراً در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی،‌ از اقلیت‌ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات م ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه احساس تبعیض و استرس ادراک شده با سلامت روان شهر رشت صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع طرح همبستگی می باشد.جامعه آماری 5000 نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 450 نفری انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه GHQ-28، پرسشنامه محقق ساخته احساس تبعیض و پرسشنامه استرس ادراک شده استفاده شد. در این پژوهش روش آماری همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون گام به گام به کار برده شد. نتایج همبستگی نشان داد که بین احساس تب ...

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه‌ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله تبعیض در قصاص عضو (اطراف)، سه دیدگاه دارند: یک-تبعیض درقصاص کلاً پذیرفته شده است.دو ...
نمایه ها:
تبعیض | 
فقه | 
ایران | 
قصاص | 
عفو | 

سازمان تجارت جهاني تنها سازمان بين‌المللي با صلاحيت عام در ارتباط با قواعد تجارت بين دولتها مي‌باشد و يكي از ستونهاي اساسي حكومت جهاني است. در مركز سازمان تجارت جهاني موافقتنامه‌هاي تجاري قرار گرفته كه هر سه بخش كالا، خدمات و مالكيت معنوي را پوشش مي‌دهند. اصل عدم تبعيض يكي از اصول اساسي سيستم تجاري چند جانبه مي‌باشد که در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهاني به عنوان ابزار اصلي نیل به اهداف سازمان مي‌باشد. در اين مقدمه، اعضا سازمان تجارت جهاني صريحاً تمايل خود را به حذف رفتا ...

در دو دهة اخیر موسیقی رپ جایگاه خود را به عنوان یک شیوة گفتمانی ترغیبی بسیار قوی در جوامع تثبیت کرده است. در ایران، موسیقی رپ به عنوان بخشی از “موسیقی زیرزمینی” شناخته می‌شود. “موسیقی زیرزمینی” در ایران، به فعالیت آن دسته از گروه‌های موسیقی اطلاق می‌شود که از سوی وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی موفق به دریافت مجوز پخش و برگزاری کنسرت رسمی نمی‌شوند. موسیقی زیرزمینی در ایران را می‌توان بر اساس محتوا به دو نوع بزمی و اجتماعی تقسیم کرد. نوع بزمی در بطن خود توصیف‌های مرتبط به روابط دوس ...

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد. نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز ...

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ...