عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات اخیر افزایش بیماری قلبی-عروقی را در بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید پیشنهاد کرده است. این مطالعه در جهت بدست آوردن مدرکی از آترواسکلروز ساب کلینیکال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید انجام شد. مطالعه بصورت مورد شاهدی طرح ریزی شد از Highresolution B-mode ultrasound جهت مقایسه ضخامت انتیمای مدیای شریان کاروتید بین 50 بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید و 50 کنترل که از جهت سن و جنس جور شده بودند استفاده کردیم. در هیچکدام از دو گروه مورد و شاهد یافته ای از شرح آتروا ...

هدف این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای کرونری درزنان با بیماری ثابت شده کرونری می باشد. این مطالعه به صورت آینده نگر در 250 زن که با تشخیص اولیه انفارکتوس حاد میوکارد یا آنژین ناپایدار در طی سال های 1379-1380 بستری بودند انجام گرفت. بررسی نشان داد که شایع ترین تظاهر بیماری عروق کرونر به صورت آنژین ناپایدار بود. اکثر بیماران 3 یا چند ریسک فاکتور برای بیماری عروق کرونر داشتند. از بین فاکتورهای خطر شناخته شده درزنان دیس لیپدمی، منوپوز زودرس، هیپرتانسیون، داروهای ضد بارداری خوراکی و ...

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی عرصه ای است و جامعه پژوهش را 50 نفر از افراد مبتلا به بیماریهای عروق کرونر که در بیمارستان فاطمیه شهر سمنان پرونده داشتند و حداقل سه ماه از ابتلای آنها به بیماری گذشته بود و همچنین 100 نفر از بستگان درجه یک آنان شامل فرزندان و برادر وخواهرهای آن ها که سابقه ابتلا به بیماریهای قلبی را ذکر نمی کردند تشکیل می دادند. کلیه نمونه ها بین 65-18 سال داشته و ساکن شهر سمنان بودند. نمونه ها پس از انتخاب بر اساس یک برنامه آموزش مدون و حضوری در جلسات دو ساعته ...

اتساع دائمی و موضعی یک شریان به میزان 5/1 برابر قطر طبیعی آن را آنوریسم گویند. این مطالعه توصیفی گذشته نگر توزیع فراوانی نسبی متغیرهای سن جنس بیماریهای همراه، سابقه مصرف سیگار، هیپرتانسیون، دیابت، هیپرلیپیدمی و همچنین علائم بالینی در بیماران و میزان مورتالیتی در بیماران مبتلا به آنوریسم آئورت صعودی که در بخش جراحی قلب بیمارستان شریعتی طی سالهای مورد جراحی قرار گرفته اند سن مربوط به ردهای سنی بالای 50 سال بود مردان درصد بیشتری رانشان می دهد . 7% دارای نوعی ضایعه قلبی عروقی ماد ...

پرسشنامه درد قلبی و لنگش متناوب رز، به طور شایع برای ارزیابی شیوع بیماری های عروق کرونر، در مطالعات بزرگ جامعه نگر و اپیدمیولوژی به کار می رود. شواهد دال بر آن است که تفاوت های فرهنگی می تواند تاثیراتی مهم بر این پرسشنامه داشته باشد. هدف از این مطالعه آن است که هماهنگی بین پرسشنامه رز و داده های نوار قلبی که تا حدودی عینی تر است، در یک جمعیت بالغ تهرانی در قالب مطالعه قند و لیپید تهران ارزیابی شد. مواد و روشها: در مجموع 5539 فرد بالغ 30 ساله یا بالاتر در این مطالعه وارد شدند. ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده که به منظور تعیین میزان آگاهی، نوع نگرش و نحوه عملکرد بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاههای قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و یکی از اعضا خانواده آنان نسبت به رژیمهای درمانی توصیه شده انجام گرفته است. در این پژوهش 50 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاههای قلب و عروق و 50 نفر یکی از اعضا خانواده بیمار به طور تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ...

بیماری قلبی و عروقی علت اصلی مرگ ناشی از دیابت است و دربیماران مبتلا به دیابت 4-2 برابر شایعتر از جمعیت عمومی می باشد. بیماریهای عروق محیطی نیز در بیماران دیابت 4 برابر شایعتر است. مطالعات متعددی همراهی بیماری عروق محیطی را با درگیری عروق کرونر و حتی کاروتید به اثبات رسانیده اند . اندکس ‏‎ABI‎‏ یک تست حساس و اختصاصی جهت سنجش بیماری های عروق محیطی می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی قدرت پیشگویی کننده اندکس ‏‎ABI‎‏ درتشخیص بیماری های ایسکمیک عروق کرونر دربیماران دیابتی می باشد. د ...

بیماریهای قلبی از جمله بیماریهایی هستند که باعث مرگ و میر فراوان در کشورهای پیشرفته و نیز کشورهای جهان سوم شده اند. از میان این بیماریها بیماریهای عروق کرونر خصوصا انفارکتوس میوکارد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است فاکتورهای بسیار زیادی در بروز و شیوع این بیماریها نقش دارند که از میان آنها می توان به کشیدن سیگار - چاقی - دیابت و فشار خون اشاره کرد. امروزه معتقدند که استرس به عنوان یک عامل مهم در ایجاد و تشدید بیماری های عروق کرونر نقش دارد. اثرات استرس به شکل تدریجی در توسعه ...

زمینه: حوادث عروقی مغز سومین علت شایع مرگ در ایالات متحده و شایعترین اختلال ناتوان کننده نورولوژیک هستند. این حوادث پس از بیماریهای قلبی و سرطانهای مهمترین علت مرگ افراد بالای 45 سال را تشکیل میدهند. هدف: هدف ما از این مطالعه بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک در بیمارانی است که دچار حوادث عروقی مغزی شده اند. روش مطالعه: نوع مطالعه انجام شده توصیفی آینده نگر بوده و برای مطالعه در طی مدت 6 ماه بیمارانی که به اورژانس بیمارستان بوعلی سینای قزوین مراجعه کردند و متخصص محترم نورولوژی ...