عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: تامین مالی خرد را می‌توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه‌های با درآمد پایین تعریف نمود. این افراد معمولا به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک‌ها و سایر موسسات مالی متعارف، قرار نمی‌گیرند. از طرفی یکی از ماموریت‌های اصلی بانک‌های اسلامی تامین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و این در حالی است‌که بانک ها به طور معمول ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار فعالیت‌های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره رفته و اهمیت ل ...
نمایه ها:

تا دهه هشتاد تصور عمومی در مورد تامین نیازهای مالی فقرا در قالب تحلیل شکست بازار شکل گرفته و توصیه سیاستی، دخالت مستقیم دولت برای ارائه اعتبار به فقرا به ویژه در نقاط روستایی و در قالب بانک‌های توسعه روستایی بود. اما بررسی‌ها نشان از عملکرد ضعیف این برنامه‌ها چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ اصابت گروه هدف داشت.به نحوی که این دخالت‌ها به شکست دولت در مقابل شکست بازار مشهور شده است. در این میان نمونه‌های موفق اعتبارات خرد نظیر گرامین بانک، بانک راکیات اندونزی، بانکوسول و با استفاد ...

از جمله اهداف مهم نظام اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی می باشد. یکی از راه های برقراری عدالت اجتماعی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی در توسعه مناطق محروم می باشد. مناطق محروم با وجود دارا بودن منابع غنی محیطی و انسانی، در عمده شاخص های اقتصادی و اجتماعی در پایین ترین سطح قرار دارند که ضرورت سرمایه گذاری و تأمین مالی خرد در این مناطق را بیشتر می کند. در این پژوهش سعی شده است از اوراق استصناع به عنوان روشی جهت تأمین مالی خرد در این مناطق استفاده گردد. ...

یکی از منظرهای نسبتاً نو در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که توجه برنامه‌ریزان این حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ی این فناوری نوین و کاربردهای آن در روستاها و مشارکت جوامع روستایی در روند تغییرات سریع جهانی است. در ایران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهایی با بیش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

یکی از منظرهای نسبتاً نو در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که توجه برنامه‌ریزان این حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ی این فناوری نوین و کاربردهای آن در روستاها و مشارکت جوامع روستایی در روند تغییرات سریع جهانی است. در ایران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهایی با بیش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

يكي از منظرهاي نسبتاً نو در زمينه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توجه برنامه‌ريزان اين حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ي اين فناوري نوين و كاربردهاي آن در روستاها و مشاركت جوامع روستايي در روند تغييرات سريع جهاني است. در ايران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهايي با بيش از 50 خانوار که به تلفن نی ...