عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در داستان‌نویسی مدرن بسیاری از شیوه‌های سنتی روایت از میان رفته و معمولاً صناعت داستان بیش از محتوای آن در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی از دیدگاه‌های متفاوت از بحث‌های جدید نقد ادبی در جهان است که امروزه به عنوان شاخه‌ای مستقل و مهم در مباحث داستان‌نویسی به آن پرداخته می‌شود. عنصر شخصیت و شیوه‌ی شخصیت‌پردازی داستان نیز از نکات قابل توجه داستان‌نویسی امروز است. در این رساله دو رمان «بال‌های شکسته» و «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران انت ...