عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاهنامه به دو بخش اسطوره ای و تاریخی تقسیم می شود. دوره اساطیری از ابتدای شاهنامه تا پایان عهد کی خسرو است و بخش تاریخی شاهنامه از پادشاهی اسکندر تا پایان کار ساسانیان را در بر می گیرد. چون خط آغاز و پایان دوره ها در شاهنامه کاملاً مشخص نیست فاصله این دو دوره را دوره آمیختگی می نامیم. این دوره شامل مسائل پایان کار کی خسرو تا پادشاهی دارای دارایان است.در این بخش که دوره میانی شاهنامه نامیده می شود، سعی شده است سنت های سیاسی همچون کین خواهی، پیوند دین و دولت، اصالت تخمه و ن ...

چکیده بررسی سیمای بهمن در اسطوره، حماسه و تاریخ به کوشش سارا رضاپور بخشی از تاریخ ایران با اسطوره‌ها آمیخته شده که یکی از آن‌ها مربوط به بهمن، فرزند اسفندیار است؛ پس از کشته شدن اسفندیار، گشتاسپ را اندوه فرا می‌گیرد و آن‌گاه سلطنت را به بهمن وا می‌گذارد. در منابع و روایت‌های پهلوی، «وهمن» از اهمیت مذهبی برخوردار و از «خوتایان» ایران به شمار رفته است. در برخی از روایات تاریخی، بهمن با اردشیر دراز دست یعنی همان اردشیر اول هخامنشی و کوروش آمیختگی پیدا کرده است. در زندب ...