عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ارتباط میان اندودنتیک و پریودنتیک از طرق مختلف ایجاد می‌شود. بسیاری از محققین معتقدند که بیماریهای پریودنتال می‌تواند سبب آماس پالپ گردند. هدف از این مطالعه ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندانهای مبتلا به بیماریهای پریودنتال بود. مواد و روشها: در این مطالعه از 32 دندان که مبتلا به بیماریهای پریودنتال بوده و جهت کشیدن به یکی از درمانگاههای مشهد مراجعه نموده بودند، استفاده شد. دندانها همه تک ریشه بوده و پوسیدگی و پرکردگی نداشتند. پس از انجام معاینات کلینیکی و رادیوگرافیکی و تا ...

بیماریهای انساج پریودنشیم را می توان در زمره قدیمی ترین و شایع ترین بیماری های عفونی به حساب آودر. با توجه به تحولات وتحقیقات فراوانی که در قرن بیستم در زمینه علم پریودنتولوژی صورت گرفته، بیماری های پریودنتال هنوز هم با صفت شایع ترین همراه می باشند. مطالعات کلینیکی در مورد تاثیر متقابل شرایط سیستمیک و بیماری های پریودنتال مشخص کرده اند که بعضی از نارسایی های سیستمیک ممکن است زمینه برای برای بروز بیماریهای پریودنتال فراهم نمایند و در عین حال بیماری های پریودنتال می توانند زمین ...

هالیتوزیس به عنوان یک بوی بد و ناخوشایند دهان شناخته می شود که در بزرگسالان شیوع بیشتری داشته و از روزگاران قدیم مورد شکایت بیماران بوده است. در بیشتر موارد تنفس بدبو، از حفره دهان منشأ می گیرد و عموماً باکتریهای گرم منفی، تحت شرایط بی هوازی باعث ایجاد آن می گردند. محققین قبلاً گزارش کرده اند که ترکیبات فرار سولفور مثل: سولفیدهیدروژن، متیل مرکاپتان و دی متیل سولفید گازهای اصلی همراه با هالیتوزیس می باشند و از طرفی رابطه مستقیمی بین مقدار گازها و شدت بیماری پریودنتال گزارش شده ...

چکیده ندارد.

بیماریهای پریودنتال یکی از قدیمی ترین و شایعترین بیماریهای بشر در طول تاریخ بوده و هست و در این میان گرفتاری دندانهای خلفی، بسیار مشکل آفرین بوده است. علل مختلفی برای شایعتر بودن درگیری دندانهای خلفی نسبت به دندانهای قدامی ذکر شده است. مشکل بودن رعایت بهداشت در قسمتهای خلفی دهان، تفاوتهای موفولوژیک بافتهای پریودنشیوم در قسمتهای خلفی دهان با بخشهای قدامی، تفاوتهای آناتومیک دندانهای خلفی با قدامی ها مانند وجود انشعابات ریشه ها و تفاوت کانتور پروکزیمال، و شایعتر بودن پوسیدگیهای ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تشخیص | 
پزشکی | 

بطور اتفاقی مشاهده شده که بیماران دیابتیک که کنترل بیماری ایشان با اشکال روبرو بوده و بعد از درمان پریودنتال بیاری دیابت ایشان کنترل گردیده لذا بر آن شدیم تا در ابتدا تاثیر درمان پریودنتال بر میزان قند خون را بررسی کنیم و با توجه به نتایج آن طی پژوهشی دیگر تاثیر درمان پریودنتال بر میزان قند خون و...میزان داروی مصرفی بررسی کرد. اهداف طرح: تعیین رابطه درمانهای پریودنتال با میزان قند خون اهداف اختصاصی: 1) تعیین میزان قند خون بیماران پریودنتال قبل از درمان 2) تعیین میزان قند خون ...

با توجه به فاکتورهای مشابهی که در پاتوژنز دو بیماری پریودنتال و آرتریت روماتوئید ‏‎(RA)‎‏ وجود دارد و با توجه به شیوع و روند رو به افزایش ‏‎RA‎‏ و اهمیت شناخت بیماری و تناقضاتی که در مورد بیماری های پریودنتال با این بیماری وجود داشت این مقاله تنظیم شد . تحقیق به روش مروری ‏‎(Review Article)‎‏ از نوع تحلیلی انجام گرفت . با کلمات کلیدی ‏‎Periodontal disease.Rheumatoid arthritis.Periodontitis.Autoimmune disease‎‏ در اینترنت سایت های مرتبط با مجلات دندانپزشکی و عمدتا مجلات معتبر ...

ضایعات ناشی از بیمارهای پریودنتال به دو گروه ضایعات ایجاد شده در پریودنشیوم و مهاجرت پاتولوژیک دندانها تقسیم می شود. حفظ موقعیت دندانها به دو عامل سلامت و ارتفاع طبیعی پریودونشیوم، و نیروهای اعمال شده بر دندانها بستگی دارد. مهاجرت پاتولوژیک زمانی اتفاق می افتد که تعادل بین عوامل حفظ موقعیت فیزیولوژیک دندان توسط بیماری پریودنتال مختل گردد. بیماری پریودنتال از سویی باعث تخریب پریودنشیوم و از سویی افزایش حجم آن می گردد. و از این دو طریق می تواند ایجاد مهاجرت پاتولوژیک کند. با ت ...