عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 246

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش مقایسه ی برنامه ی درسی آموزش تاریخ در دوره ی متوسطه ی تکمیلی ایران با برنامه ی درسی آموزش تاریخ دوره ی متوسطه تکمیلی در کشورهای انگلستان،استرالیا،پاکستان و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی –تحلیلی از طرف دیگر،در جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبود برنامه ی درسی آموزش تاریخ در ایران بوده است. بدین منظور اسناد و مدارک مرتبط با موضوع از کشورهای مورد نظر گردآوری،توصیف،تفسیر،تحلیل و مقایسه ی آنها انجام شد تا نتایج پژوهش آم ...

پزوهشهای فلسفی تاریخ با رویکرد معرفتی به دوشاخه فلسفه نظری یا جوهری تاریخ و فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ تقسیم می شود.فلسفه نظری تاریخ الگویی از فلسفه مضاف به واقعیت هااست که درآن روند کلی تاریخ مطالعه می شود.پژوهش حاضر از سنخ پژوهشهای مربوط به مطالعات فلسفه نظری با رویکرد قرآنی است.بحث قانون مندی تاریخ و ماهیت وچیستی آن ازدیدگاه قرآن و بیان ویژگی های قانون تاریخی با رویکرد قرآنی موضوع این پایان نامه می باشد.بررسی ویژگی های قانون تاریخی درقرآن همچون ویژگی عام وفراگیر قانون ت ...

دانش تاریخ به طور عام یکی از مهم‌ترین دانش‌های بشری و متون تاریخ هنر و معماری از مهم‌ترین دانش‌های تاثیرگذار بر فرآیند خلق آثار هنری و معماری هستند. متون تاریخ‌نگاری که محصول تحلیل اسناد تاریخی توسط تاریخ‌گر و تحت تاثیر جهان‌بینی او هستند، آن هنگام که توسط پژوهش‌گر غیرمسلمان و با تاثیر پذیرفتن از جهان‌بینی او تدوین می‌شوند، جواب‌گوی بسیاری از انگاره‌های اسلامی نیستند و قادر نخواهند بود تا نگرش هنری هنرمند مسلمان را در تطابق با آموزه‌های دینی اسلامی پرورش دهند. در این پژوهش پ ...

دیرین انسان شناسی از موضوعات بسیار جذاب در باستان شناسی است و این علم به مطالعه انسان از دو منظر زیستی و فرهنگی می‌پردازد. باستان شناختی پارینه سنگی از موضوعات پر رمز و راز حیطه مطالعات باستان شناسی و به خصوص انسان شناسی است و تا کنون منابع اندکی از آن به زبان فارسی به تألیف در آمده است. از آن جا که انسان موضوع محوری در این مطالعات است، از دیرباز پرسش های گوناگونی در ذهن پرسشگر بشر جای گرفته که انسان از کجا آمده است؛ منشا او در کجاست؛ آغاز و انجام حضور او در جهان چگونه است؛ پ ...

نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اسلامی در بردارنده‌ی گزاره‌هایی سودمند درباره‌ی تاریخ می‌باشد که با بررسی آن می‌توان به تدوین مبانی نظری و انتقادی تاریخ از منظر امام علی(ع) نائل آمد. این رساله بر همین مبنا به اندیشه‌ی تاریخی امیر مومنان(ع) توجه نموده و طی چهار فصل در پی تبیین دیدگاه فلسفی ایشان درحوزه‌ی تاریخ و فلسفه انتقادی آن برآمده است. بررسی یافته‌های تاریخی نهج البلاغه نشان می‌دهد که ایشان امکان دست‌یابی به حقایق را مسلم دانسته و بر همین مبنا یکی از ارکان یقین و معرفت ...

پژوهش حاضر به نقد و بررسی بیرونی داده‌های تاریخ طبری در خصوص ائمه معصومین(امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام) می‌پردازد که در این رساله سعی بر این است تا به این سوال پاسخ داده شود؛ که داده‌های تاریخ طبری درباره امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیه السلام از منظر فلسفه علم تاریخ از چه اعتباری برخوردار است؟ برای پاسخ به این سوال در فصل اول به بررسی چیستی و کیستی راوی (یعنی طبری) به عنوان روایتگر تاریخ پرداخته شده و ضمن بررسی زیستنامه وی و آثار علمی که در زم ...

تاریخ امامان نزاری پس از سقوط الموت، در هاله ای از ابهام فرو رفت.سالهای زیادی سپری گردید تا پژوهشگران به مطالعه ی آن پرداخته،گوشه هایی از حوادث مربوط به زندگی اسماعیلیان را عیان سازند. در این میان، در فاصله ای نزدیک دو قرن، امامان نزاری در روستای انجدان ساکن شدند.حضور امامان قاسم شاهی در انجدان باعث گردید،بررسی تاریخ این کیش در این دوران با تاریخ محلی این روستا،در هم آمیزد. بطوریکه بررسی هر یک از این تاریخ ها بدون در نظر گرفتن دیگری غیر ممکن است. از سوی دیگر آثار نزاریان و اس ...

دین اسلام با ظهور خویش در شبه جزیره عربستان نه تنها موجبات تحولات و تغییرات بسیاری را در مذهب و سیاست و اجتماع پدید آورد بلکه درعرصه فرهنگ و افکار و علوم نیز تاثیرات و تحولات بسزایی برجای گذاشته است که هم اکنون در سراسر جهان اسلام و حتی فراتر از مرزهای جهان اسلام، کاملا محسوس و مشهود می باشد.از جمله این علوم می توان به دانش تاریخ‌نگاری اشاره کرد که با ظهور اسلام از مهمترین و تاثیرگذارترین علوم به شمار می آید و قرآن و سیره و سنت رسول خدا (ص) همراه با نهج البلاغه از مهمترین منا ...

فلسفه تاریخ عنوان مشترکی است برای دو دانش مستقل و در عین حال مرتبط. یکی با قدمت بیشتر که به چیستی پدیده تاریخ می پردازد و دیگری نوپاتر که در ماهیت معرفت تاریخی غور می کند. اولی مسمی به فلسفه نظری تاریخ و دومی نامیده شده به فلسفه انتقادی تاریخ. تأمل و تفکر در هر دو حوزه و پرداختن به مسائل پیرامون آنها، ذهن مورخ را بصیرتی می بخشد که در پرتو آن دریچه ای نوین بر روی مطالعات تاریخی اش می گشاید و چراغی فراروی پژوهش های او می افروزد. این پژوهش مطالعه ای است تاریخی بر آراء اندیشمندان ...