عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه از افراد بین پانزده تا سی و پنج سال انتخاب شد و آنها رابوسیله تستهای بینایی و چشمی متداول و استانداردی که وجود دارد تحت‌معاینات دقیق قرار دادیم در این بین افرادی را که کاملا" سالم تشخیص‌داده شدند را انتخاب کرده و توسط عدسیهای استوانه‌ای (سیلندریک) مثبت ، آنها در شرایط یک فرد مبتلا به آستیگماتیسم نزدیک بینی ساده قراردادیم شدت آستیگماتیسم و محور آن تغییر داده شد و لذا وضعیتهای متنوعی‌از لحاظ آستیگماتیسم بوجود آمد. در این شرایط بوجود آمده با عدسیهای‌آستیگماتیسم و بد ...

هدف: تعیین تاثیر درمان نوریت عصب بینایی بر میزان کاهش حساسیت کنتراست، دید رنگ، دید عمیق و میدان بینایی در مبتلایان به نوریت عصب بینایی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا در سال های 80- 1379. روش پژوهش: پژوهش به روش مقایسه قبل و بعد، بر روی 30 بیمار (31 چشم) انجام شد. قبل از شروع درمان، بررسی حدت بینایی با تابلوی اسنلن، حساسیت کنتراست به روش Cambridge low contrast grating و بررسی میدان بینایی با پریمتری گلدمن در همه بیماران و سنجش میدان بینایی به روش خودکار در تعدادی از آن ها، ...

ادراک بینایی فرآیندی است که توسط آن اطلاعات بینایی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . این فرآیند شامل یکسری مهارتها می باشد. برای بررسی مهارتهای ادراک بینایی آزمونهای متعددی طراحی شده است. یکی از این آزمونها ، آزمون ادراک بینایی ‏‎TVPS-R‎‏ می باشد. دراین تحقیق ، جهت بررسی مهارتهای ادراک بینایی کودکان 9-7 ساله شهر تهران ، از آزمون ‏‎TVPS-V‎‏ استفاده گردید. نمونه مورد نظر شامل 250دانش آموز دختر و پسر 9-7 ساله عادی پایه های تحصیلی اول تا سوم پنج منطقه آموزش و پرورش شهر تهران بو ...

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بارافزایی شناختی و دستکاری های حسی بر کنترل قامت کشتی گیران با سطوح مهارتی مختلف بود. آزمودنی های تحقیق را نمونه های در دسترس تشکیل می دادند که شامل چهار گروه 10 نفره (18-25 سال) از کشتی گیران ماهر، نیمه ماهر، مبتدی و گروه کنترل (غیر ورزشکار) می شدند. آزمودنی ها هشت تکلیف تعادلی را در شرایط دستکاری شده حس بینایی، حس پیکری و شناختی و تکالیف حاصل از ترکیب ای دستکاری ها را انجام دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مک ...

بیماران دچار کدورت مدیا که بواسطه اختلال بینایی حاصله نیاز به عمل جراحی چشم دارند، همواره برای پزشکان معالج مشکلات عمده ای جهت تعیین وضعیت سگمانهای خلفی چشم و فونکسیون بینایی در پس آن کدورتها ایجاد کرده اند. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به دید و فونکسیون بینایی در افراد مختلف اغلب توسط معاینات بالینی و تستهای سایکوفیزیکال بدست می آید و وجود کدورت مدیا ما را از معاینه فوندوسکوپیک سگمان خلفی باز می دارد، تصمیم گیری در مورد فوائد حاصله از عمل جراحی جهت برطرف نمودن کدورت موجود و دید ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان وابستگی الگوی EMG عضله سه سر بازو به اطلاعات بینایی (مقدار نور) در دسترس در جلسات تمرین بود. آزمودنی‌های این پژوهش دانشجویان دختر داوطلب دانشگاه اصفهان بودند که هیچگونه سابقه‌ای در ورزش بسکتبال نداشتند. آزمودنی‌ها بر اساس امتیازات پیش‌آزمون در دو گروه شش نفره همسان‌سازی شدند. آزمودنی‌های گروه اول در شرایطی که روشنایی سالن به صورت طبیعی بود (بینایی کامل)، به تمرین پرداختند در حالی که گروه دوم در شرایطی که فقط سبد بسکتبال توسط یک منبع نور روشن شده ...

این طرح جهت بررسی وضعیت ادراکی - بینایی در دختران 7 تا 9 ساله تدوین شده است . آزمون مورد نظر برای گردآوری داده‌ها استفاده از آزمون فراستینگ است . بررسی وضعیت ادراکی - بینایی برای تدوین برنامه‌های آموزشی مناسب از هر لحاظ مهم است . نتایج نشان می‌دهد که بین میزان توانائی‌های چشم و دست و تمیز طرح از زمینه، درک ثبات شکل، درک وضعیت روابط فضایی اختلاف معناداری وجود ندارد. به هرحال این طرح برای ارزیابی ادراک بینایی تنظیم شده است . ...

هدف : بررسی تفاوت ادراکی بین زن و مرد در ایران. خلاصه: -1 بین دانشجویان زن و مرد از نظر ادارک بینایی تفاوتی وجود ندارد -2 با افزایش زمان آزمایش توجه زنان کمتر از مردان می‌شود که شاید علت آن زودتر خسته شدن زنها از مردها باشد -3 بطور کلی نتایج حاصل از آزمایش ادراکی بینایی بین دانشجویان پسر و دختر ایرانی با یافته‌های فرهنگهای دیگر تطبیق می‌نمایند. ...
نمایه ها:
زن | 
مرد | 

هدف پژوهش بررسی تفاوتهای ادراک بینایی میان زن و مرد است . روش پژوهش تجربی بوده است . اجرای چنین طرحی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. زیرا اولا راه نویی برای انجام پژوهش در روانشناسی می‌گشاید و زمینه‌ای از پژوهش را که در ایران متداول نبوده است بنیاد می‌نهد. دوم اینکه به این پرسش پاسخ خواهد داد که آیا نتایج بدست آمده در فرهنگهای دیگر در ایران نیز بدست می‌آید یا خیر، به عبارت دیگر انجام سلسله آزمایشهایی از این قبیل نشان خواهد داد که این چنین تفاوتها و درجه آن تا چه حد وابسته به فر ...
نمایه ها:
زن | 
مرد | 
تفاوت |