عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 326

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت روزافزون علم پزشکی، همراه با حجم انبوه اطلاعات، همواره معضلی برای دانشجویان پزشکی جهت حفظ و ثبت ذهنی علم پزشکی بوده است. در این راستا فراگیری انبوه اطلاعات در زمینه های تخصصی متفاوت در محدوده زمانی کوتاه در دوره پزشکی عمومی مزید بر علت شده است. با توجه به اینکه برنامه آموزشی رشته پزشکی بعلت عدم آموزش در زمینه چگونگی رسیدن به تشخیص در دوره کارآموزی و کارورزی کامل و برنامه ریزی شده نمی باشد. ما برآن شدیم تا با تدوین مجموعه حاضر به تحکیم و تثبیت دانسته های پزشکی دانشجو و ...

هیداتیدوز، یک بیماری مشترک میان انسان و دام با اهمیت جهانی می باشد، که در اثر مرحله لاوری (متاسستود) کرم های پهن جنس اکینوکوکوس ایجاد می شود. هدف مطالعه حال حاضر تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در سنین و جنس های متفاوت در اسب با استفاده از روش لاتکس آگلوتیناسیون در ایران است. بنابراین 193 نمونه سرمی از اسب های سالم (از نظر بالینی) از نه باشگاه سوارکاری در استان های کرمان، یزد و گلستان جمع آوری شد. برطبق نتایج، آنتی بادی های علیه هیداتیدوز، در شش نمونه سرمی (%11/3) از بین 193 نمو ...
نمایه ها:
ایران | 

این مطالعه به صورت مقطعی و گذشته نگر با استفاده از داده های ثبت شده در پرونده بیمارانی که در طول دوره 5 ساله فروردین 1370 لغایت اسفند 1374 که با تشخیص نهایی بیماری ‏‎SLE‎‏ از بخشهای پوست و داخلی بیمارستانهای شماره 1 و شهید باهنر ترخیص شده اند انجام گرفته است. از 55 بیمار مطالعه شده، 46 بیمار زن و 9 بیمار مرد با نسبت جنسی 1:5 بودند. اکثر بیماران زن در گروه سنی 29-20 سال و سپس 10 تا 19 سال، و اکثر بیماران مرد در گروه سنی 10 تا 19 سال بوده و میانگین سنی کلی 82/22 سال با انحراف م ...

باتوجه به اینکه تشخیص درد بررسی بیماری هوچکین در Stage های پائین تا 90 درصد میتوان بیماران را در خانه نمود سورویوال 5 ساله دردرای‌ها 90 درصد می‌باشد و هرچه Stage بیماری بالاتر باشد : تشخیص بیماری به تاخیر بیفتد درصد سورویدال 5 سال بیماران کمتر خواهد بود. بنابراین ،تحقیق در این زمینه به ماکمک می‌کند در افرادی که عقیم می‌شوند (در طی چند سال قبل از آنکه علائم بیماری هوچکین داشته باشند) احتمال ابتلاء به بیماری هوچکین را نیز مدنظر داشته باشیم ،تابا تشخیص به موقع و درمان به موقع سو ...

باتوجه به اینکه تشخیص و بررسی بیماری هوچکین در Staye های پائین تا 90 درصد می‌توان بیماران را درمان نمود سورویوال 5 ساله در درایها 90 درصد می‌باشد و هرچه Staye بیماری بالاتر باشد : تشخیص بیماری به تاخیر بیفتد درصد سورویدال 5 ساله بیماران کمتر خواهد بود بنابراین تحقیق در این زمینه به ما کمک می‌کند در افرادی که عقیم می‌شوند (در طی چند سال قبل از آنکه علائم بیماری هوچکین داشته باشند) احتمال ابتلاء به بیماری هوچکین را نیز مدنظر داشته باشیم تا با تشخیص به موقع و درمان به موقع سوروی ...
نمایه ها:
درمان | 
عقیمی | 

مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای تک یاخته ای است که سالیانه قریب 100 میلیون نفر در 100 کشور دنیا به آن مبتلا می شوند . متاسفانه با وجود داروهای متنوع 1% بیماران می میرند و علی رغم تلاشهای زیاد تاکنون واکسن انبوه آن تولید نشده است . لذا مهمترین راه مبارزه روی مبارزه با ناقل آن متمرکز شده است، در حالیکه اخیرا روی تشخیص و درمان سریع و موثر تاکید زیاد می شود . در ایران نیز مالاریا یکی از بیماریهای بومی و بعنوان یکی از معضلات بهداشتی در مناطق جنوب شرقی کشور مطرح است . درآنجا نیز م ...
نمایه ها:
تشخیص | 
درمان | 

مطالعه حاضر بر روی مدل بیماری التهابی روده موش سوری صورت گرفته است. التهاب با تجویز داخل معده ای یک دوز ‏‎Croton‎‏ ایجاد شده شده است و گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت کرده اند.التهاب روده ای القا شده توسط ‏‎Croton oil‎‏ با مشاهدات پاتولوژیک، کاهش وزن به میزان متوسط 8/11 درصد نسبت به گروه شاهد و شل شدن قوام مدفوع تائید شده است. 96 ساعت پس از انجام گاواژ در هر دو گروه مورد و شاهد آستانه تشنج که به صورت حداقل دوز وریدی داروی پنتیلن تترازول نسبت به وزن بدن، جهت ایجاد علائم بالین ...
نمایه ها:
تشنج | 
موش | 

بیماری استخوانی غیرفعال یک وضعیت نسبتا شایع در بیماران مراحل پایانی کلیوی می باشد که تحت درمان دیالیز می باشند.این مطالعه در جهت تعیین شیوع بیماری استخوانی غیرفعال در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1380 انجام گرفت . تمام 66 بیمار تحت درمان با دیالیز سطح ‏‎ipth‎‏ و ‏‎Alp‎‏ استخوانی آنها اندازه گیری شد . اگر ‏‎ipth‎‏ زیر ‏‎120 pq/mil‎‏ و ‏‎Alp‎‏ استخوانی آنها زیر 20 واحد در لیتر بود به آنها عنوان بیماری استخوانی غیرفعال اطلاق گردید ...

اثرات مختلف سلاح های حاوی خردل گوگردی بر سیستم های تنفسی، خونی، گوارشی و اثرات آن بر پوست، چشم، تغییرات ژنتیکی و سرطان زایی قبلاً گزارش شده اند، ولی اثرات آن بر سیستم آندوکرین تا 15 سال پیش ناشناخته بود. اگر چه شیمی درمانی سرطان ها با مواد مشابه در توقف اسپرماتوژنز و ایجاد نارسایی تخمدان مشخص بود، ولی این اثرات در پی مصرف مکرر مجموعه ای از چند داروی شیمیایی بروز می کند و نمی تواند به سلاح های شیمیایی تعمیم یابد. در جریان جنگ عراق علیه ایران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز برای اول ...