عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیدایش و تکامل تیموس از هفته ششم زندگی جنینی شروع میشود یعنی زمانیکه پرولیفراسیونهای سلولی بطور همزمان از اکتودرم سومین شکاف برانشیال و نیز از آندودرم بال شکمی سومین بن بست حلقی پدیدار می گردند. بررسی ما شامل مرور بیماران مبتلا به تیموم بیمارستان دکتر شریعتی در فاصله سالهای 1359 تا 1369 می باشد. در این سالها تعداد 15 بیمار با تشخیص تیموم در این مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند که از این تعداد یک نفر با تشخیص بیماری از بررسی کنار گذاشته شد. لازم به تذکر است که از نظر یافته ها ...