عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنوع ژنتیکی ترکیبی پایه‎ای و اساسی از سازگاری و استواری اکوسیستم جنگل است. گونه سرخدار(Taxus baccata L.) از معدود سوزنی‎برگان بومی ایران است که به علت بهره‎برداری‎های مفرط و هم‎چنین کند رشد بودن، امروزه جزء گونه‎های در معرض خطر انقراض قرار گرفته و پایه‎های باقی‎مانده آن از ارزش ژنتیکی بالایی برخوردارند. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی در بین توده‌های سرخدار جنگل زرین گل علی‌آباد کتول استان گلستان با استفاده از دو نشانگر پراکسیداز و استراز به کمک دو اندام شاخه و برگ و هم‌چن ...

ارزش دارویی درخت سرخدار با نام علمی Taxus baccata L. به واسطه وجود ماده پاکلی تاکسل (تاکسول) است که جزو مهمترین داروی ضد سرطان دنیا محسوب می‌شود. تهیه و تولید تاکسول از کشت سلولی، با محدودیتهایی از جمله ناپایداری تولید و هزینه بالا مواجه می‌باشد. روش جدید مهندسی متابولیک می‌تواند با اعمال دستورزیهای ژنتیکی در ژنهای کدکننده مسیر بیوسنتزی تاکسول در کشت بافت سرخدار، این مشکلات را برطرف کند. در این پایان نامه ابتدا جهت بهینه سازی شرایط القاء و تولید کالوس سرخدار، آزمایش‌هایی بر ر ...

سرخدار به عنوان یک گیاه دارویی بسیار با اهمیت است. متیل ژاسمونات از جمله الیسیتورهای غیر زیستی است که در گیاهان نقش پیام رسان دفاعی را در مقابل حمله پاتوژن‌ها و گیاهخواران ایفا می‌کند، همچنین متیل ژاسمونات باعث فراتنظیمی ژن‌های دخیل در سنتز متابولیت‌های ثانویه می‌شود و به این طریق باعث تجمع متابولیت‌های ثانویه می‌شود. اسکوالستاتین الیسیتور قارچی و بازدارنده آنزیم اسکوالن سنتاز است. آنزیم اسکوالن سنتاز واکنش سنتز اسکوالن از فارنسیل دی فسفات را کاتالیز می‌کند. این واکنش اولین م ...

تنوع زیستی که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه ها قرین است، یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که همواره به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت بوم شناختی اکوسیستم های جنگلی به کار گرفته می شود. در این مطالعه به منظور بررسی پوشش چوبی، علفی و نیز پارامترهای محیطی رویشگاه کلاله ارسباران، به صورت تصادفی سیستماتیک از 62 قطعه نمونه به ابعاد 20 × 20 متر، در یک شبکه آماربرداری 300 × 200 متر استفاده شد. در داخل هر پلات به صورت تصادفی چهار میکروپلات به ابعاد 1.5 ×1.5 متر برداشت و نوع گونه ...

يكي از موانع مهم در زمينه تكثير گياهان سرخدار اين است كه خواب بذور گونه‌هاي تاكسوس پديده‌اي‌ معمول بوده و باززايي طبيعي اين گياهان با مشکلات زيادي همراه است. تکنيک کشت جنين، شيوه‌اي مناسب جهت به دست آوردن گياهچه‌هاي تاكسوس مي‌باشد و به عنوان ابزاري كارا جهت غلبه بر خواب دانه‌ها، کوتاه کردن دوره اصلاحي، توليد گياهان عاري از آلودگي و متعاقب آن استحصال داروي ضد سرطان تاکسول مطرح است. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب محیط کشت جنین‌ها، آزمایشی فاکتوریل با چهار فاکتور (نوع محیط کشت، غلظت ...

مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر سمی سرخه‌دار بر گوسفند صورت گرفت. در این مطالعه از 7 رأس گوسفند ماده نژاد بلوچی با سن 2-3 سال و وزن 34-47 کیلوگرم استفاده شد. در روز شروع مطالعه پس از اخذ یک نمونه خون حاوی EDTA (جهت خون شناسی) و یک نمونه خون بدون EDTA (جهت جداسازی سرم)، پودر گیاه سرخه‌دار به میزان 2/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آب حل شده و با لوله معدی به گوسفندان تجویز شد. سایر نمونه‌های خون در ساعات 4، 8، 12، 24، 28، 32، 36 و 48 پس از تجویز گیاه اخذ شد. در نمونه‌های ...

در سال‌های اخیر، استفاده از خاموش‌سازی ژن با تحریک ویروسVIGS (Virus Induced Gene Silencing) به عنوان یکی از ابزارهای قدرمتند ژنومیکس برای خاموش نمودن موقت ژن‌های گیاهی و بررسی عملکرد آن‌ها بسیار رو به گسترش بوده است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این راستا به آزمودن کارا بودن وکتورهای VIGS از پیش موجود در میزبان‌های جدید گیاهی معطوف بوده است. از سوی دیگر برخی از محققین اقدام به ساخت وکتورهای جدید ویروسی نموده اند که قادر به عملکرد در میزبان‌های مربوط به آن‌ها باشد. رویکردی که د ...

در این مطالعه مسمومیت حاد تجربی با گیاه سرخه دار که از منطقه شمال ایران جمع آوری و خشک شده بود در 7 رأس گوسفند، از طریق خوراکی و با دوز 2/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن القا شد. علائم حیاتی حیوانات در فواصل زمانی هر 4 ساعت ثبت گردید. . حیوانات مسموم بی حالی و افسردگی، آتونی شکمبه، دندان قروچه و تغییرات شدت صدای قلب را نشان دادند. 4 رأس گوسفند 4-16 ساعت پس از تجویز گیاه از بین رفتند که کالبد گشایی شده و بررسی هیستوپاتولوژی ارگان ها با توجه ویژه بر سیستم هدایتی قلب انجام گردی ...

جنس تاکسوس از خانواده تاکساسه، منبعی غنی از دی‌ترپن‌های مفیدی بنام تاکسول است، یک ترکیب ثانویه گیاهی ازگروه ترپنوئیدها. تاکسول بعنوان یک داروی ضد سرطان با ارزش معرفی می‌شود. این ترکیب مهم به مقدار کم در پوست تاکسوس وجود دارد. تولید ترپنوئیدها، فلاونوئیدها، ترکیبات فنولی، آلکالوئیدها و فیتوآلکسین‌ها با الیسیتشن افزایش می یابد، که بعنوان راهکاری موثر برای افزایش متابولیت‌های ثانویه است. در این تحقیق، به منظور بررسی اثرات متیل ژاسمونات و اسکوالستاتین بر تولید تاکسول و بیان ژن‌ها ...