عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تکنولوژی ساخت تایر رادیال سیمی جانشین کلیه تایرهای سواری بایاس گردیده است . هدف از ارائه این پروژه و گسترش روش ساخت این تایرها با امکانات موجود داخلی می‌باشد تاازاین رهگذر گامی در خودکفایی برداشته شود. ...

بزرگترین دشمن آمیزه‌های لاستیکی به کار رفته در تایر، حرارت می‌باشد. حرارت موجب تخریب خواص فیزیکی و ساختمان شیمیایی آمیزه‌ها گشته و دوام و پایداریشان را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. تولید حرارت در تایر، عمدتا در نتیجه تغییر شکل‌های ویسکوالاستیکی تایر و اصطکاک داخلی آن در طی حرکت غلتشی در جاده، صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن، بخشی از حرارت تولید شده، در نتیجه کار نیروی اصطکاک لغزشی تایر با جاده، نیز به سطح خارجی تایر منتقل می‌شود. پیش‌بینی توان تلف شده و میزان ...

در این جزوه ابتدا به شرح تایر ، انواع تایر و ابعاد و اجزای آن پرداخته شده است و سپس زاویه نخ ، ساخت تایر و پخت آن ، ساخت و پخت و تحلیل چک تایر و همچنین عیوب تایر و چگونگی طبقه‌بندی آن مورد بررسی قرار گرفته است ...
نمایه ها:
تایر | 

فصل اول این مجموعه ، جایگاه روش عناصر محدود را در طراحی تایر بیان نموده و فصل دوم ، تکنیکهای ریاضی و عملی استفاده از این روش را در حل مسائل مهندسی تبیین می‌نماید. در فصل سوم ، شرح مختصری از تایر و قسمتهای تشکیل دهنده آن ارائه گردیده و در فصل چهارم ، کاربرد روش عناصر محدود در طراحی تایر تشریح می‌شود. در هیمن فصل نتایج مطالعات انجام شده در شرکت مهندسی در ارتباط با استفاده از عناصر محدود نیز ، تشریح گردیده است . فصل پنجم ، اختصاص به توضیح سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روش عنا ...

این تایر در اتوبوسهای 302 ایران خودرو و برخی از کامیونهای با ظرفیت 10 تن مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از طراحی این تایر دستیابی به قالب و تایری است که از عملکرد خوبی در جاده برخوردار بوده و مقاومت سایشی خوبی داشته باشد ...

انجام آزمونهای غیر مخرب یکی از مراحلی ست که تولید کنندگان تایر در فرایند ساخت تایر به کار می گیرند . در حدود 30 سال است که تکنیک کنترل با اشعه ی ‏‎X‎‏ به سازندگان تایر کمک می کند تا از صحت ساختار درونی تایرهای خام و پخت شده اطمینان حاصل کنند . سیستمهای قدیمی تر برای بررسی استقرار بلت و کنترل دیواره های جانبی در تایر های سواری استفاده می شدند، در حالی که امروزه قابلیتهای آنها تکمیل شده و در شناسایی ، اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات آماری از سطح مقطع لایه ها و کوردهای ( سیم و نخ ...

در این تحلیل با بررسی ساختار و خصوصیات تایر بایاس و نیز روشهای تحلیلی و عددی موجود، رفتار مکانیکی تایر و واکنش آن در مقابل اعمال فشار داخلی، بار و تغییرات درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است . خصوصیات تایر به صورت الاستیک خطی، ارتوتروپیک و مرکب در نظر گرفته شده و بر این مبنا یک تایر بایاس به صورت سه بعدی شبیه‌سازی و آنالیز می‌شود. ابتدا مسئله تایر با در نظر گرفتن فشار داخلی متغیر برای یک تایر استاندارد حل می‌شود و در مرحلهء بعدی تاثیرات تغییر در ...

فشار بخاراشباع با درجه حرارت آن رابطه مستقیم دارد. لذا باتوجه به درجه حرارت موردنیاز فشار آن را ازحدی نمی‌توان بالاتر برد. ولی در مورد آب گرم این محدودیت وجود ندارد و می‌توان از فشارهای بالا دردرجه حرارت دلخواه استفاده نمود. ازطرف دیگر افزایش فشار پخت ازاین جهت مطلوب است که به خروج سریع هوای موجود در لاستیک کمک می‌کند و کیفیت آن را بهبود می‌بخشد و علاوه بر آن چسبندگی لایه‌های تایر را نیز افزایش می‌دهد. ...

به منظور پیش‌بینی اتلاف انرژی غلتشی آمیزه‌های رویه‌ی تایر، مدلی جامع برای رفتار ویسکوالاستیک غیر‌خطی لاستیک‌های پرشده ارائه شد و بر مبنای آن مدل ریاضی متناظر توسعه داده شد. در این مدل، برهمکنش‌های پلیمر-پلیمر در فاز میانی بین پلیمر و پرکننده و/یا محبوس بین خوشه‌های پرکننده، پلیمر-پرکننده در سطح مشترک و پرکننده-پرکننده در شبکه‌ی مستقیم خوشه‌های پرکننده، نقش متفاوتی بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی در سامانه‌های مختلف کامپوزیتی دارند. نقش هر یک از این برهمکنش‌ها در لاستیک‌ استایرن ...