عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت ارائه ی خدمات در آنها می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه ی هوش سازمانی (مدل آلبرخت) و لیب کوال صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش حاضر برای سنجش هوش سازمانی کتابخانه، شامل تمامی مدیران و کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی است که تعداد آنها 62 نفر می باشد که به علت محدودیت جامعه، تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفتند.جامعه ی پژوهش یرای سن ...

در این پایان نامه با ترکیب سیستم های تشخیص نفوذ با شبکه اجتماعی معماری جدیدی ارایه گردیده، که در آن برای سیستم های تشخیص نفوذ در بستر شبکه اجتماعی امکان اشتراک دانش فراهم شده است. این سیستم از یک دیدگاه در رسته سیستم های توزیع شده قرار می‌گیرد. اما به لحاظ عملکردی کاملا با آنها متفاوت می باشد. عمده‌ترین تفاوت آن در نحوه کسب دانش های جدید است. سیستم پیشنهادی که SNIDS نامگذاری گردیده است، بر مشکلاتی نظیر عدم توسعه پذیری، وجود نقطه شکست و محدودیت در نوع سیستم تشخیص نفوذ فایق می ...

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری ...