عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سه دهه گذشته، فزونی گرفتن رشد هزینه‌های بهداشتی، درمانی از رشد منابع در دسترس نظام‌های سلامت در سراسر جهان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر بوده است. بخش عمده‌ای از این واقعیت ناشی از هزینه بالای داروها و به ویژه پیدایش و عرضه روزافزون داروهای نوین- با قیمت‌های بسیار گران- به بازار خدمات و کالاهای بهداشتی و درمانی بوده است. در ایران نیز این واقعیت گریزناپذیر خود را به اشکال متعدد، از جمله ناکارآمدی بیمه‌های درمانی جلوه‌گر می‌سازد و در میان شواهد بسیار دال بر این ناکارآمدی می‌توان به ...

این تحقیق با هدف بررسی ابعاد مختلف کلاهبرداری های بیمه ای و روش های گوناگون کلاهبرداری در بیمه های درمان و بیمه های شخص ثالث اتومبیل و نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این کلاهبرداری ها صورت گرفته است . به این منظور ادبیات تحقیق و قوانین موجود در کشورهای دیگر و تجارب این کشورها مورد مطالعه قرار گرفته و در انتها پیشنهاد تدوین یک سیستم جامع جلوگیری از کلاهبرداری با استفاده از این فناوری برای شرکت های بیمه ای ارائه می گردد .در راستای رسیدن به این اهداف ، یک فرضیه ا ...

كارت هوشمند، كارتي پلاستيكي در اندازه كارت اعتباري است كه در آن يك يا چند تراشه به صورت مجتمع قرار گرفته است . با توجه به توانايي سيستم كارت هوشمند در احراز هويت فرد، اطمينان از محرمانگي داده هاي ذخيره شده در كارت و امنيت و رمز گذاري داده ها در زمان ارسال در سيستم سلامت و درمان از آن استفاده مي شود. كارت هوشمند درماني، كارتي است كه با هدف تسهيل ارائه خدمات درماني براي مردم صادر مي شود. در اين تحقيق براي ارائه مدلي كارا و جديد براي سيستم بيمه درماني در ايران از بررسي و مق ...

نیاز مردم به سلامت فلسفه وجودی نظامهای بهداشتی است و سلامت نیز امری حساس است که با جان انسانها سروکار دارد. در نتیجه، رضایتمندی مصرف کنندگان از خدمات بهداشتی و درمانی بسیار مهم و حیاتی قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایتمندی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی-درمانی دریافت شده با خرید پوششهای درمان تکمیلی بوده است. بدین منظور تاثیر شش عامل اعم از کمیت و کیفیت خدمات و تسهیلات درمانی،‌ وضعیت رفتاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مهارت و سرعت عمل کارکنا ...

در اجرای ماده 5قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور سازمان بیمه خدمات درمانی در سال1374 با الهام از سند چشم انداز 1404 و مواد 90،91 و96 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی جهت ارائه خدمات بیمه همگانی سلامت نگر برای یکایک افراد کشور تاسیس گردید به این منظوراز سال 1386 در سازمان بیمه خدمات درمانی تلاش بر آن شد که در بستر برنامه ریزی راهبردی نسبت ایجادتحول اداری با تعیین استراتژیهای در حوزه منابع انسانی جهت تغییر ساختارهای استخدامی و آموزشی اقدام ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهبود سود آوری بیمه های تکمیل درمان در شرکت بیمه ایران از طریق رفتار و رضایت بیمه گذار و بیمه شده می باشد . دراین پژوهش از طریق تنظیم پرسشنامه و با کمک مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و نرم افزار SPSS عوامل موثر بر سود آوری بیمه های درمان مکمل در شرکت بیمه ایران در سال 1390 بررسی شده است. نتایج نشان داد که شرکت های بیمه میتوانند با به کارگیری عواملی همچون بهبود بخشیدن بر نحوه پرداخت خسارت بیمه های درمانی به بیمه گذاران و زیان دیدگان ...

یکی از مهمترین اهداف تشکیل دولت ها در حقوق عمومی، تامین امنیت می باشد که در قانون اساسی کشورها در بخش حقوق ملت بدان اشاره شده است. امنیت دارای ابعاد گوناگونی است، در این میان امنیت اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. خطرات اجتماعی از جمله خطراتی هستند که می توانند این امنیت را تهدید نمایند. این مخاطرات دارای طیفی نسبتا گسترده، از بلایای طبیعی گرفته تا وقایعی نظیر بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بیماری ها هستند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه، این دول در تلاش ...

هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. سوالی که در این خصوص مطرح است این‌که از نظر حقوقی ماهیت قرارداد بیمه حوادث و درمان چیست و چه آثار حقوقی بر آن بار می‌شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و بر مبنای تجزیه و تحلیل آیین‌نامه‌ بیمه‌های حوادث و درمان و رویه عملی شرکت‌های بیمه استفاده شده است. قرارداد بیمه حوادث عبارت از عقدی است که به‌موجب آن ریسک‌های فوت ، نقص‌عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به‌عنوان ریسک‌های اصلی و هزینه‌های پزشکی و داروی ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در ورزش همگانی بود. جامعه آماری این پژوهش، 60 نفر از کارشناسان بیمه و ورزش بودند که بطور مساوی 30 نفر آنها از اعضای هئیت علمی رشته تربیت بدنی از دانشگاه‌های تهران با گرایش مدیریت ورزشی و 30 نفر از کارشناسان و صاحب نظران بیمه اشخاص بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روائی آن توسط چندین نفر از اساتید صاحب نظر تأیید شد و برای پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا=0/861) ستفاده گردید، در نهایت ا ...