عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4406

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرحی از تاریخ سغد اثر اولگاایوانوونا اسمیرنووا در این کتاب برخی از مسائل اجتماعی اقتصادی سغد اوایل قرون وسطی از روی منابع داستانی، آثار کتیبه‌ای، سکه‌های قرون وسطی و به طور کلی سکه‌های سغدیان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ...

تاریخ ایران دست‌کم از دوره سلجوقیان به بعد به شدت متاثر از حضور و فعالیت طوایف و قبایلی است که سامان زندگی سیاسی و اجتماعی این سرزمین را تغییر داده و به گونه‌ای دیگر شکل دادند.در میان ایلات آذربایجان دنبلی‌ها از جهات مختلف دارای اهمیت اند.دنبلی‌ها طایفه‌ای کرد نژاد‌اند که بخش عمده‌ای از آنها در مناطق شمال غرب ایران و پاره‌ای از آنها در مناطق مرکزی؛کاشان و خراسان ساکن‌اند. شواهد موجود بیانگر آن است که این طایفه از مناطق غربی ترکیه امروزی و از سواحل دریاچه وان به ایران کوچیده‌ا ...

در کتاب تاریخ غزها همچنانکه از نامش پیداست به بررسی تاریخ قوم غز ، در سیر تاریخ ، نقش آنها در تشکیل حکومتهای ترک به ویژه سلجوقیان ، تقسیمات این طایفه ، به عشایر و قبایل مختلف در ترکیه (آسیای صغیر) ، ایران و ... و نیز از آداب و رسوم ، باورها با توجه به افسانه‌ها و حماسه‌های موجود در خصوص این قبیله پرداخته شده است . ...
نمایه ها:
کتاب | 
غزها | 

شرحی از تاریخ سغد اثر اولگاایوانوونا اسمیرنووا در این کتاب برخی از مسائل اجتماعی اقتصادی سغد اوایل قرون وسطی از روی منابع داستانی، آثار کتیبه‌ای، سکه‌های قرون وسطی و به طور کلی سکه‌های سغدیان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ...

تاریخ خوانین مغول در بخارا ، خوقند و کاشفر در قرن سیزدهم هجری قمری ...
نمایه ها:
تاریخ | 
بخارا | 
خوقند | 
کاشغر | 
مغول | 

تجدد و نوگرایی تحولات گسترده سیاسی، فرهنگی و فکری در تاریخ معاصر ایران را موجب گردید. بخشی از این تحولات در حوزه تاریخ نویسی و تاریخ نگاری بود. در این حوزه از دوره‌ی ناصرالدین شاه جریان نوینی در تاریخ نگاری شروع به رشد و گسترش نمود که بر اساس اندیشه ها و افکار غربگرایانه استوار بود. در این رویکرد جدید تاریخ بر اساس جهان بینی و دیدگاه های سنتی گذشته نوشته نمی شد، بلکه بر مبنای اندیشه های غربی به نگارش در می آمد. در این اندیشه ها تلاش بر آن بود که دین به حاشیه تاریخ رانده شود و ...

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم سلطنت در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه می پردازد. عصر صفویه به واسطه ویژگیهای خاص آن از جمله استفاده از آموزه های تشیع اثنی عشری سبب تغییر در نوع نگاه تاریخ نویسان عصر صفویه به حوادث رویدادها و مفاهیم سیاسی شده است. سلطنت از جمله مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه مفهوم متفاوتی از اعصار گذشته داتشه است. از این حیث نگارنده در پی بررسی مفهوم سلطنت و معانی مختلف آن در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان این دوره است. نگارنده فرضیه ها ...

تاریخ‌نگاری محلی، سومین گونه مشهور تاریخ‌نگاری پس از تواریخ سلسله‌ای و عمومی است این شکل از تاریخ‌نگاری در نیمه اول قرن سوم هجری قمری و بیشتر برای تعیین نوع تسخیر ممالک توسط مسلمانان و تعیین وضع خراج این مناطق آغاز گشت. از این زمان به بعد به تناسب، هر ایالت و شهری به فراخور اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم و بیش دارای یک یا دو یا بیشتر تاریخ محلی است. در عهد ایلخانان این شکل از تاریخ‌نگاری به مانند دیگر اشکال تاریخ‌نگاری روبه رشد نهاد. ایالت کرمان که در حد فاصل فارس و خراسان ...

تاریخ نگاری که همواره در طی زمان به حیات خود ادامه داده و با فراز و نشیب ها همراه بوده است، در عصر مشهور صفویه نیز به روند خود ادامه داد و خود را بیش از پیش نمایان ساخت. در این دوره از تاریخ ایران کتب متعددی با روش های مختلف تاریخ نگاری به قلم نویسندگان ایرانی و خارجی به رشته تحریر درآمدند و از این لحاظ نسبت به سایر حکومت های ایران دارای امتیاز خاص است. در این برهه از تاریخ ایران، از یک سو تاریخ نگاری نسبت به ادوار سابق پیشرفت چشم گیری داشت و از سوی دیگر کتب مذهبی و اعتقادی ش ...