عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنید جواب بهینه یک مساله از قبل تعیین شده است. بهینه ‌سازی معکوس ‎عبارتست‎ از به‌دست آوردن پارامترهایی مثل ضرایب تابع هدف و محدودیت‌های مساله‌ی بهینه‌سازی که پاسخ آن را از قبل می‌دانستیم. یک مساله بهینه‌سازی استاندارد معکوس که غالبا بررسی می‌شود، به شرح زیر است‎:‎ مساله‌ی بهینه‌سازی زیر را با یک هدف خطی و یک جواب بهینه‌ی مطلوب x*∈X‎ را در نظر بگیرید: P: min/x {cTx | x ∈ X}‎ فرض کنید که جواب بهینه‌ی مطلوب ‎ x*∈X‎ ‎‎داده شده است، بردار هزینه‌ی c*∈C‎ را به گونه‌ای بیابید که ...

در این پایان‌نامه گزینش متغیر با رهیافت بسامدی و با رهیافت بیزی با استفاده از تابع‌های تاوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین گزینش متغیر برای مدل خطی تعمیم‌یافته براساس خانواده‌ی نمایی با روش بیزی در حضور تابع‌های تاوان به عنوان کاری جدید ارائه می‌شود. ...

پیشرفت‌های تازه در محاسبه، قدرت اهل دانش برای گرداوری و کنکاش اطلاعات را گسترش داده است، اطلاعاتی که شاید در گذشته از آن‌ها چشم‌پوشی می‌شد. حال بررسی مقدار زیادی متغیر امر آسانی نیست. در چنین مواردی وقتی با داده برداری در فضای با بعد بالا سر و کار داریم، تقلیل بُعد ابزاری برای مدل‌بندی این‌گونه داده‌ها می‌باشد. مسئله تقلیل بعد برای غلبه بر "مشقت بُعد چندی" معرفی شده است. در این پایان‌نامه ابتدا تلاش می‌شود مسئله تقلیل بعد معرفی شود، سپس روش‌های تقلیل بعد به سه گروه تقسیم می ...

این رساله به بررسی مسائل بهینه‌سازی معکوس می‌پردازد. یک مسأله بهینه‌سازی معکوس شامل تعیین پارامترهای مدل از قبیل ضرایب تابع هدف و محدودیت‌ها می‌باشد به طوری که نقطه معلومی جواب بهین مسأله برنامه‌ریزی خطی باشد. در این رساله دو نوع مسأله معکوس مورد بحث قرار گرفته و الگوریتم‌هایی برای حل آن‌ها ارائه شده است. مسأله معکوس نوع اول اختلال بردار هزینه است به طوری که یک نقطه داده شده جواب بهین مسأله نسبت به بردار هزینه‌های اختلال یافته شود. در مسأله معکوس نوع دوم مقدار بهین یک برنا ...

روش تابع جریمه، یک روش مهم برای مسایل برنامه ریزی ریاضی می باشد. در این پایان نامه قصد داریم روشی برای حل مسایل برنامه ریزی دوسطحی غیرخطی معرفی کنیم، که در ان مساله سطح پایین خطی است. برای این منظور، روش دوگان تخفیف یافته را برای مساله سطح پایین به کار می بریم و یک روش تابع جریمه دوگان تخفیف یافته را برای حل این مساله برنامه ریزی دوسطحی غیرخطی ارایه می دهیم. در این صورت برنامه ریزی دوسطحی به یک سری مسایل برنامه ریزی یک سطحی غیرخطی تبدیل می شود. جواب بهینه این گونه مسایل با اس ...

امروزه با پیشرفت سریع دانش، بهینه‌سازی از اهمیت بالایی در علوم مختلف مهندسی برخوردار شده است. بهینه‌سازی یکی از مفاهیمی است که به خوبی از پل ارتباطی بین تئوری و عمل عبور کرده و دارای کاربرد گسترده‌ای می‌باشد. با توجه به اینکه برای حل مناسب همۀ مسائل موجود در بهینه‌سازی روش واحدی وجود ندارد، روش‌های متعددی از بهینه‌سازی برای حل مسائل مختلف پدید آمده‌اند. یکی از این روش‌ها، استفاده از الگوریتم ژنتیک است که یکی از اعضای خانوادۀ مدل‌های محاسباتی الهام گرفته شده از روند تک ...

هدف این پایان نامه، یافتن یک جواب دقیق با کمترین نرم برای مسأله اولیه ای به فرم استاندارد است. همچنین با استفاده از این جواب کمترین نرم مسأله اولیه، یک جواب دقیق مسأله دوگان نیز تولید می شود. الگوریتمی که در این پایان نامه پیشنهاد می شود، می تواند برای حل مسائلی با 10 متغیر و 10 قید، به کار برده شود. برای یافتن جواب دقیق کمترین نرم مسأله اولیه، از مینیمم سازی تابع جریمه بیرونی مسأله دوگان استفاده شده است و برای مینیمم سازی این تابع، از روش نیوتن تعمیم یافته با طول گام استرا ...

در بسیاری از مسایل عملی، تحلیل‌گر با تعداد زیادی متغیر توضیحی مواجه است که لازم است از بین آنها تعداد محدودی را برای حضور در مدل انتخاب نماید. تا کنون معیارها و روش‌های مختلفی مانند AIC‌ و BIC در زمینه انتخاب مدل ارایه شده است. مشکل عمده استفاده از این گونه معیارها، بی ثباتی آنها در انتخاب مدل می باشد؛ به طوریکه تغییر در مشاهدات می تواند نتیجه انتخاب مدل را به طور چشمگیری تغییر دهد. این نقیصه را می توان با به کار بردن تابع تاوان بر طرف کرد. تابع تاوان SCAD، به دلیل برآوردگر س ...

در بیش‌تر مطالعه‌هایی که صورت می‌گیرد، علاقه‌مند به استنباط درباره‌ی توزیع جامعه و پارامترهای آن هستیم. در کاربرد مدل‌های آمیخته‌ی متناهی تعمیم‌یافته، اغلب متغیرهای کمکی یا تبیینی بسیاری به کار برده می‌شوند. تاثیر این متغیرها در متغیر پاسخ از یک جز به جز دیگر مدل آمیخته تغییر می‌کند. این امر یک مسئله‌ی انتخاب متغیر پیچیده را ایجاد می‌کند. روش‌های موجود انتخاب متغیر مانند ملاک اطلاع آکاییکه و ملاک انتخاب بیزی از نظر محاسبه، زمانی‌که تعداد متغیرهای کمکی و اجزای مدل‌های آمیخته ا ...