عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این طرح ، بررسی امکانات و عوامل مختلف اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی چایکاران کشور به منظور ارزیابی و امکان سنجی برخوردار کردن آنها از حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی است و در این راستا موضوع‌های مختلفی بررسی شده است که عبارتند از : -1 وضعیت امکانات زیربنایی ، ساختاری و بهداشتی و درمانی منطقه -2 اوضاع کشاورزی هزینه و درآمد عموی -3 اقتصاد چای و درآمد حاصل از چایکاری به تفکیک گروههای مختلف -4 بررسی مسائل بیمه روستائیان و ارزیابی وضعیت خاص چایکاران -5 مشخص کردن امکانات و محدودیتهای چ ...
نمایه ها:

طبق توافقنامه‌ای که در تاریخ شهریورماه 1374 بین سازمان تامین اجتماعی، شرکت سهامی شیلات ایران، وزارت تعاون و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به امضاءرسید، کلیه ماهیگیران و ملوانان که در شناورهای باری کار می‌کردند مشمول قانون تامین اجتماعی گردیدند. پس از گذشت نه ماه، سازمان تامین اجتماعی، طی گزارشی، از پیشرفت اجرای موافقتنامه، مسایل و مشکلاتی را نیز در زمینه عدم همکاری مالکان شناورها، نارسایی در سیستم تامین منابع مالی، نارسایی نظام کنترل و نظارت و ... مطرح نمود. این گزارش مبن ...
نمایه ها:
ملوان | 

هدف پژوهش شناخت وضعیت عمومی اجتماعی-اقتصادی مناطق روستایی استانهای گیلان و مازندران شناخت عمومی کشاورزی منطقه، شناخت وضع کشاورزی گیاهان صنعتی و وضعیت بهره‌برداران گیاهان صنعتی و همچنین شناخت امکانات ارتباطی و تشکیلاتی بهره‌برداران گیاهان صنعتی و رابطه با اجرای طرح بیمه‌های اجتماعی و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح بیمه اجتماعی بهره‌برداران گیاهان صنعتی است . ...

هدف پژوهش شناسایی وضعیت اقتصادی-اجتماعی و خدماتی مناطق روستایی شهرستانهای محل کشت چای کشور، شناخت ویژگیهای کشاورزی و اقتصادی چای و نیز شناخت امکانات و محدودیتهای چای‌کاران برای بیمه‌های اجتماعی بوده است . ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

هدف این طرح بررسی عوامل مختلف به منظور امکان سنجی برخوردار کردن بهره برداران گیاهان صنعتی استانهای گیلان و مازنداران و شامل : بهره‌برداران توتون و تنباکو ، پنبه ، سویا، آفتابگردان و زیتون از حمایت های بیمه اجتماعی است ، و در این رابطه عوامل مختلف اقتصادی و جمعیتی منطقه ، هزینه درآمد خانوارها کشاورزی منطقه در سطح کلان و یکایک بهره‌برداری‌های نام برده در سطح خر 5 بررسی شده است . یافته‌های طرح تا این مرحله نشان می‌دهد که بهره‌برداری‌های پنبه ، آفتابگردان ، سویا دارای اهمیت اقتصا ...

مدرنیته در جهان امروز و تعریف سن بازنشستگی در انسانها بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در اروپا که خود باعث احساس نیاز کشورهای پیشرفته در زمینه صنعتی شدن به نوعی تأمین و پشتوانه برای کسانی گردید که درجهان بر عاطفه و حسابگر امروزی قادر به تأمین معاش خود نیستند این احساس نیازکسانی نظیر بیسمارک را به این اندیشه واداشت تا از طریق ایجاد نوعی سیستم کمک رسانی این دوران از زندگی را به نوعی از نظر مادی تأمین گردد . نظام حاکم بر جبران ضرر و زیان در قوانین تأمین اجتماعی ایران ، با نگاهی به قو ...

چکیده هدف: یکی از راه‌کارهای ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی، بیمه اجتماعی می‌باشد که به عنوان یک ابزار حمایتی در دست دولت بوده و در جهت پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به کار می‌رود. از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، روستاییان هستند که به واسطه محرومیت و مشکلات نواحی روستایی، در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند. نوعی از بیمه اجتماعی که برای حمایت از این قشر در نظر گرفته شده است، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشد که با سابقه بیش از 10 سال در قالب یک صندوق، در حال فعالیت است. پ ...
نمایه ها:

مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین سطح بهره‌وری ممکن، با بهره‌وری بهینه است . عوامل موثر در بهره‌وری عبارتند از: سرمایه، ابزار و وسایل، روشهای انجام دادن کار، ساختمان و نیروی انسانی. در بین این عوامل: منابع انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره‌وری سازمان به عهده دارد و سهم مدیران نیز، که هماهنگی فعالیتهای افراد تحت نظارت خود را در جهت دستیابی به هدفهای تعیین شده به عهده دارند، بیش از عوامل انسانی دیگر است . مدیران بر اساس باور داشتها، عقاید، دیدگاهها و طرز تلق ...