عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بقا در بازار امروزدر گرو حفظ توان رقابتی در مقابل رقبای قدرتمند در عرصه تجارت است که این امر مستلزم افزایش رضایت مشتری است. استفاده از آموزه ها و نظامهای کیفی در صدر برنامه های بسیاری از واحد های کسب و کار قرار گرفته است. بدین جهت شش سیگما که کارایی بالایی در شناسایی و حذف مشکلات فرایند دارد مورد استفاده قرار میگیرد.صنعت بیمه به عنوان صنعتی سودآور است و با توجه به رقابت شایان توجهی که در این عرصه وجود دارد ارتقای کیفیت خدمات این شرکتهاضروری می نماید. بیمه عمر یکی از انواع بی ...

سازمانها باید بتوانند به خوبی دریک محیط پرازتغییر وبا رقبا وشرکای تجاری گوناگون وسرسخت برای بقاوسودآوری ادامه حیات دهند. ولازمه این امراستفاده مفید ازاستراتژیها وابزارهایی مناسب ونوین می باشد.” مدیریت روابط با مشتری” به عنوان یک ابزارتوانمند به روزوهمچنین یک استراتژی مناسب به سازمان کمک می کندتا از مشتری مداری پلی به سوی اهداف سازمان بسازد. دراین پژوهش با استفاده ازروشهای آماری یک مدل جهت پیش بینی ارزش بالقوه مشتری کنونی ارائه خواهد شد وکاربرد آن درصنعت بیمه بررسی خواهد شد. ...