عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از روش های زیست پالایی برای پالایش آلودگی های خاک می تواند بهترین جایگزین برای روش های پاکسازی مرسوم مثل سوزاندن باشد. با توجه به طبیعت مقاوم برخی ترکیبات سمی و سرطانزا مانند ترکیبات پلی کلرو بی فنیل (PCB) ، حذف یا کاهش غلظت آنها از محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است. جداسازی باکتری های ایران از مناطق آلوده به این ترکیبات و بررسی قابلیت تخریب پذیری آلاینده توسط آنها هدف اصلی این پژوهش بوده است. نمونه های خاک آلوده از اطراف نیروگاه بندرعباس واقع در جنوب ایران با آب و ...

PCBها گروه بزرگ از سیزده گروه ترکیبات آلی پایدار (POPs) می باشند. این ترکیب با توجه به ساختارشان می توانند برای مدت ها در محیط پایدار بمانند و بسته به نوع ساختار، راه ورود، سن و جنس افراد اثرات منفی را بر سلامت محیط و انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از فرایند فوتولیز به کمک پرتو UV-C است. راکتور مورد استفاده در این تحقیق از نوع فوتوشیمیایی شامل UV/H2O2 با بشر 500 میلی لیتری همراه لامپ کم فشار جیوه ای 6 وات با طول موج 254 نانومتر بود که ...

پلی کلرو بیفنیل ها(PCBs) بصورت مصنوعی از مشتقات کلرینه شده بی فنیل ها که دارای یک تا ده اتم کلر هستند، تشکیل شده اند. آنها در محیط پایدار و دارای خاصیت تجمع پذیری زیستی هستند و اثرات خطرناکی را برای انسان و حیات وحش دارند. در این پژوهش، تخریب و کلرزدایی پلی کلرو بی فنیل های موجود در روغن ترانسفورماتور صنعتی زائد را با استفاده از فرایندهای هیدروترمال و فیزیکو شیمیایی در حضور متغیر های مختلف و تابش میکروویو، مورد بررسی قرار گرفت. در چهار مرحله انجام پژوهش، اثر توام و جد ...

شغال گونه‌ای همه‌چیز‌خوار، متوسط جثه و همچنین از گوشتخواران رده بالای زنجیره غذایی است و ممکن است در معرض غلظت بالای آلاینده‌ها که از طریق زنجیره غذایی منتقل می‌شوند، قرار داشته باشد. این گونه می‌تواند شاخص مناسبی برای آلاینده‌های انسان ساخت باشد. نمونه‌های شغال طلایی از شهرستان نور واقع در سواحل مرکزی استان مازندران جمع‌آوری شدند. در این مطالعه از نمونه‌های تلفات جاده‌ای (Road-Killed) استفاده شده است. نمونه‌ها برای ترکیبات آلی پایدار(POPs) از قبیل بی‌فنیل‌های پلی‌کلره (PCBs) ...

آلاینده‌های آلی کلره اثرات حاد و مزمن بر انسان و حیات وحش دارند و به دلیل پایداری در محیط زیست، می توانند در طول زنجیره غذایی تجمع یابند. در این مطالعه 9 گونه از پرندگان آبزی (باکلان بزرگ، کشیم بزرگ، کشیم گردن سیاه، کاکایی سرسیاه، کاکایی معمولی، کاکایی کوچک، اردک سرسبز، فیلوش، خوتکا) از منطقه فریدون‌کنار در استان مازندران برای ارزیابی آفت کش های آلی کلره از جمله,DDTs ,HCHs HCB، هپتاکلر و هپتاکلراپوکساید، دیلدرین، آلدرین، اندوسولفان و 7 ترکیب شاخص PCBs مورد بررسی قرار گرفتند. ...

تالاب انزلی به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های آبی شمال کشور به شمار رفته و بخش هایی از آن در کونواسیون رامسر به ثبت رسیده است. به لحاظ وسعت زیاد تالاب، بخش شرقی آن به عنوان آلوده ترین بخش جهت انجام مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تجمع زیستی ترکیبات بی فنیل های چند کلره در گونه اردک ماهی وارزیابی کارائی مدل سازی به روش Multimedia درکمی سازی فرایند فوق می باشد. برای این منظور پس از انتخاب 6 ایستگاه، نمونه برداری طی یک برنامه مدون 18 ماهه بین سالهای ...

بی‌فنیل‌های پلی‌کلرینه شده (PCBs)، ترکیبات حلقوی کلرداری هستند که به دلیل خواصی چون مقاومت به حرارت و پایداری، در سطح گسترده در دهه‌های 1930 تا 1980 در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. همین ویژگی‌ پایداری و مقاوت به تجزیه شدن همراه با اثرات مضری که بر سلامت انسان می‌گذارند، سبب شد که تولید آن‌ها از دهه 1980 میلادی متوقف شود. در حال حاضر، آلودگی آب‌ها و خاک‌های سراسر جهان به PCBs، یکی از مشکلات مهم محیط زیست به شمار می‌آید. یکی از راه‌های کاهش آلودگی به PCBs انتقال و بب ...

بخش اول: پلی کلرو بی‌فنیل‌ها دسته مهمی از آلاینده‌های سمی هستند که در محیط زیست موجودند و در تعداد زیادی از گونه‌های زیستی تجمع می‌یابند. در این تحقیق بر‌اساس توصیفگر‌های تابع برهمکنش خصوصیات عمومی، که در سطح B3LYP/6-31G* ودر نرم‌افزار گوسین 98 محاسبه شدند مدل‌هی ارتباط کمی ساختار – بازداری تک متغیره برای پیش‌بینی زمان بازداری نسبی کروماتوگرافی گازی 209 پلی کلرو بی‌فنیل بر روی 18 فاز ساکن متفاوت با استفاده از رگرسیون خطی چند‌گانه به-دست آمد. با استفاده از الگوریتم رگرسیون م ...

ترکیبات پلی کلرینه بی فنیل (PCBS) جزویکی از دوازده گروه ترکیبات آلی پایدار محسوب می‌شوند. این ترکیبات به واسطة‌سمیت، پایداری شیمیایی بسیار بالا و تجمع زیستی از سایر ترکیبات متمایز می‌گردند. برخی از کشورها با توجه به اثرات نامطلوب PCBSبر محیط زیست و انسان و همچنین پایداری آنها، تولید ، استفاده و واردات آنها را ممنوع نموده‌اند. این ترکیبات اثرات بهداشتی مختلفی را با توجه به راه ورود به بدن، جنس، سن فرد، غلظت و سطح مواجهه ایجاد می‌کنند. هدف از این پژوهش، تجزیه روغن‌های آسکارل حا ...