عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 264

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر داروی رانتیتیدن در جلوگیری از تحریک ترواش شیردان با پنتاگاسترین در 10 راس گوسفند بالغ ، نژاد مخلوط ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت . کیسه شیردانی تحت بیهوشی عمومی با استفاده از داروی تیوپنتال به روش بیان ‌شده مستغنی و هاوارد ایجاد گردید و آب و علوفه به طور آزاد در اختیار حیوانات قرار داده شد . نمونه های کنترلی مایعات شیردانی متعاقب تجویز 2 میلی لیتر آب مقطر در زمانهای مختلف (5/0 ،5/1،1، 2، 5/2 ساعت ) گرفته شد . رانتیدین به میزان 5/1 و 3 میلی گرم به ازائ هر کیلیو گرم وزن ب ...

همینگوی شاید تاثیر گذارترین چهره ادبیات جهان باشد. نویسندگان زیادی تحت تاثیر سبک نگارش او قرار گرفته اند. این سبک در ادبیات ایران هم تاثیر گذار بوده است. یکی از نویسندگان ایرانی که کوشیده است این سبک را تقلید نموده و با آن رقابت کند ابراهیم گلستان(متولد 1301) است.به نظر می رسد او به عنوان اولین مترجم داستان های کوتاه امریکایی درایران تحت تاثیر زبان و شیوه های روایتگری آنان قرار گرفته است. در برخی موارد او فقط شیوه روایتگری را اقتباس نموده و آن را با ویژگی های بومی تلفیق نموده ...

به منظور بررسی تاثیر شیوه ای مختلف خشکانیدن بر حفظ کیفیت زعفران ، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار به اجرا در آمد. در این بررسی زعفران با چهار روش متفاوت شامل دو روش سنتی (روش سنتی ایران، روش اسپانیایی ) و دو روش صنعتی(استفاده از خشک کن تحت خلا و خشک کن کابینتی با فشار آتمسفر ) رطوبت زدایی گردید . سپس میزان رنگ ( کروسین و کروستین ) ، عطر و بو (سافرانال ) و طعم (پیکروکرسین ) درنمونه های خشک شده به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که ...

این تحقیق پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون با استفاده از گروه کنترل) است و هدف آن دستیابی به روش‌ها و راهبردهایی است که معلمان بتوانند که با آموزش آنها به کودکان عقب‌مانده ذهنی خفیف ، مشکلات حافظه آنها را در فرآیند یادگیری بهبود بخشند. به این منظور به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 120 دانش‌آموز از بین مدارس ابتدایی کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر (4 مدرسه، 2 مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه 30 دانش‌آموز پایه پنجم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس گروه ...

در این مقاله ، تاثیر فراگیری کودکان و نوجوانان از والدین آشنا به مسائل زلزله بررسی و ارزیابی شده است. تعیین سطح آگاهی فرزندان محصل کارکنان پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، میزان فراگیری، تاثیر پذیری کودکان از والدین از عمده اهداف این تحقیق بوده است. پاسخهای دریافتی بر اساس سه متغیر سن، جنس و سطح تحصیلات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق مبین آن است که کودکان و نوجوانان به نحو چشمگیری از والدین آشنا با مسائل زلزله تاثیر می پذیرند و آگاهی والدین نسب ...
نمایه ها:
تاثیر | 
آموزش | 
آگاهی | 
کودک | 
زلزله | 

در این بررسی، اثر یکی از مهمترین مشتقات ویتامین A به نام آل- ترانس- رتینوئیک اسید، بر برخی از فرایندهای متابولیسمی سلولهای ماکروفاژ، از جمله سنتز پروتئین و RNA، مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روشهای دخول مواد رادیو اکتیو در پروتئین ها و RNAی تازه سنتز شده و تعیین میزان تولید آنیون سوپر اکسید در سلولهای ماکروفاژ کشت داده شده در حضور رتینوئیک اسید و در غیاب آن نتایج زیر بدست آمده است: رتینوئیک اسید در فرایندی وابسته به غلظت ماندگاری سلولی (Cell Survival) را تحت تاثیر ...

کم‌خونی یکی از شایعترین اختلالات بهداشتی و تغذیه‌ای در دنیا به شمار می‌رود که 90 درصد موارد آن مربوط به کمبود آهن می‌باشد. شیوع آن در همه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه دیده می‌شود لیکن در جوامع در حال توسعه و جهان سوم به مراتب بیشتر است از جمله در خاورمیانه که کشور، ایران نیز در این منطقه قرار گرفته است . با توجه به عوارض و پیامدهای ناگوار کم‌خونی بر سلامتی، توان و قابلیت‌های جسمی و ذهنی افراد، تلاش سازمانهای بهداشتی به ویژه سازمان جهانی بهداشت همواره مهار و پ ...

در این تحقیق تاثیر افزون ضایعات حاصل از برش از طریق مخلوط کردن آنها با آرد مورد استفاده برای تولید اسپاگتی روی کیفیت محصول مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور تیمارهای آزمایشی از مخلوط کردنن بترتیب صفر (نمونه شاهد ) ، 5 ، 10 ، 15، 20 ، 25، 50، 100 درصد از ضایعات آسیاب شده حاصل از برش فرآورده های ماکارونی تهیه گردید . برای تولید اسپاگتی از فرآیند نیمه پیوسته در اشل صنعتی در کارخانه شیار ماکارونی استفاده شد . در نتیجه هفت نمونه اسپاگتی بعلاوه یک نمونه شاهد بدست آمد که برای ا ...
نمایه ها:
تاثیر | 
برش | 
کیفیت | 

مقاله حاضر قسمتی از یک تحقیق وسیع میدانی است که به تجزیه و تحلیل یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی و اجتماعی جامعه می پردازد. علی رغم اتخاذ تدابیر مختلف و اقدامات گوناگون در سطح کشور، امروزه مصرف بی رویه دارو، به ویژه مصرف خود سرانه آن، همچنان از معضلات دارو و درمان جامعه ایران محسوب می شود که تاثیرات منفی آن بر رشد و توسعه اجتماعی-اقتصادی و ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه بر اهل فن پوشیده نیست. گزارش مطالعات انجام شده در این خصوص، حاکی از تاثیر عوامل مختلف بر این مشکل است. بررسی حا ...