عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دفع فاضلابهای صنعتی با کیفیتهای مختلف به شبکه فاضلاب شهری و یا تاسیسات تصفیه‌خانه شهری می‌تواند اثرات سوء بر روی این تاسیسات داشته و گذشته از آنکه ضرر و زیان اقتصادی به همراه دارد موچب ایجاد شوک در روند تصفیه فاضلاب می‌گردد. ارائه راه‌حل مناسب جهت پیش تصفیه و آماده‌سازی فاضلاب هر یک از صنایع و ارائه رهنمود عمل در این ارتباط کاملا ضروری می‌باشد. ...

پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف تا بدان جا رسیده است که جهت حذف خطای انسانی و ارتقاء کیفیت محصول تولیدی از ابزار دقیق و هوشمند در روند کاری صنعت بهره گرفته می‌شود. از آنجا که تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به طور شبانه‌روزی در حال فعالیت می‌باشند. برای افزایش سیستم و کیفیت محصول تولیدی و حذف سلیقه‌های فردی و خطاهای انسانی توجه و به کارگیری این سیستم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است . این پروژه سعی بر ارائه یک راه‌حل علمی و عملی و قابل قبول جهت کاربرد در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دارد. ...

در تخلیع فاضلابهای صنعتی به شبکه‌های فاضلاب شهری مشکلات فنی وجود دارد و از آنجا که کمیت و کیفیت اینگونه فاضلابهای شهری تفاوت عمده‌ای دارد می‌تواند خسارات زیادی در لوله‌ها و تصفیه‌خانه‌ها ایجاد نمایند. تنظیم قواعد و قوانین خاص جهت این امر و مشخص شدن هزینه‌های هر مشترک در استفاده در اینگونه تاسیسات می‌تواند راهگشای مشکلات مربوطه باشد. ...

جمع‌آوری اطلاعات و دستورالعملهای ضروری و بهینه برای طراحی سیستمهای آبرسانی در یک کتابچه بعنوان مرجع ...

تعیین مشخصات کمی و کیفی فاضلاب خام ورودی به تصفیه‌خانه یکی از ارکان اصلی طراحی صحیح تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به حساب می‌آید. در این طرح با انجام آزمایش‌هائی که به مدت 12 ماه روی فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه فاضلاب قیطریه تهران انجام خواهد شد با مشخصات کیفی و کمی فاضلاب ورودی به این تصفیه‌خانه که قابل بسط، برای بخش بزرگی از شهر تهران می‌باشد تعیین می‌شود. همزمان با انجام این آزمایشها مطالعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تصفیه‌خانه صورت می‌گیرد تا در پایان دوره طرح با تطبیق مجموع داده‌ها ...

1- مرور ادبیات فنی در بحث مدلسازی هیدرولیکی 2- مرور ادبیات فنی در بحث بهینه سازی شبکه های آبرسانی 3- مرور ادبیات فنی در بحث قابلیت اطمینان شبکه های ابرسانی 4- ارائه متدلژی مدل هیدرولیکی 5- ارائه متدلژی بهینه سازی 6- تهیه مدل هیدرولیکی تحلیل شبکه با در نظر گرفتن رابطه دبی- فشار 7- تهیه مدل بهینه سازی شبکه با استفاده از مدل ریاضی فوق 8- حل مثالهای نمونه 9- نتیجه گیری. ...

برکه های تثبیت روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک و برخی صنایع نظیر کشتارگاهها، صنایع لبنی و تولید فرآوردهای گوشتی محسوب می شوند . هدف اصلی از تحقیق ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلابهای یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور می باشد . این تحقیق به مدت 6 ماه از مهر تا اسفند ماه 1379 بر روی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بیستون کرمانشاه انجام شد . در این طرح ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه مزبور ، شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب نظیر ‏‎COD , BOD 5 , TS ...

این طرح به بررسی کمیت و تشخیص منابع فاضلاب تولیدی بصورت شیفتی ، روزانه و در چند ماه به تفکیک وبصورت کلی ، میپردازد. همچنین بررسی کیفیت فاضلاب تولیدی از قبیل BOD5 , COD , PH رنگ مواد جامد معلق و ... بصورت لحظه‌ای ، ساعتی و Composite در شیفتها ، روزها و ماههای مختلف برای هر منبع تولید و بصورت کلی ، در این طرح بحث شده است و مطالعات پایلوت در محل کارخانه (چوکا) و مطالعات آزمایشگاهی در محل دانشگاه (تربیت مدرس ) از جمله مسایلی است که در آن به بررسی کیفیت تصفیه فاضلاب در سیستم تصفیه ...

شناخت میزان کمی و کیفی فاضلاب کارخانه و ارائه رهنمودهای اجرائی در جهت اصلاح تصفیه‌خانه از جمله اهداف مهم این تحقیق بوده است . در طول مدت کمتر از یکسال انجام مطالعات آزمایشگاهی و اجرای پایلوت در آزمایشگاه و نیز بررسی وضعیت فعلی تصفیه‌خانه فاضلاب کارخانه منجر به یافتن راه‌حلهای مختلف در جهت بهینه‌سازی تصفیه‌خانه گردید... به دلیل نیاز به تحقیق بیشتر، برنامه اجرای طرح مطالعات پایلوت نیمه‌صنعتی به مدیریت کارخانه ارائه و پس از تصویب در سال 76 شروع شد. ...