عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 420

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتامین بیهوشی دهنده ای سریع الاثر و کوتاه مدت است با بیدردی عالی که نسبتا مطمئن بوده و بسهولت و با قیمت ارزان خصوصا در جهان سوم در دسترس میباشد. متاسفانه عارضه ناخوشایند دارو، توهم و پدیده ‏‎Dissociative‎‏ بعد از بیهوشی میباشد. این عارضه برخاسته از اثر کتامین روی سیستم عصبی مرکزی ‏‎(CNS) است. که جهت پیشگیر از این عارضه داروهای متعدد استفاده شده است بنزودیازپینها (دیازپام) از دسته داروهای موثر میباشند، ولی این عارضه را بطور کامل مانع نمی شوند. مقایسه اثر داروهای دیازپام-فنتان ...
نمایه ها:
توهم | 
پزشکی | 

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو داروی پتیدین و فنتانیل بر درمان لرزهای بعد از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی شکمی با بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده‌است . در این پژوهش تعداد 80 بیمار با گروه سنی 20-70 سال که متعاقب انجام اعمال جراحی شکمی و در خاتمه بیهوشی عمومی دچار لرزهای بعد از بیهوشی شده و شرایط لازم جهت شرکت در این پژوهش را داشته‌اند، انتخاب شده‌است . در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری غیراح ...

موضوع پژوهش مربوط به ناهنجاری های ناشی از داروهای بیهوشی بر روی جنین است .برابر گزارشات موجود گاها زنانی که در دوران بارداری بیهوشی گرفته اند،فرزند آنها با ناهنجاری های مادرزادی بدنیا آمده اند واین مسئله را مربوط به داروهای بیهوشی دانسته اند. ...

پیدایش اختلال در قوه شناخت بعد از عمل در افراد پیر از مسائل مهمی است که امروزه مطرح است یکی از فرضیه های مطرح شده اثر داروهای آرامبخش مانند بنزو دیاپین ها در این مورد است که مطالعات انجام شده در این زمینه نتایج متفاوت و گاه متضادی در بر داشته است ما در این تحقیق بر آن هستیم که اثرات دو داروی میدازولام و دیازپام را در ایجاد اختلال در قوه شناخت افراد پیر پس از عمل جراحی ، تحت بیهوشی عمومی بسنجیم و تفاوت آنها را در این زمینه با هم مقایسه کنیم 120 بیمار در سه گروه 40 نفری از بیم ...

1 - انجام 100 مورد بیهوشی در بیماران ژنیکولوژیک با روش متداول و استفاده از نایتروس اکساید 2 - انجام 100 مورد بیهوشی در بیماران ژنیکولوژیک با روش تجربی بدون استفاده از نایتروس اکساید. 3 - بررسی مقایسه‌ای تغییرات فیزیوپاتولژیک در دستگاههای گردش خون ، تنفسی و عصبی و نیز ویژگیهای شروع ، ادامه و پایان بیهوشی و مراحل بعد از عمل تا 24 ساعت ...

این نوع رگلاتور مرحله دوم در فلوهای بالا(5 لیتر) و متوسط(بین 5 لیتر و 1 لیتر) بصورت رگلاتور با برون ده ثابت عمل می‌کند که در اکثر ماشینهای بیهوشی امروزی وجود دارد و از افت جریان اکسیژن در فلومتر در اثر کاهش فشار اکسیژن جلوگیری می‌کند ولی در فلوهای پائین(زیر 500cc) بصورت رگلاتور با برون ده عمل می‌کند و در صورت افت فشار اکسیژن با افزایش فشار گاز خروجی نه تنها از افت اکسیژن در فلومتر در اثر کاهش فشار اکسیژن جلوگیری می‌کند بلکه باعث افزایش جریان اکسیژن در فلومتر می‌شود و با این م ...
نمایه ها:

در این پژوهش 30 بیمار مرد و زن در دو گروه 15 نفره شاهدو مورد شرکت داشتند که همگی ریسک IIو I بیهوشی و در رده سنی 18 تا 50 سال قرار داشتند که جهت انجام عمل جراحی الکتیو و بیهوشی عمومی با مصرف کتامین انتخاب شدند. صبح روز عمل برای کلیه بیماران گروه مورد، ترکیبی از قرص کلونیدین و قرص فاموتیدین به صورت خوراکی به عنوان پیش‌داری بیهوشی 90 دقیقه قبل از عمل جراحی تجویز گردید. و در گروه شاهد تنها قرص خوراکی فاموتیدین 90 دقیقه قبل از عمل استفاده شد. سپس علائم حیاتی بیماران قبل از ورود ب ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی عوارض پس از بیهوشی عمومی در اتاق بهبودی در بیمارانی که به صورت الکتیو تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد 230 نفراز بیماران بین سنین 1 تا 70 سال مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این تعداد 135 نفر مرد و 95 نفر زن بوده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش چک لیست بوده که بعد از بررسی پرونده پزشکی و مصاحبه با بیمار و مشاهده دقیق در ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی عوارض بیهوشی عمومی با ماسک در بیماران تحت عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد 63 تن از بیماران بین سنین 75-1 سال مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این تعداد 20 نفر مرد و 43 نفر زن بوده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش چک لیست بود که بعد از بررسی پرونده پزشکی و مشاهدهء دقیق در حین بیهوشی و دورهء بهبودی برای هر بیمار جداگانه تهیه شده است ...
نمایه ها:
ماسک | 
بیمار | 
جراحی | 
تهران |