عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 154

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازنشستگی به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، واقعیت مهمی است که بدون شک در زندگی شغلی بیشتر انسان‌ها اتفاق می‌افتد و این در حالی است که پدیده سالمندی تنها با امنیت شغلی و امنیت از جهت درآمد مرتبط است و بر شرایط زیست انسانی، چه برای بازنشسته و چه برای دیگران، اثر می‌گذارد. بر این اساس رسیدن به دوره بازنشستگی به عنوان بخشی از زندگی انسان در صورتی که با تدابیر اصولی و برنامه‌های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه همراه نباشد، زمینه نگرانی و اضطراب را برای بازنشستگان به ارم ...

بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری ایران ، یعنی تشکیلات اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1366 ، از جنبه‌های حقوقی اجتماعی و اقتصادی ، مدیریتی و مالی از اوایل تیرماه سال 1373 آغاز شد. هدف از این طرح شناخت امکانات ، محدودیتها و همچنین دستاوردهای اجرای قانون بیمه بیکاری از ابتدای اجرای قانون تا انتهای سال 1372 بود. در این طرح شانزده کشور(12 کشور صنعتی و 4 کشور در حال توسعه) از نظر بیمه بیکاری مورد مطالعه قرار گرفته و از نظر پارامترهای مختلف نظیر ، مدت پرداخت مققری ، میزان مقرری بیمه بیک ...
نمایه ها:
ایران | 

چکیده دامداری به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی مانند عوامل جوی، زلزله و به ویژه بیماری‌ها از مخاطره آمیزترین فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. از همین رو بیمه دام را می‌توان یکی از اهرم‌های توسعه کشاورزی دانست زیرا با استفاده از این سازوکار نه فقط می‌توان از طریق پس انداز‌های اندکی که انبوه کثیری از دامداران به عنوان حق بیمه می‌پردازند خسارت وارده به دامداران آسیب دیده را جبران کرد. با گذشت چند دهه از اجرای بیمه دام در کشور، اما هنوز دامداران سنتی نه چندان زیادی مبادرت به بیمه ...

در بررسی حاضر نظرات مردم جهت طرح جدید دولت در مورد "بیمه همگانی"، مورد ارزیابی قرار گرفت . اکثر پاسخگویان (83 درصد) از اجرایی این طرح اطلاع نداشته و یا اطلاع کمی داشتند. به طور کل مهمترین مزیت بیمه درمانی ک از سوی بیش از نیمی از پاسخگویان مطرح شده است ، کمک مستقر کم درآمد است اما علی‌رغم مزایای بیمه‌درمانی، پاسخگویان به تعدادی از مشکلات این بیمه اشاره کرده‌اند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: عدم همکاری پزشکان (16 درصد)، عدم همکاری مراکز درمانی (10 درصد) کمبود دارد (8 د ...

خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار تخصصی و پیچیده داشته و بسیار هزینه‌زا می‌باشند رشد فن‌آوری پزشکی در تشخیص و درمان بیماریها، تغییر الگوی بیماریها، تغییر هرم سنی جمعیت، تغییر شیوه زندگی، افزایش عرضه خدمات درمانی و افزایش دسترسی افراد به این خدمات، ظهور بیماریهای نوپدید و بازپدید از جمله عوامل افزایش هزینه‌ها هستند این روند امکان تمرکز خدمات را تنها در بخش دولتی دشوار می‌سازد اگرچه نمی‌توان دولتی بودن بیمه خدمات درمانی پایه را به خودی خود نامطلوب دانست اما بهره‌گیری از ظرفیت ب ...

اولین بخش از اهداف طرح منظور ، مطرح نمودن مختصری از تاریخچه صنعت بیمه و کیفیت تولد و رشد این صنعت در ایران تشحیذ ذهن خواننده در راستای شناخت امکانات بالقوه موجود و نیز جایگاه بیمه با عنایت به آمارهای جدید در اقتصاد کشور و همچنین معرفی فاکتورهای مثبت و منفی موثر در توسعه مطلوب این صنعت می‌باشد. در این مرحله هدف آن است که ذهن خواننده ضمن شناخت عمیق نسبت به وضعیت موجود بیمه در ایران و آشنائی با تگناها و موانع توسعه این صنعت ، متوجه افق‌های تازه در صنعت بیمه و قضاوتی توام با نگرش ...
نمایه ها:
بیمه | 
توسعه | 

صنعت بیمه از نظر درآمد حق بیمه در پایان برنامه اول (1372)نسبت به ابتدای آن (1368)رشدی معادل 460 درصد در سه ماه است بدین ترتیب حق بیمه کسب شده از 67569 میلیون ریال در سال 1368 به 379866 میلیون ریال در سال 72 رسید. طی همین مدت خسارت پرداختی از رقم 30567 میلیون ریال به 14008 میلیون ریال رسید که رشدی معادل 360 درصد رانشان می‌دهد. طی برنامه اول متوسط ضریب خسارت 37 درصد بوده است . نکته‌ای که از ضریب خسارت صنعت قابل استخراج است فاصله زیاد حق بیمه‌های دریافتی و خسارتهای پرداختی میباش ...

اجرای این طرح بر مبنای این فرضیه استوار است که زمان و هزینه صدور بیمه نامه در شرکتهای بیمه بسیار زیاد است و موجب اتلاف منابع می‌گردد. هدف از اجرای طرح، ارزیابی چگونگی و روش صدور بیمه‌نامه‌ها در شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا و محاسبه هزینه واقعی صدور انواع بیمه‌نامه‌ها در شرکتهای مزبور در رشته‌های مختلف و همچنین تعیین نسبت هزینه‌ها به درآمد ناخالص شرکتها در رشته‌های مختلف بیمه‌ای به منظور بهینه‌سازی روش در جهت افزایش سرعت کار و کاهش هزینه‌های عملیاتی میباشد. مراحل اجر ...
نمایه ها:
هزینه | 
بیمه | 

هدف از اجرای این طرح برآورد پتانسیل کمی بازار بیمه در ایران در رشته‌های مختلف از طریق محاسبه ظرفیتهای بالقوه بازار و تخمین پنانسیل هر رشته می‌باشد. اجرای طرح مراحل زیر مد نظر قرار گرفته است : -1 شناخت صنعت بیمه در ایران در رشته‌های موجود در این صنعت -2 برآورد سهم بازار بالفعل هر یک از شرکتهای بیمه در ایران در ارتباط با هر رشته -3 تخمین بازار بالقوه بیمه در رشته‌های مختلف . روش اجرای طرح بر اساس تحقیقات میدانی و همچنین نظرخواهی از بازارگانان و کارشناسان بیمه و همچنین مستند کرد ...