عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از نظر شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است. زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با این وسیله سروکاردارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل به مثابه ویترینی هستند که بیمه گران سایرکالاها وخدمات خود را در آن، در معرض دید مصرف کنندگان و بیمه گذاران قرار می دهند. لذا بقا در بازار بیمه و خصوصا بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری (بیمه گذار) و جلب رضایت اوست. رقابت شدید در حوزه صنعت بیمه موجب شده است منابع و توان خود را از خدمت محوری به خدمات و توانایی های مشتری محو ...

مدیران و سیاست گذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تأثیر قابل توجهی داشته باشد. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از ...

امروزه مشتریان مهمترین عامل کسب موفقیت سازمان‌ها بوده و حفظ و بقای آنان در بلندمدت، می‌تواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری با کسب مزیت رقابتی در شرکت بیمه آسیا می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. برای سنجش مدیریت ارتباط با مش ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فکری با ویژگی‌های رهبری تحول آفرین در مدیران شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا انجام گرفته است. برای این منظور جامعه آماری مدیران میانی و ارشد شرکتهای بیمه ایران، البرز و آسیا در نظرگرفته شد و از آنجا که مدیران میانی و ارشد سه شرکت بیمه مذکور در شهر تهران حضور دارند، با مراجعه به ادارات مرکزی سه شرکت داده‌های مورد نیاز را از این طریق جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار داده‌ایم. نمونه آماری تحقیق بر اساس تعداد کل جامعه و متناسب با حجم آن، به روش تصادفی ...

رقابت گسترده در بازار خدمات باعث شده است تا بسیاری از شرکت ها به منظور دستیابی به مزایای رقابتی بر استراتژی های برند سازی تمرکز کنند. ایجاد ارزش ویژه برند از مهمترین استراتژی های ساخت برند می‌باشد. ارزش ویژه برند را مجموعه‌ای از تداعیات و رفتارها از جانب مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکتهای سازنده برند تعریف نموده‌اند که به کالا اجازه رسیدن به ظرفیت یا سود بیشتر را در مقایسه با زمانی که دارای نام برند نیست داده و به آن مزیت رقابتی پرقدرت، پایدار، و متمایزکننده می-بخشد. ب ...

مصرف کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند، از میان یک فرایند تصمیم گیری عبور می کنند. مراحلی را که مصرف کنندگان هنگام تصمیم گیری از آنها، عبور می کنند شامل پنج مرحله است: 1) تشخیص مسأله 2) جستجو 3) ارزیابی بدیل ها 4) انتخاب 5) ارزیابی پس از اکتساب (موون و مینور،1386،282) فرایند پس از اکتساب دربردارنده پنج مرحله می باشد: 1) کاربرد یا مصرف محصول 2) رضایت و عدم رضایت مصرف کننده 3) رفتار شکایت آمیز مصرف کننده 4) کنارگذاری کالا 5) شکل گیری وفاداری به مارک (همان منبع،319) امروزه ...

شهرت مطلوب کارفرما، باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می‌شود، چرا که موجب می‌گردد کارفرما، افراد مستعد را سهل‌تر جذب و نگهداری نماید و در نتیجه موجب افزایش بهره‌وری و بالارفتن سطوح خدمات پشتیبانی گردیده و تعهد شرکت در قبال مشتریان بیش از پیش عملی می‌گردد. در واقع، همچنانکه برند سازمان تأثیر متقابلی بر کالاها و خدمات عرضه شده دارد، بر کارکنان فعلی و بالقوۀ سازمان نیز مؤثر است، چون برند کارفرما یک دارایی ناملموس برای آن تلقی شده و به شرکت هویت می‌بخشد. در این پژوهش سعی شده است ...

مشتري گرايي و عملكرد فروشندگان از جمله عوامل مهمي هستند كه عملكرد و بقاي سازمان را در بازار تحت تاثير قرار مي دهند. از طرف ديگر مهارت هاي فروشندگان در شناسايي و تامين نيازها و خواسته هاي مشتريان بر عملكرد آنها تاثير بسزايي دارد. با توجه به تماس وسيع مصرف كننده و فروشنده در صنايع خدماتي مانند صنعت بيمه و همچنين تاثير گذاري بالاي رفتار فروشنده بر تصميم خريدار، اين پژوهش با هدف، بررسي رابطه فروش گرايي و مشتري گرايي بر عملكرد نيروي فروش با تاكيد بر نقش تعديل گري مهارت هاي فروش در ...

توانمندسازي كاركنان يكي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني است. سازمان ها امروزه تحت تاثير عواملي از قبيل افزايش رقابت جهاني، دگرگوني هاي ناگهاني، نياز به كيفيت و خدمات پس از فروش، وجود منابع محدود و… زير فشارهاي زيادي قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در امور كاري و اقتصاد خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، بايد از نيروي انسان ...