عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر سرطان پستان از کشنده ترین سرطان ها در بین بانوان است و مطالعه انجام شده که در پیش روی است به بررسی ارتباط چند فاکتور ژنتیکی و فاکتورهای گیرنده سلولی با درجه بدخیمی بافتی و همچنین با درگیری غدد لنفاوی زیربغلی می پردازد. در مطالعه انجام شده به علت تعداد زیاد افرادی که تحت پوشش قرار گرفتند و همچنین طول مدت بررسی آنها در این مطالعه موارد بدست آمده علاوه بر اینکه با مطالعات خارج از کشور و همچنین مطالعه داخلی برابری می کند در یک مورد نیز نتیجه جدیدی به دست آمده است که د ...

هدف کلی - شرح و توصیف 79 مورد لنفوم ثابت شده در بخشهای پاتولوژی قزوین از سال 1371 لغایت 1375 . روش تحقیق - بصورت توصیفی کاربردی است . روش کار بدین صورت است که چون تشخیص قطعی بیماری لنفوم با پاتولوژی است کلیه پرونده‌های پاتولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین و آزمایشگاه شفا را بررسی نمودیم. لازم به ذکر است که تقریبا کلیه بیماران شهر قزوین فقط به مراکز در دسترس مذکور مراجعه نموده‌اند بنابراین بعبارتی میتوان گفت که این تحقیق شامل کل شهرستان قزوین می‌باشد. ر ...

حلقه والدیر و بافت لنفوئید واقع در حلق به عنوان اولین سد دفاعی در مقابل عفونتهای مختلف بدن و به خصوص دستگاه تنفسی مطرح بوده و بیماریهای این حلقه نه تنها از جنبه خود بافت لنفوئید مسئله ساز بوده و بلکه از جنبه نقشی که در گسترش عفونت به نقاط دیگر داشته و اختلالاتی که متعاقب بیماری آنها در یکی از سطوح ایمنی بوجود می آید مهم می باشد یکی از نقاطی که به دنبال گرفتاری این سد میتواند درگیر شود عفونتهای دستگاه تنفسی بوده که به عنوان یکی از مباحث شایع طب عفونی مطرح میگردد. از طرفی دیگر ...
 
در سونوگرافی وجود توده های فوکال کبدی همراه با لنفوم کبد شایع نبوده زیارا که در درگیری لنفوماتوژفوکال کبد سونوگرافی از حساسیت تشخیص بالای برخوردار نمی باشد . دراتوپسی در گیری لنفوماتوز کبد حدود 51% گزارش شده است. علت اینکه سونوگرافی از ارزش تشخیصی کمی برخوردار است این است که درگیری کبد بیشتر منتشر است تا اینکه به صورت فوکال ایجاد شده باشد، موارد استثناء در بیمارانی است که مبتلا به سندرم ‏‎AIDS‎‏ می باشند که دراین مورد درگیری اکستروانودال ‏‎Extranodal‎‏ هوچکین یا لنفوم غیر هوچ ...

چکیده ندارد.