عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین ...

خسارت‌هائی که بیماری ویروسی Y سیب‌زمینی(PVY) یا VEIN BANDING در کشورهای توتونخیز جهان بزراعت توتون وارد میکند اهمیت فوق‌العاده دارد و خسارت این ویروس در کشورهای اروپائی، آسائی، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی از دیگر بیماریهای ویروسی بیشتر است . این بیماری در ایران با نام قهوه‌ای شدن رگبرگ شناخته شده است و در بعضی از سالها در منطقه گیلان بزراعت توتون خسارت کمی و کیفی قابل توجهی میزند و در مازندران و گرگان هم گاهی نشانه‌های بارز این بیماری در مزارع توتون مشاهده میشود. ...

چکیده ندارد.

با توجه به نیاز روزافزون شرکت دخانیات به توتونهای برگ درشت بخصوص توتون بارلی در خرمن سیگارت و توتون پیپ بخاطر پذیرش سس و اسانس و قابلیت پرکنی مناسب آنها این بررسی بمورد اجرا درآمد. زیرا در سالهای اخیر علائم برخی از بیماریهای ویروسی در واریته تجارتی بارلی 21 مشاهده شده که در بعضی از موارد میزان آلودگی بسیار زیاد بوده است . مبارزه با این نوع بیماری (ویروسی) در حال حاضر با سموم شیمیایی میسیر نبوده لذا این امر ما را بر آن داشته است تا با استفاده از روشهای متداول اصلاح نبات حتی‌ال ...

بیماری ویروسی خسارتزای متعددی تاکنون از روی مو در خارج از کشور شناسایی و گزارش شده است. یکی از اقدامات اولیه و مهم در جهت کاهش خسارت ناشی از بیماریهای ویروسی، عبارت از شناسایی این بیماریها می باشد. تاکنون بررسی کاملی در زمینه شناسایی بیماریهای ویروسی مهم و خسارتزای انگور در کشور به عمل نیامده است. علائم بیماریهای ویروسی شامل موزائیک، زردی و بدشکلی برگها، کاهش رشد و محصول، ضعف و زوال درختان مو در سالهای اخیر در مو کاریهای متعددی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، ...

کلزا با تولید 120/22 میلیون تن در سال بعد از سویا و پنبه سومین گیاه روغنی در جهان است. کلزا یکی از میزبان‌های مهم و زمستان گذران تعدادی از ویروس‌ها که می‌باشد بعضی از آنها باعث خسارت و کاهش شدید محصول کلزا می‌شوند. با توجه به برنامه افزایش کشت و تولید کلزا در ایران شناسایی ویروسی پراکنش این عوامل ویروسی می‌تواند در جهت مدیریت کنترل بیماریهای ویروسی، تعیین و معرفی ارقام کلزا برای هر کدام از این عوامل در مناطق مهم زیر کاشت می‌تواند راهگشا باشد. با بکارگیری تست روتین سرولوژیکی ا ...

این طرح که با هدف بررسی وضعیت ارقام در دست کاشت سیب زمینی نسبت به بیماریهای ویروسی شایع مناطق مورد مطالعه به مرحله اجرا در آمد در دومین سال اجرای آن نتایج زیر بدست آمد. رقم مورن در مجموع با 1/3 درصد و جمع آلودگیهای ویروسی ,PLRV,PVY,AMV)...) مارفونا با 5/6 درصد، دراگا با 9/5 ، آگریا با 8 درصد، Aula با 8/8 درصد، کنکورد با 5/9 ، بیکاسو با 8/11 درصد و Ajau با 7/15 درصد برآورد گردید که میزان آلودگیهای ارقام آژاکس، پیکاسو و کنکورد طبق ضوابط تولید سیب زمینی ایران خارج از حد مجاز می ...

از جمله مهمترین تولیدات گیاهی استان سیستان و بلوچستان محصولات جالیزی می باشد . بیماریهای گیاهی همه ساله خسارتهای فراوانی به محصولات جالیزی وارد می نمایند که بیماریهای ویروسی در این بین جایگاه بخصوصی دارند . عوامل ویروسی باعث ایجاد بدشکلی موزائیک، کوتولگی، کاهش تولید محصول و کیفیت محصول می گردند . خسارت ویروسها از حالات خفیف تا تخریب کامل محصول می باشد . بطوریکه کاملا خسارت 100% در برخی موارد دیده می شود . از مهمترین ویروسهایی که باعث ایجاد بیماری در کدوئیان می شوند می توان ‏‎ ...

بنا بر اهمیت گندم بعنوان مهمترین منبع غذایی جوامع بشری و گستردگی کشت و کار این محصول ، بررسی عوامل زیان‌آور از جمله پاتوژن‌های این گیاه ضروری بنظر میرسد. هیچگونه مطالعه‌ای در مورد بیماریهای ویروسی این محصول در استان زنجان صورت نگرفته است . میزان خسارت ویروس متفاوت است ولی در مواردی تا 100 درصد آلودگی نیز مشاهده شده است . کنترل این بیماری منوط به مطالعه بررسی و شناسایی عامل بیماری است . در این طرح نحوه انتقال بیماری ، شناسایی ناقل طبیعی ویروس ، گسترش طبیعی روی دیگر گیاهان زراع ...
نمایه ها:
گندم |