عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی زیست‌شناسی مینوز لکه گرد درختان سیب ، (Zell)L.scitella در قطعه سیب کاری ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بامطالعات صحرایی و محصورسازی یک جفت حشره نر و ماده تازه ظاهر شده در روی شاخه‌هایی به قطر تقریبی 1 و طول 50 سانتیمتر و حامل 10 برگ به کمک قفس‌های آستینی، درسال 1374 صورت گرفت . هم چنین مطالعات آزمایشگاهی با قرار دادن یک جفت حشره نر و ماده بر روی شاخه‌های بریده یک برگی که هر کدام در داخل بانکه‌های شیشه‌ای به ظرفیت تقریبا یک لیتر قرار داده شده بود نشان داد که در منطقه مورد ب ...