عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با پیشرفت علم دندانپزشکی و در پرتو تحقیقات زیاد محققین امروزه می توان دندانهایی را که بدلیل پوسیدگی های وسیع، شکستگی ها و ضایعات دندان زیر لثه تا عمق 4 میلی متر و یا عدم گیر کافی جهت ترمیم تاج محکوم به فنا بودند را در دهان بیمار حفاظت و نگهداری نمود. جهت بازسازی موفق تاج دندانی که درمان ریشه شده است عوامل متعددی نقش دارند که قبل از انجام هر کاری باید به بررسی آنها پرداخت. این عوامل شامل ساختمان باقیمانده دندان، وضعیت درمان ریشه، وضعیت انساج پریودنتال دندان، وضعیت گیر ماده ترم ...

روشهای افزایش طول تاج کلینیکیدر موارد وجود ضایعات دندان در زیر لثه و جهت آماده سازی دندان برای درمان ‏‎Restorative‎‏ و نیز جهت تصحیح و تعدیل برخی از موارد ‏‎Gummy Smile‎‏ استفاده میگردد. جهت افزایش از چندین روش استفاده میشود ازجمله:‌ ‏‎Appically positioned flap‎‏،‌ ‏‎Gigivectomy‎‏،‌ الکتروسرجری،‌ کموسرجری،‌ ‏‎Forced eruption‎‏،‌ ...

هدف از این مطالعه حیوانی بررسی و مقایسه واکنش بافتهای پری آپیکال به درمان ریشه با و بدون ترمیم بود. چهل و هشت دندان کانین فک پایین گربه در این مطالعه به کار رفت . هیجده دندان کانین سمت راست پایین گربه بعد از درمان ریشه با آمالگام پرگردید و هیجده دندان کانین سمت چپ همان گربه‌ها پس از درمان ریشه بدون ترمیم رها شدند. دوازده دندان کانین در شش گربه نیز به عنواتن کنترل مثبت و مهنفی به کار برده شدند. حیوانات در فواصل یک تا صدوپنجاه روز Vital perfusion و Sacrificed شدند. آنالیز مورفو ...

در این مطالعه نقش ترمیم تاج دندان در بهبودی ضایعات پری‌اپیکال دندانهای نیش پس از معالجه ریشه در گربه از طریق هیستوپاتولوژیک و رادیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت . دندانهای نیش مورد آزمایش ، پس از یک دوره آلوده‌سازی، مورد درمان ریشه واقع شد، یک گروه ترمیم تاج دریافت نمود و گروه دیگر بدون ترمیم رها شد و پس از 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت و با گروههای شاهد مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که ترمیم تاج دندان توانایی ایجاد یک تفاوت آماری معنی‌دار (P < 0/05) در میزان آماری و روند ...

رساله حاضر سعی نموده است که در یک ارزیابی کلی روش های ترمیم تاجی را به دنبال درمانهای اندونتیک مورد بررسی قرار دهد. در این مجموعه ارائه روش های ترمیم روتین و موثر بیشتر مد نظر قرار گرفته است. برای دست یابی این هدف ابتدا سعی نمودیم که فلسفه ترمیم های دندانی را به دنبال درمانهای اندونتیک مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم دید کلی در رابطه با نوع و نحوه ترمیم بدست آوریم. با توجه به آنکه قبل از هر گونه روش ترمیم باید از موفقیت درمانهای اندونتیک اطمینان حاصل گردد،‌ علائم ‏‎healing‎ ...

درمان ریشه برای دندانپزشکان توانایی نگهداری دندانهایی را فراهم کرده است که تا چند دهه پیش بدون درنگ کشیده می شدند. این درمانها همراه با افزایش آگاهی عمومی در مورد منفعتهای بهداشت دهان و دندان باعث شده که تعداد قابل توجهی از دندانها معالجه ریشه بشوند. در گذشته درآوردن دندان به عنوان تنها راه درمانی جهت نجات بیماران به حساب می آمد. حتی اگر دندانپزشک قادر به درمان ریشه بود، به دلیل تخریب زیاد نسج دراثر پوسیدگیها و شکستگیهای وسیع و ترس و هراس یا عدم توانایی درترمیم تاج باعث کشیده ...

امروزه با توجه به پیشرفتی که در روشهای درمانی و مواد دندانپزشکی صورت گرفته است اهمیت درمانهای ترمیمی افزایش پیدا کرده به طوریکه درمانهایی که در گذشته فقط با روکش انجام می شد امروزه آنها را می توان با روشهای محافظه کارانه تری چون ‏‎Onlay‎‏ یا استفاده از باند آمالگام و کوتاه کردن کاسپ ها انجام داد. در ترمیم دندانهای قدامی توجه به زیبایی ضروری است از آنجایی که هیچ ماده ای از نظر زیبایی جا یساختمان طبیعی دندان را نگرفته حفظ هر ذره از دندان الزامی است. در ترمیم دندانهای خلفی نیز ن ...

در این مطالعه به بررسی علل شکستگی دندانهای ثنایای دائمی کودکان 7تا12 ساله مراجعه کنندگان به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران و عوامل مستعدکننده آن به دو شیوه معاینه حضوری و تکمیل پرسشنامه و بصورت مطالعه پرونده های بیماران در بایگلانی بیمارستان در طی سه سال 1377-78 و 79 پرداخته ایم. 218کودک با 311 دندان ثنایای شکسته بررسی شد و از این بین 45.4% بعلت زمین خوردگی، 21.6% برخورد با جسم خارجی، 6% دوچرخه سواری، 16.5% ورزش، 7.8% تصادف با وسایل نقلیه و 2.8% منازعه بوده است. 67% مراج ...

این مطالعه بمنظور بررسی شیوع شکستگی تاج دندانهای قدامی دائمی و عوامل وابسته به آن در دانش آموزان پسر14-7ساله در شهرستان کرج صورت گرفته است. نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای دومرحله ای و هنگام معاینه اطلاعات لازم ثبت شد. در نتیجه از 1260 دانش آموز 130 نفر دچار شکستگی بودند. سن شایع 12-14 و محل شایع فک بالا و دندان سانترال بود. بیشترین علت زمین خوردن در تابستان و داخل منزل بوده است. ...