عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمانیکه مرز ها پدید آمدند آنچه بیش از همه برای حکومت ها اهمیت داشته و دارد حفظ حدود و ثغور مرزهای جغرافیایی بوده است. استملاک اموال غیر منقول یکی از موضوعاتی است که در حوزه‌ی حقوق بین الملل خصوصی جای بحث دارد. کشورها در این مورد روش های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. گرچه طبق موازین حق مالکیت حقی مشروع است و همه‌ی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید از حق مالکیت برخوردار شوند ولی این حق مطلق نیست. در حقوق ایران سلب مالکیت از بیگانگان به عنوان ضمانت اجرای قوانین استملاک اتباع پیش بینی ...

تحریم به عنوان سازوکاری در حقوق بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش وجود داشته است. تحریم که نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسوول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از ...

سکوت در مقابل دیه غیر مسلمان در قوانین مجازات اسلامی ایران و نیز رویه هاى مختلفى که در محاکم سراسر کشور راجع به دیه غیر مسلمان اتخاذ شده بود, مشکلاتی را برای دادگاه ها از جهت صدور حکم بوجود آورده بود, تا اینکه، مطابق با ماده 554 ق. م ا مصوب 1392 دیه جنایت براقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برابر با دیه مسلمانان مصوب شد. در این پژوهش سعی شده است ضمن تحلیل مبانی فقهی حقوقی این ماده قانونی به برخی از ابهامات در این خصوص پاسخ داده شود . یافته های تحقیق نشان می د ...
نمایه ها:
دیه | 
ذمی | 
معاهد | 
تبعه |