عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی کلاسهای جبرانی تابستانی و تاثیر آن در پیشگیری از افت تحصیلی در مقطع راهنمایی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دوره راهنمایی شرکت‌کننده در کلاسهای جبرانی تابستانی شهر اراک همچنین اولیاء و معلمان آنها است که از میان این عده 600 دانش‌آموز و 20 دبیر و 100 نفر از اولیاء آنها جهت بررسی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) 96 درصد از دبیران نقش کلاسهای جبرانی را در یادگیری هر چه بهتر دانش‌آ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت کلاسیهای تابستانی سازمانهای ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش ، بنیاد شهید و سازمان تبلیغات اسلامی از دیدگاه دانش‌آموزان و مربیان شرکت‌کننده در این کلاسها است . ...