عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 401

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدار تبخیر و تعرق حقیقی مزرعه یونجه واقع در باجگاه بوسیله روش تعادل آبیاری در 9 کرت آزمایشی و دولیسمتر از نوع وزنی بمنظور تعیین آب مصرفی گیاه یونجه تعیین شد. در طول مدت آزمایش مقدار آب موجود در خاک بوسیله نمونه‌برداری وزنی از خاک و دستگاه نوترون متر تعیین و مقدار تشعشع رسیده از خورشید بزمین و ساعات آفتابی روز نیز اندازه‌گیری شد. مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل بوسیله روشهای Modified blaney-criddle jenson and haise , modified penman و نیز تشتک‌های Class A و Sunken برای همین محل با ...
نمایه ها:
گیاه | 
فرمول | 
تعرق | 
تبخیر | 

آب مصرفی پتانسیل عبارت از میزان آبی که از سطح یک مزرعه با صددرصد پوشش گیاهی بصورت تبخیر و تعرق گیاهی خارج شود با شرط آنکه رطوبت خاک همواره درحدی باشد که گیاه بتواند به سهولت نیاز آبی خودر را تامین نماید. معمولا" ایجاد چنین شرایطی برای گیاه در مزرعه به سادگی مقدور نیست . به همین دلیل برای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان از تبخیر و تعرق پتانسیل در گیاه مرجع (چمن) ، یونجه و ... بعنوان مبنا استفاده می‌شود و باین ترتیب رابطه آب مصرفی پتانسیل گیاهان در مراحل مختلف رشد با گیاه مرج ...
نمایه ها:
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
رطوبت | 
خاک | 
چمن | 

به منظور تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) از یکدستگاه لایسیمتر زهکش‌دار استفاده نموده و آبیاری را به نحوی که میزان رطوبت خاک در طول رشد در حد رطوبت سهل‌الوصول باشد انجام می‌دهیم. تبخیر و تعرق حاصل از این طرح را برای تعیین ضریب گیاهی (kc) گیاهان منطقه و همچنین مقایسه با ارقام به دست آمده از روشهای تجربی (روشهای تشتک تبخیر، بلینی کریدل، پن من، تشعشع و غیره) و تعیین بهترین روش برای منطقه بکار می‌بریم. ...
نمایه ها:
چمن | 
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 

تبخیر یک قطره سوخت ان - هپتان همراه با چرخش داخل آن در یک محیط گاز در اعدادرینولدز میانی مورد بررسی قرار می گیرد. فاز مایع به صورت یک قطره کروی در نظر گرفته شده است، علاوه بر جریان گاز خارجی، جریان داخل قطره نیز حل می گردد. معادلات پیوستگی و ممنتوم در هر دو فاز و معادلات انرژی و کسر جرمی سوخت در فاز گاز پایا در نظر گرفته می شود و تنها معادله گذرا مسئله معادله انرژی داخل قطره است. فشار محیط ‏‎1atm‎‏ و دمای محیط ‏‎800 k‎‏ و دمای اولیه قطره ‏‎320 k‎‏ در نظر گرفته شده است. در پ ...
نمایه ها:
تبخیر | 
قطره | 
سوخت | 
انرژی | 

این طرح در قالب طرح‌های آماری بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار دور آبیاری که عبارتند از 40، 60، 80، 100، 120 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A سه تکرار بر روی لوبیا چیتی رقم محلی و در ایستگاه تحقیقات چهار تخته شهرکرد به مورد اجرا درآمد. زمان آبیاری تیمارها بر اساس 40، 60، 80، 100 و 120 میلیمتر تبخیر تجمعی از طشتک کلاس A و میزان آبیاری براساس فرمول تعیین عمق آبیاری صورت گرفت . وضعیت سبز محصول خوب بود ولی احتمالا به علت فواصل زیاد دور آبیاری میزان گلدهی و در نتیجه محصول به دست ...

هدف از این طرح مشابه سازی یک ((منبع تبخیر الکترونی)) کوچک برای تبخیر مواد معدنی در خلا مخصوص کاربردهای تحقیقاتی می باشد. همچنین طراحی و ساخت منبع تغذیه مربوط با قدرت 2 کیلو وات نیز مورد نظر بوده است. از منبع تبخیر الکترونی برای لایه نشانی برخی فلزات و به خصوص اکسید فلزات در خلا استفاده می شود. خلاصه ای از فعالیت های انجام شده: - مطالعه چند نوع منبع تبخیر الکترونی آزمایشگاهی و صنعتی - اندازه گیری ابعادی از یک نمونه خارجی قابل دسترس - مشابه سازی منبع تبخیر الکترونی - طراحی منبع ...

مخزن چاه نیمه در سیستان، تامین کننده آب شرب شهرستانهای زابل و زاهدان و آب آبیاری اراضی کشاورزی آن ناحیه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نحوه مدیریت و بهره برداری از این مخزن با توجه به میزان بالای تبخیر از سطح آب در آن ناحیه کاری خطیر است. در این مقاله ضمن تشریح شرایط خاص هیدروکلیماتولوژیکی مخزن چاه نیمه و ضرورت پرداختن به مساله تبخیر در این ناحیه، استفاده از مدلها و روشهای برآورد تبخیر ارزیابی شده است و در این ارتباط، تبخیر واقعی از سطح دریاچه با استفاده از بیلان حجمی م ...

به منظور مشخص نمودن حداکثر آب مصرفی چمن از یک دستگاه لایسیمتر که در داخل مزرعه آزمایشی نصب می‌گردد استفاده خواهد شد تا بعدا بتوان از این اطلاعات در اصلاح فرمولهای تبخیر و تعرق پتانسیل استفاده و بهترین و مناسبترین آنها را برای شرایط مشابه منطقه اصلاح نمود. تراکم بوته‌ها در داخل و خارج لایسیمتر یکسان خواهد بود. در طول رشد و آزمایش ، محیط رشد گیاه در شرایط اپتیمم رطوبتی نگهداشته خواهد شد تا تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه در شرایط آب و هوائی محل تعیین گردد ...

میزان تبخیر و تعرق یونجه از طریق لایسیمتر با اعمال فرمول بیلان آبی ETC=P+I-De دلتا e در طول رشد در دوره‌های ده روزه، ماهیانه و فصلی را محاسبه گردیده و با میزان تبخیر و تعرق چمن در همین دوره مقایسه و بررسی می‌گردد. میزان تبخیر و تعرق یونجه از اول تیرماه لغایت آخر آبان ماه جمعا 1560 میلیمتر و در همین دوره میزان تبخیر و تعرق چمن 1154 میلیمتر و نسبت یونجه به چمن 124 برآورده شده است . میزان تولید یونجه لایسیمتر در 4 چین برداشت شده که جمعا 65 تن در هکتار و چین‌های مشابه در محدوده ل ...
نمایه ها:
یونجه | 
تبخیر | 
تعرق |