عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 630

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرحی از تاریخ سغد اثر اولگاایوانوونا اسمیرنووا در این کتاب برخی از مسائل اجتماعی اقتصادی سغد اوایل قرون وسطی از روی منابع داستانی، آثار کتیبه‌ای، سکه‌های قرون وسطی و به طور کلی سکه‌های سغدیان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ...

تاریخ خوانین مغول در بخارا ، خوقند و کاشفر در قرن سیزدهم هجری قمری ...
نمایه ها:
تاریخ | 
بخارا | 
خوقند | 
کاشغر | 
مغول | 

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم سلطنت در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه می پردازد. عصر صفویه به واسطه ویژگیهای خاص آن از جمله استفاده از آموزه های تشیع اثنی عشری سبب تغییر در نوع نگاه تاریخ نویسان عصر صفویه به حوادث رویدادها و مفاهیم سیاسی شده است. سلطنت از جمله مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه مفهوم متفاوتی از اعصار گذشته داتشه است. از این حیث نگارنده در پی بررسی مفهوم سلطنت و معانی مختلف آن در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان این دوره است. نگارنده فرضیه ها ...

سال شمار حوادث مهم یک ملت ، یک نهضت فکری، یک سرزمین و یا ... از ابتدائی‌ترین کارهائی است که باید شناخت آن ملت یا نهضت یا ... انجام گیرد. نمونه چنین کارهائی درباره تاریخ جهان، تاریخ اروپا، تاریخ خاورمیانه، تاریخ معاصر ایران و ... انجام شده است ولی متاسفانه این قدم ابتدائی هنوز درباره شیعه برداشته نشده است . این طرح می‌کوشد با بهره‌گیری از تجارت دیگران و با تکیه بر اهم حواث سیاسی، فرهنگی، علمی شیعه نخستین رویدادنگاری تاریخ و فرهنگ شیعه را از تولد پیامبر به سال 53 ق ...
نمایه ها:
تشیع | 
تاریخ | 

در غالب کشورهای اروپایی تاریخ بعنوان علمی کاربردی مطرح گردیده است ، بطوریکه در سالهای اخیر هیچ اقتصاد دان و سیاستمداری نیست که بدون استمداد از مورخین و مشورت با آنان به عقد قرارداد و ایجاد روابط سیاسی تبادلات فرهنگی ، سرمایه‌گذاری و نوع کیفیت کالاهای صادراتی اقدام نماید. لذا تاریخ با بینش نوین و متدهای مترقی جدید وارد صحنه نه تنها مسائل و مباحث علمی ، که سیاسی و دیپلماسی شده است . در این طرح ضرورتا باید از تجربیات ، متدها و شیوه‌هایی که علم تاریخ برای شناخت بدست می‌دهد و طبعا ...
نمایه ها:
تاریخ | 

سرزمینهائی که در قدیم با ماوراءالنهر و ترکستان معروفیت داشتند و امروزه آسیای مرکزی خواهنده می‌شوند و سرزمینهای منطقهء قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان) گذشته از پیشینه تاریخی مشترک با ایران دارای گذشتهء تاریخی عظمی هستند که اهمیت آنها را در تاریخ تمدن بشری و تحولات سیاسی جهان مشخص می‌سازد، عنایت به این پیشینهء فرهنگی - تاریخی روابط و مبانی فکری و اجتماعی ایران و این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است ، بررسی تاریخ تمدن، وجوه مشترک تاریخی، فرهنگی این مناطق با سابقه‌ای دوهزا ...
نمایه ها:
قفقاز | 
تاریخ | 

سرزمینهایی که در قدیم با نام ماورالنهر و ترکستان معروفیت داشتند و امروزه آسیای مرکزی خوانده می‌شوند و سرزمینهای منطقه قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان) گذشته از پیشینه تاریخی مشترک با ایران دارای گذشته تاریخی عظیمی هستند که اهمیت آنها را در تاریخ تمدن بشری و تحولات سیاسی جهان مشخص می‌سازد، عنایت به این پیشینه فرهنگی - تاریخی روابط و مبانی فکری و اجتماعی ایران و این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است ، بررسی تاریخ تمدن، وجوه مشترک تاریخی، فرهنگی این مناطق با سابقه‌ای دو هزا ...

پژوهش در باب تاریخ و تاریخ‌نگاری بلخ. ...
نمایه ها:
بلخ | 
تاریخ | 

در تاریخ معاصر ایران دو اقتدار عمده در سطح ملی در تعامل با یکدیگر بوده‌اند. اقتدار دولت و اقتدار ملت . اقتدار دولت را شاه رهبری می‌نمد و اقتدار ملت توسط روحانیت رهبری می‌شد. در این تحقیق نحوه تعامل میان این دو نوع اقتدار را پی‌گیری می‌کنیم و گستره هر یک را بر تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. ...