عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 192

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی، جهت صادرات ایفا میکنند. صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا" تولید نماید. ابزارها و یا روشهای کارآمد تامین مالی از جمله مولفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنن ...

را‌هکارهای تامین مالی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به‌شمار می‌رود. رشد و ادامه فعالیت شرکت‌ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولا با محدودیت همراه است. بنابراین برای تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از آن باید به‌گونه‌ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان را فراهم بیاورد.هدف از تحقیق حاضر بررسی این مطلب است که آیا بازدهی، ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌ها از ...

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از جمله ادارات مهم و پشتیبان اصلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا با توجه به اهمیت این اداره کل برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تصویب و تأمین بودجه مورد نیاز آن، به گونه ای که اعتبارات لازم براساس مطالعات انجام شده و با ملحوظ داشتن تامین حداقل نیاز های آن باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق:هدف تحقیق ان است که مشخص نماید مکانیزم تنظیم و تصویب بودجه بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری ...

انجام هر عملی توسط نهاد های حکومتی از جمله قوای سه گانه مقتته، مجریه و قضاییه نیاز به منابع مالی دارد. این منابع مالی هر ساله در قانون بودجه سالانه کل کشور تصویب و تعیین می شود. از آنجا که طبق اصل 52 قانون اساسی، تهیه بودجه با دولت و تصویب آن با مجلس است لذا این امکان وجود دارد که استقلال سیاسی قوا در هر یک از مراحل مورد خدشه واقع شود. یعنی دولت می تواند در جریان تهیه بودجه و مجلس در فرایند تصویب آن استقلال قوای دیگر را در انجام وظایف محوله خود، مورد تعرض قرار دهد. ...

هدف این پژوهش بررسی اثر تامین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد. پژوهش‌های قبلی اشاره نموده‌اند که گزارشگری مالی با کیفیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه‌گذاری داشته باشد. با وجود پشتوانه‌هاي نظري اين موضوع، شواهد تجربي كمي در مورد اثر تامین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری جمع آوري شده است. در پژوهش حاضر از اقلام تعهدی اختیاری، درآمدهای احتیاطی ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول ...

جمع آوري اطلاعاتي كه بتواند تا حدودي راهنماي مديران در تصميمات مربوط به انتخاب شیوه های تامين مالي مناسب باشد و پیشنهاد اینکه استفاده از اهرمهای مالي (الگوهای مناسب تامین مالی) مي تواند منجر به افزايش ارزش قیمت سهام شركت و ثروت سهامداران شود و اگر تركيب بهينه سرمايه مد نظر قرار نگيرد ممكن است تامين مالي منجر به ايجاد اهرم نامطلوب شود يا اينكه شركت امكان افزايش سود از طريق اهرم مطلوب را از دست دهد كه در هر شرايطي هدف اصلي كه حداكثر كردن ثروت سهامداران(ارزش قیمت سهام) است برآ ...

یکی از عوامل مهم در هر صنعت به ویژه گردشگری، کمک به صنعت و دولت در برنامه ریزی و پیشی بینی زیر ساختها به منظور رشد و موفقیت آن است. حال نقش سرمایه گذاری در این میان، عاملی است که می تواند تحقق ایجاد زیر ساخت ها را در هر دو بخش خصوصی و دولتی به همراه داشته باشد. مساله تامین مالی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به دلیل توانایی دولت ها و ظرفیت ناکافی برای تحقق پروژه ها به ویژه در گردشگری مشکل های فراوانی را به همراه داشته است. زمانی که نیاز به اطمینان از تحقق پروژه ها ...

سیاست‌ها و عمل‌کرد دولت در قالب بودجه، به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. نگاهی گذرا به بودجه دولت نشان می‌دهد در اکثر قریب به اتفاق سال‌ها دولت با کسری مواجه شده است. از دیگر سو، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. چاپ پول از دو مسیر منجر به تحقق درآمد برای دولت می‌شود: تورم و رشد حقیقی اقتصاد. چاپ پول با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از کانال کاهش قدرت خرید مردم مانند مالیات عمل می‌کند. به این مالیات که بدون آگاهی ...