عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی وتحلیل موانع اصلی جهت توسعه بیمه های اشخاص وارائه راهکارهای مناسب رفع آن انجام شده است. بیمه، بیمه نامه، بیمه گر، بیمه گزار و بیمه های اشخاص مهمترین مفاهیم این تحقیق می باشند. در بخش نظری تحقیق، تاریخچه بیمه، نظریه های کلان نگر، ویژگی های بیمه های اشخاص و موانع توسعه بیمه در ایران از مهمترین محورهای نظری تحقیق می باشند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و تکنیک مورد استفاده در آن پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق، فرهنگیان، بیمه گذاران سای ...

در گذشته با قراردادهای رو به رو بودیم که از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین و با شرایط اقتصادی و روانی برابری نسبت به هم منعقد می شود ولی امروزه با وقوع تحولات اقتصادی در اکثر قراردادهای خدماتی امکان مذاکره درباره شروط قرارداد و تغییر و تعدیل آنها وجود ندارد و یک طرف قرارداد به دلیل داشتن تجربه و فرصت کافی در تنظیم قرارداد، برخورداری از متخصصان و حقوق دانان خبره، داشتن اطلاعات کافی، توان اقتصادی و.... در موقعیت برتر قرار دارد و شروط مورد نظرش را به طرف ضعیف تر تحمیل می کند. به ...

بیمه، عقدى است مستقل و لازم ، و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن، و مراعات شرایطى که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، مى‏شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلى صحت عقد از قبیل : قصد و رضا ، اهلیت و ... در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود . بیمه نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهى باید به صورت ایجاب و قبول بین بیمه‏گر و بیمه گذار جارى شود. دیدگاه فقها نسبت به عقد بیمه ب ...

از جمله مسائل مستحدث ونو این روزگار، که پاسخ فقهی و شرعی می طلبد عقد بیمه است که از لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران به بیمه ی تعاونی و بازرگانی تقسیم می شود که در مورد بیمه های تعاونی همه ی فقها، اعم از شیعه و سنّی بر مشروعیت آن ها نظر داده اند، ولی در مورد بیمه های بازرگانی یا خصوصی، فقها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: مخالفین، موافقین و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه. مخالفین بیمه که همه ی انواع بیمه را حرام می دانند، شامل دو دسته می شوند که دسته ا ...
نمایه ها:
بیمه | 
تشیع | 
تسنن | 
بیمه | 
صلح | 
هبه | 

امروزه بیمه یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی اجتماعی است که هدف آن پوشش خطرات احتمالی موضوع قرارداد است. از نقطه نظر فقهی حقوقی در مورد بیمه ایراداتی مطرح شده که مهم ترین آن ها غرر، ربا و قمار است. به دنبال این ایرادات برخی فقها در تلاش برای تأسیس نهاد جدیدی برآمدند که هم مزیّت های بیمه را داشته باشد و هم از ایرادات گفته شده به دور باشد. حاصل تلاش آن ها منجر به ایجاد نظام جدیدی به نام «صنعت تکافل» شد.گرچه ایراداتی که به بیمه گرفته می شود، توسط فقها امامیه پاسخ داده شده است، ام ...

هم‌زمان با پیشرفت صنعت و در پی ایجاد خطرات اجتماعی نوین، حمایت از زیان‌دیدگان و اجرای عدالت، نظام‌های حقوقی مختلف، بیمه اجباری مسوولیت را در برخی زمینه‌ها اتخاذ نمودند. به عبارتی می‌توان گفت حمایت از تمامیت جسمانی افراد و جبران زیان‌های بدنی وارد به آن‌ها هدف اصلی قانون‌گذار در راستای اجباری کردن بیمه مسوولیت می‌باشد تا از این طریق بتواند با دریافت حق بیمه از افراد بیشتری، منابع بیشتری را برای جبران خسارات بدنی افراد در اختیار داشته باشد تا بدین وسیله امنیت جانی افراد از تضمی ...

با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلايل عديدي از قبيل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خويشاوندي میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری يافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خسارت اشخاص زیان دیده و ادامه فعالیت خود، به بیمه کردن مسئولیت خود اقدام می کنند. در ...

هدف از این تحقیق، بررسی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیک در شرکت بیمه البرز می باشد. این تحقیق قصد دارد تا تبیین کند که آیا رابطه ای میان مشکلات ابعاد ساختاری، زمینه ای، رفتاری و ماهیتی با عدم توسعه و پیاده سازی بیمه الکترونیک در شرکت بیمه البرز وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای با 25 سئوال برای بررسی عوامل عدم توسعه بیمه الکترونیک طراحی گردیده است . دراین تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تایی ...

امروزه با توجه به گسترش رقابت در سطح بین الملی و شکل گیری رقابت جهانی تنها کشورهایی می توانند در این پیروز باشند که خود را با این موج هم گام نموده و به واسطه خدمات و محصولاتی که ارائه می دهند ارزش بیشتری را برای مشتریان خود ایجاد نمایند . در دنیای مدرن امروزه تقربیاً تمام افراد در معرض تبلیغات و دیگر فعالیت های ارتباطات قرار می گیرند . نقش و اهمیت تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست ، تبلیغات در تجارت و بازاریابی رشد فزاینده ای داشته است و خود به یک تجارت بزرگ تبدیل شذه ...