عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4406

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرحی از تاریخ سغد اثر اولگاایوانوونا اسمیرنووا در این کتاب برخی از مسائل اجتماعی اقتصادی سغد اوایل قرون وسطی از روی منابع داستانی، آثار کتیبه‌ای، سکه‌های قرون وسطی و به طور کلی سکه‌های سغدیان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ...

در کتاب تاریخ غزها همچنانکه از نامش پیداست به بررسی تاریخ قوم غز ، در سیر تاریخ ، نقش آنها در تشکیل حکومتهای ترک به ویژه سلجوقیان ، تقسیمات این طایفه ، به عشایر و قبایل مختلف در ترکیه (آسیای صغیر) ، ایران و ... و نیز از آداب و رسوم ، باورها با توجه به افسانه‌ها و حماسه‌های موجود در خصوص این قبیله پرداخته شده است . ...
نمایه ها:
کتاب | 
غزها | 

شرحی از تاریخ سغد اثر اولگاایوانوونا اسمیرنووا در این کتاب برخی از مسائل اجتماعی اقتصادی سغد اوایل قرون وسطی از روی منابع داستانی، آثار کتیبه‌ای، سکه‌های قرون وسطی و به طور کلی سکه‌های سغدیان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ...

تاریخ خوانین مغول در بخارا ، خوقند و کاشفر در قرن سیزدهم هجری قمری ...
نمایه ها:
تاریخ | 
بخارا | 
خوقند | 
کاشغر | 
مغول | 

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم سلطنت در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه می پردازد. عصر صفویه به واسطه ویژگیهای خاص آن از جمله استفاده از آموزه های تشیع اثنی عشری سبب تغییر در نوع نگاه تاریخ نویسان عصر صفویه به حوادث رویدادها و مفاهیم سیاسی شده است. سلطنت از جمله مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان عصر صفویه مفهوم متفاوتی از اعصار گذشته داتشه است. از این حیث نگارنده در پی بررسی مفهوم سلطنت و معانی مختلف آن در اندیشه سیاسی تاریخ نویسان این دوره است. نگارنده فرضیه ها ...

تاریخ‌نگاری محلی، سومین گونه مشهور تاریخ‌نگاری پس از تواریخ سلسله‌ای و عمومی است این شکل از تاریخ‌نگاری در نیمه اول قرن سوم هجری قمری و بیشتر برای تعیین نوع تسخیر ممالک توسط مسلمانان و تعیین وضع خراج این مناطق آغاز گشت. از این زمان به بعد به تناسب، هر ایالت و شهری به فراخور اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم و بیش دارای یک یا دو یا بیشتر تاریخ محلی است. در عهد ایلخانان این شکل از تاریخ‌نگاری به مانند دیگر اشکال تاریخ‌نگاری روبه رشد نهاد. ایالت کرمان که در حد فاصل فارس و خراسان ...

یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های تاریخی درسال‌های اخیر، بازخوانی مجدد متون مرجع به منظور رسیدن به تفسیری علمی و تازه است. این مسئله موجب شده که پژوهش‌گران حوزه‌ی تاریخ به سراغ روش‌های جدید پژوهشی بروند و از این طریق نگاهی نو به منابع مهم و معتبر بیندازند. منابع تاریخ‌نگاری قرون اسلامی از معتبرترین و مهم‌ترین منابع برای تاریخ ایران است و پژوهش‌گران همواره برای تحقیقات مختلف تاریخی ناگزیر از استفاده‌ی این متون هستند. همچنین این متون از منابع اصلی برای تاریخ ایران باستان است؛ ...

از منظر مالیاتی دوره ی ساسانیان به دو دوره متمایز تقسیم می شود : دوره ی قبل از انو شیروان ودوره ی بعد از انوشیروان. با تجزیه وتحلیل آن چه از منابع در مورد نظام مالیاتی دوره خسرو یکم آمده است، می توان دریافت که تا پیش از سده ششم میلادی بستن مالیات نظم خاصی نداشت. زیرا تا آن زمان مسّاحی زمین انجام نمی گرفت. این روش براساس تولید زمین، نه تنها کهنه و قدیمی شده بود، بلکه غیرعادلانه نیز بود. زیرا ارزیابی محصول پیش از برداشت آن انجام می گرفت و این امر سبب می شد که روستائیان تا رسیدن ...

دورة حکومت طولانی ناصرالدین شاه قاجار(1264- 1313ق) در تاریخ ایران دوره‌ای مهم به شمار می‌آید، تحوّلاتی که در این دوره درجهان و ایران رخ داد، زمینه‌های حرکت جامعه ایران به سوی مظاهر جدید تمدنی را فراهم آورد. در این دوره تاریخ‌نگاری نیز مانند دیگر بخش‌های فعّالیت علمی در ایران تحت تأثیر تحوّلات جهانی قرار گرفت. مسئلة اصلی این پژوهش بررسی چگونگی تاریخ‌نویسی دورة ناصری در شکل سنّتی خود و روند تأثیر پذیری آن از تحوّلات جدید است. در حالی که عدّه‌ای از مورخان این دوره به شیوه‌های س ...