عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ ، مقوله بسیار وسیعی است . وسعت و دامنه این مقوله اجتماعی موجب اختلاف‌نظرها و تعاریف مختلف از آن شده است ولی هرکدام از تعاریف را که بپذیریم، فرهنگ عامل هویت بخش یک ملت است . آنچه مسلم است امروزه جوامع غربی به کوشش در گسترش ارزش‌های خود به خصوص آن دسته از ارزش‌ها که می‌تواند بازار مصرف مناسبی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد توجه دارند. این نوع فعالیت‌ها هر روزه با ترفندهای جدید، روز به روز رشد یافته است که مصلحان و اندیشمندان اجتماعی از آن به عنوان "تهاجم فرهنگی" یادکرده‌ا ...
نمایه ها:
سنجش | 
میزان | 
گرایش | 
رشت | 

فرهنگ ، مقوله بسیار وسیعی است . وسعت و دامنه این معقوله اجتمعی موجب اختلاف نظرها و تعارف مختلف از آن شده است ولی هر کدام از تعاریف را که بپذیریم، فرهنگ عامل هویت‌بخش یک ملت است . آنچه مسلم است امروزه جوامع غربی به کوشش در کسترش ارزش‌های خود به خصوص آن دسته از ارزش‌ها که می‌تواند بازار، مصرف مناسبی برای آنها به دنبال داشته باشد توجه دارند. این نوع فعالیت‌ها هر روزه با ترفندهای جدید، روز به روز رشد یافته است که مصلحان و اندیشمندان اجتماعی از آن به عنوان "تهاجم فرهنگی" یاد کرده‌ ...

بررسی میزان تاثیرپذیری نوجوانان و جوانان از فرهنگ بیگانه بالاخص از فرهنگ غرب شناخت راههای نفوذ فرهنگ بیگانه در عرصه‌های مادی و معنوی زندگی نوجوانان فراهم آوردن چهارچوب لازم در جهت برخورد با جلوگیری از فرهنگ بیگانه و راههای رفع‌آن. ...

متوسط مدت زمانی که دانشجویان در هفته به برنامه‌های علمی تلویزیون توجه می‌کنند در این طرح بررسی و سپس میزان تاثیرپذیری و رشد علمی دانشجویان در اثر تماشای برنامه‌های علمی تلویزیون مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت . در این طرح جذابیت ، کیفیت و زمان پخش برنامه‌های علمی از دیدگاه دانشجویان بررسی شد و علاوه بر این در این طرح زمان مناسب پخش برنامه‌های علمی و این که کدام برنامه علمی و کدام برنامه تلویزیونی بیشتر مورد توجه دانشجویان می‌باشد مدنظر قرار گرفت . ...

یکی از ابواب مهم حافظ‌شناسی بررسی تاثیرپذیری حافظ از پیشینیان است. اگر به بررسی دیوان اشعار او بپردازیم درخواهیم یافت که اوآثار شاعران دیگر را مطالعه کرده، و بسیاری از غزل‌های خود را به استقبال یا در جواب غزل‌های پیشینیان یا معاصران سروده است، و برخی از مصراع‌ها و ابیات شاعران پیشین و هم عصر را درلابه لای اشعار خود گنجانده است، و در بسیاری از موارد از حیث شیوه‌ی بیان مضامین و مفاهیم نیز تحت تاثیرآنان است. دراین تحقیق به بررسی این تاثیرپذیری‌ها پرداخته‌ایم، وآن را در دو جنب ...

این تحقیق در پی اثبات این موضوع است که "آثار نمایشی ترجمه شده تاثیر بسیار زیادی در پیدایش و رشد نمایشنامه‌نویسی داشته، به طوری که راهی را برای حرکت به سمت و سوی تئاتر ملی باز کرده است ". همچنین در ارتباط با نتایج قابل ذکر این تحقیق، محقق تاکید دارد، "روند تجددطلبی حاکم بر فرهنگ ، سیاست و ادبیات در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر ایران با روند ترجمهء آثار نمایشی و نیز نمایشنامه‌نویسی ایرانی هم‌سو است ، به صورتی که بر نقش تئاتر "به منزله وسیله‌ای برای "تنویر افکار" تاکید می‌کند. برا ...

براساس تاکید برنامه سوم توسعه مبنی بر اتخاذ استراتژی جهش صادراتی و کسب درآکدهای ارزی از صادرات و بدلیل اهمیت صادرات فرش دستباف به عنوان یکی از مهمترین کالاهای صادراتی در حوزه بازرگانی خارجی کشور و تاثیرپذیری آن از سیاستهای ارزی، نقش این سیاستها در صادرات فرش ، قیمت فرشهای صادراتی و حاشیه سود صادرکنندگان در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. نظامهای مختلف ارزی، نرخهای متفاوت ارز، سیستهای ارزی و تاثیرپذیری صادرات فرش از این سیاستها در برنامه سوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. عوا ...

اثرات مهاجرت مردان روستایی به شهرهای از جنبه های متفاوت بررسی شده ولی تاکنون اثرات این مهاجرتها بر خانوارها و خصوصا زنان روستایی توجه کافی دریافت نکرده است. از آنجائیکه پدیده مهاجرت مرد انتخابی بوده و اکثرا در ابتدا بصورت انفرادی صورت می گیرد تمامی خانواده بشدت از این پدیده متاثر می گردد اگرچه تاثیرپذیری زنان خانواده به مراتب بیشتر می شود. این تاثیرپذیری از ابعاد مختلف حائز اهمیت است هرچند که حیطه مسئولیت و مدیریتی زنان را افزایش می دهد مشکلاتی را در مسیر اداره واحد تولیدی و ...

هدف پژوهش نحوه شکل‌گیری محلات مختلف و تاثیرپذیری آنها از امکان مذهبی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه است . جامعه آماری 17 مسجد و تکیه محلات سنتی تفت است . یافته‌ها نشان می‌دهد که شکل‌گیری محلات در رابطه مستقیم با اماکن مذهبی است . تاسیسات عام‌المنفعه که پیدایش آن در رابطه با اعتقادات مذهبی است در بافت محلات تاثیر بسیار عمیقی دارد. ...