عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه ابتدا توابع همساز تک ارز و خواص هندسی آنها و بسط سری این توابع را مطالعه می کنیم . سپس با استفاده از حاصل ضرب پیچشی و تابع فوق هندسی تعمیم یافته رایت زی کلاس جدیدی از توابع تک ارز همساز تعریف می کنیم.سعی می شود در خصوص این کلاس خواص جالبی را از جمله کران ضرایب،نتایج شمولیت و خواص هندسی دیگری را اثبات کنیم. کارهای این پایاننامه بر اساس مقاله سال 2007 تحت عنوان زیر کلاسی از توابع همساز در ارتباط با تابع فوق هندسی تعمیم یافته رایت که توسط G. Murugusundaramoort ...

در این پایان نامه به تشخیص خمینه‌های شبه‌ریمانی H-سایا پرداخته می‌شود، با این شرط که میدان برداری ریب بردار ویژه‌ی عملگر ریچی است. سپس ارتباط خمینه‌های شبه‌ریمانی H-سایا با برخی ویژگی‌های هندسی بررسی می‌شود، از جمله اینکه میدان برداری ریب، یک تبدیل همساز بی‌‌اندازه کوچک است یا ساختار شبه‌ریمانی سایا یک ریچی سالیتون سایا است. در پایان مشخص می‌شود که تا چه اندازه نتیجه‌های به دست آمده برای خمینه‌های ریمانی سایا درباره‌ی خمینه‌های لورنتزی سایا درست است. ...

در این پایان نامه توابع ابر هندسی و معادلات دیفرانسیل مربوط به آنها را معرفی و مطالعه می کنیم . ابتدا با تعریف معادله دیفرانسیل ابر هندسی که یک معادله دیفرانسیل خطی درجه دوم با سه نقطه تکین منظم است شروع کرده و سپس جواب این معادله را که تابع ابر هندسی است بدست می آوریم . سپس ویژگی هایی از این تابع را بیان و مثالهایی ارائه می نماییم .در قسمت دوم پایان نامه این معادله دیفرانسیل را به معادله ابرهندسی ماتریسی تعمیم داده و تابع ابر هندسی ماتریسی را به عنوان جوابی از این معادله ت ...

توابع همساز مختلط مقدار که در دیسک واحد ∆ تک ارز می باشندرا می توان به صورت f=h+g نوشت که hوg در ∆ تحلیلی هستند. در این پایان نامه به بررسی شرایط تک ارزی و شرایط ضرایب توابع همساز ستاره گون و شبه ستاره گون می پردازیم. همچنین به بررسی کران های ضرایب این توابع خواهیم پرداخت. ...

در این پایان نامه تابع محدب و همچنین توابعی از نوع محدب مانند m - محدب و (a,m) - محدب و s - محدب، h - محدب و (a,m) - h) محدب و لگاریتم - محدب را معرفی می کنیم بعلاوه نامساوی هادامارد را برای چنین توابعی بیان می کنیم. ...

در این پایان نامه خواص پیچشی توابع کلاس های بطور یکنواخت k-محدب و توابع k-ستاره گون معرفی شده در مرجع های [5]و [7]را در نظر می گیریم.ما مسأله ی پایداری انتگرال پیچشی جفت های مشخص شده از چنین کلاسهایی را بررسی میکنیم و همچنین کرانهای بالا و پایینی را برای شعاع پایداری آنها به دست می آوریم.در این پایان نامه بعضی از نتایج به دست آمده در مرجع [2] را بهبود میبخشیم. ...

در این پایان نامه زیرکلاسی از توابع همساز تک ارز تعریف شده توسط ضرب پیچشی و پیچش انتگرالی را مطالعه می کنیم و سعی می کنیم خواص متعددی از آن را از جمله مشخص نمودن ضرایب، متغیر دگرشکلی، نقاط نهایی و شرط پیچش را مورد بررسی قرار دهیم. ...

در سال‌های اخیر بدلیل گسترش بارهای غیرخطی در بخش توزیع و کاهش ضریب قدرت، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تا با بالا بردن ضریب قدرت شبکه، از میزان کل تلفات بکاهند و پروفیل ولتاژ در رنج قابل قبول قرار بگیرد. THD شبکه که معرف دامنه‌ی هارمونیک‌ها می‌باشد، کاهش یابد و بیشترین مقدار آن کمتر از 5% بشود. این تحقیقات بر روی شبکه‌های مختلف تست و با روش‌های متنوع صورت گرفته و سعی شده تا هر روش، عیوب روش قبل را برطرف سازد و نتایج بهتری ارائه دهد. در این تحقیق از شبکه‌های توزیع 18 و 33 باس ...

امروزه با توجه به افزایش بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع و دقت به این مطلب که خازن‌گذاری بدون توجه به هارمونیک‌های موجود در شبکه ممکن است باعث تشدید هارمونیک‌ها و نتیجتا آسیب‌های جبران ناپذیر به خازن‌ها گردد، لازم است در این پروژه جایابی بهینه بانک‌های خازنی در شبکه‌های توزیع، با وجود بارهای غیرخطی مورد بررسی واقع شود. مطالعات انجام شده بیانگر این مطلب است که بخش اعظمی از تلفات سیستم قدرت مربوط به سیستم توزیع بوده و با توجه به انجام عملیات خصوصی‌سازی در بازار برق، استفاده از ...