عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1010

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بشرازدیرباز به دنبال روشهایی جهت کاهش مخرب زلزله بود هاست سیرتاریخی کشورهای جهان سوم نشان میدهد که مهاجرت روستائیان به شهرها به شدت صورت می پذیرد و به واسطه تقاضای بالای زمین درشهرها بشربیشتر ازهمه وقت به حریم گسل ها تجاوز کرده است که باعث رشدوافزایش تلفات ناشی اززلزله شده است برایمهاراثرات مخرب زلزله یکی ازراه کارهای جدید درحوزه مطالعاتی مدیریت بحران میباشد که میتواند تلفات زلزله را قبل ازوقوع آن پیش بینی نموده و راه کارهای پیشگیری ازآن را ارایه نماید مدیریت بحران درزلزله هم ...
نمایه ها:
زلزله | 
gis | 
تبریز | 

گسل تبریز یکى از مهمترین ساختارهاى زمین شناسى در شمال غرب کشور مى باشد. در این پژوهش با مطالعه تصاویر ماهواره اى و عکس هاى هوایی هندسه عمومى گسل مشخص گردید. با استفاده از جهت گیرى محور چین ها جهت فشارش ‏‎N00E-N020E‎‏ به دست آمده است. که با توجه به جهت گیرى گسل شمال تبریز مى تواند شاهدى بر حرکات راستگرد آن باشد. وجود شواهد مورفولوژیک مانند آبراهه هاى جابجا شده و منحرف شده، پشته هاى فشارى و مسدود کننده، حرکات راستگرد گسل را به اثبات مى رساند. وجود تراسهاى رودخانه اى، حفر بستر ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سه متغیر گر ایش دینی، عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین گرایش دینی و عزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد . به این معنا که هر قدر گرایش دینی در دانش آموزان بالا باشد، عزت نفس نیز بالا خواهد بود. رابطه بین گرایش دینی و خودکارآمدی نیز مثبت و معنادار بوده است.بدین معنا که هر قدر گرایش دینی دانش آموزان در سطح بالاتری باشد، میزان خودکارآمدی آنان نیز بالاتر خواهد بود. ...

انسانها در محیطهای سازمانی و صنعتی چنانچه در معرض یک سری عوامل آزاردهنده و فشارزا( استرسورها) قرار گیرند، بعد از مدتی ، ممکن است دچار اختلالهای روانی، اجتماعی و جسمانی شوند و در واقع سلامت عمومی آنها به خطر افتد. از همین رو ممکن است رضایت شغلی که ارتباطات تنگاتنگی با رضایت از زندگی کاری آنها دارد ، نیز به خطر افتد. در این تحقیق رابطه بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارکنان شرکت تولید برق تبریز(نیروگاه) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیر سلامت عمومی و رضایت شغ ...

گسل شمال تبریز که از بخشهای شمال خاوری، شمال و شمال باختری شهر تبریز عبور می نماید، به دلیل وقوع زمین لرزه های متعدد تاریخی و دوازده بار تخریب کامل شهر تبریز از گسلهای شناخته شده زمین لرزه ای ایران است. این گسل که زمانی با محدوده شهری تبریز فاصله داشت، هم اکنون بر اثر گسترش ساخت و ساز و شهرک سازی بر روی حریم آن، از میان شهرکهای جدید ساخته شده و در حال احداث در شمال تبریز عبور می نماید. با توجه به خطر گسیختگی مستقیم در شهر، گسلش در محدوده شهر تبریز و اثرهای حوزه نزدیک گسل در ص ...
نمایه ها:
زلزله | 
گسل | 
تبریز | 
ایران | 

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...

در این مطالعه سهم هر یک از منابع آلاینده هوای شهر تبریز اعم از منابع ساکن و متحرک، بررسی و آمار وسایط نقلیه موتوری شهر تبریز تهیه و ضمن مشخص نمودن تعداد، نوع و میزان سوخت مصرفی ، مقدار آلاینده منتشره از این وسایط در هوای شهر محاسبه و برآورد گردیده است . برای تعیین سهم سوخت مصرفی منابع ساکن از قبیل اماکن مسکونی ، تجاری و کارخانجات و کارگاههای صنعتی ، نوع و میزان سوخت مصرفی هر یک به تفکیک تهیه و مقدار مواد آلاینده منتشره از احتراق سوخت در این منابع محاسبه شده است . در بررسی و م ...
نمایه ها:
تبریز | 
کاهش | 

هدف پژوهش بررسی پدیده دستفروشی کتاب و ویژگیهای اجتماعی و فردی، خریداران کتاب در کنار خیابانهای تبریز است . روش پژوهش پیمایشی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دستفروشی کتاب به عنوان یک پدیده اجتماعی با گسترش دستفروشی رواج یافته و خصوصا بعد از انقلاب به صورت چشمگیرتری در تهران و تبریز و غیره متداول شده و عده‌ای از افراد را با ویژگی‌های فردی - اجتماعی خاصی به سوی خود کشانده است . به طور کلی محل و مکان فعالیت و تمرکز دستفروشان کتاب در تبریز مرکز شهر است . کتابهای موجود ...

گسل شمال تبریز بزرگترین گسل در شمال غرب کشور است که بطول 150km از کوههای میشو تا بستان آباد قابل ردیابی است بیشترین تاثیر آن در شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل گسل تبریز نامیده می شود روستایی 1389 وجود چنین گسلی خطر زلزله را برای شهر تبریز به عنوان قطب صنعتی شمال غرب کشور تشدید می کند با وجود اینکه زلزله به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی بحساب می آید ولی به خودی خود دارای اثرات نامطلوبی نیست آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد عدم پیشگیری از تاثیر آن و عدم آمادگی جهت ...