عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عفونت سیستم ادراری شایعترین بیماری دستگاه ادراری - تناسلی در کودکان می‌باشد و همواره اطفال مبتلا را در معرض ضایعات جدی قرار می‌دهد. در این تحقیق مقطعی(Cross Sectional) که در مرکز سونوگرافی - رادیولوژی بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفته در طی یکسال 70 بیمار مبتلا به عفونت ادراری تا سن 10 سالگی سونوگرافی شدند. از کل 70 نفر بیمار 58 نفر دختر و 12 نفر پسر بودند، بیشترین بیماران در گروه سنی 8-10 سال بودند(22 مورد) و با افزایش سن تعداد دختران مبتلا در جامعه مورد بررسی و علاوه بر ...

هدف ما از این پایان‌نامه در رابطه با موضوع آن مقایسه تشخیص کلینیکی با تشخیص IVP در بیماریهای سیستم ادراری در دویست بیمار در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌باشد. I. V. P همواره به عنوان یک روش تشخیصی بسیار مهم در بیماریهای سیستم ادراری بوده و با پیدایش روش‌های تشخیصی جدیدتر نظیر سونوگرافی، C- T - Scaan MRI و اسکن ایزوتوپ ، باز هم IVP هنوز نقش خود را در تشخیص دقیق بیماریهای سیستم ادراری حفظ نموده و هیچ یک از روش‌های فوق‌الذکر نمی‌تواند به تنهایی کلیه بیماریهای سیست ...

مطالعه از نوع توصیفی بصورت آینده نگر بر روی بیماری که نیاز به کاتتر در ورید مرکزی داشتند از مهر 1374 لغایت شهریور 1376 در بیمارستان امام خمینی تهران انجام گرفت برای بیماران فوق 364 کاتتر گذارده شد. 210 نفر از بیماران مرد (66%) و 106 نفر از بیماران (34%) زن بودند. عوارض جدی (که نیاز به درمان پزشکی داشته باشند) در 13 مورد (36%) رخ داد که در سه مورد منجر به مرگ گردید. از کل تعداد کاتترها 288،16، 32، 28 کاتتر به ترتیب در وریدژوگولار راست (79%)، وریدژوگولار چپ (4%)، وریدفمورال ()% ...

هنوز فاکتورهای ایجادکننده تومورپروستات بصورت قطعی مشخص نشده‌اند اما حداقل 4 عامل بعنوان عوامل اتیولوژیک احتمالی برای سرطان پروستات بیان شده است . -1عوامل محیطی و کارسینوژن‌ها، شیوع کانسر کلینیکی در نقاط جغرافیائی گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد مثلا در ژاپن کمترین مقدار و در آمریکا تقریبا بالاترین میزان شیوع کانسر دیده می‌شود. -2عوامل نژادی. میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در بین سیاهپوستان آمریکایی 2-3 برابر سفیدپوستان در همان منطقه جغرافیایی می‌باشد. -3 عوامل ژنتیکی ریسک ...

دستگاه ادراری شامل کلیه‌ها، حالبها، مثانه و پیشابراه می‌باشد. الف) کلیه‌ها: در خلف پریتوان روی دیواره خلفی شکم قرار دارند در قسمت داخلی کلیه شکاف آن که ناف نامیده می شود وجود دارد. ورید کلیوی، شریان کلیوی، لگنچه، اورترویک انشعاب فرعی از شریان کلیوی از آن می گذرند لگنچه در درون کلیه به دو یا سه کالیس بزرگ که اینها خود به تعدادی کالیس کوچک تقسیم می‌شود ختم می‌گردد. کلیه‌ها از نظر فیزیولوژیک دو عمل عمده انجام می‌دهند: الف - قسمت اعظم محصولات نهائی متابولیسم بدن را دفع می‌کنند ک ...

Enuresis به صورت خروج غیر ارادی ادرار تعریف می شود و میزان شیوع آن طبق آمار کتب مرجع 15 درصد تا سنین 5 سالگی گزارش شده است. این تحقیق و مطالعه بر روی 400 کودک 6-2 ساله که در مهد کودک های شهر کرمان نگهداری می شدند صورت گرفت تا میزان شیوع بی اختیاری و برخی عوامل م<ثر بر آن در کودکان فوق مشخص کند. این مطالعه بوسیله پژوهشگرساز که ‏‎Validity و Relability‎‏آن نیز مورد تأیید بود انجام گرفت. این مطالعه توسط توزیع پرسشنامه در بین مهدکودکهای سطح شهر به صورت تصادفی-خوشه ای صورت گرفت. با ...

‏‎‎‏ضایعات انسدادی ‏‎UPJ‎‏ یکی از شایعترین محلهای انسداد در مجاری ادراری فوقانی می باشد که نیاز به تحقیقات و بررسی های دامنه داری در زمینه های علائم بالینی سن - جنس و نوع ضایعه دارد. در مطالعات حاضر سعی شده است اطلاعات لازم در مورد ضایعات انسدادی ‏‎UPJ‎‏ در نمونه هایی که به بیمارستان های امام (ره) و سینا از سال 75-1370 ارسال شده مورد مطالعه قرار گیرند. برای جمع آوری اطلاعات از دفاتر بخش پاتوبیولوژی و برگه های پاتولوژی استفاده شده است که اطلاعات جمع آوری شده شامل سن - جنس و نو ...

بدین‌منظور 95 بیمار مبتلا به هیدرونفروز جنینی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 1- اطلاعات مربوط به بروز هیدرونفروز جنینی (کلیه راست یا دو طرفه) دوطرفه=40، راست=33، چپ=22، 2- اطلاعات مربوط به جنسیت بیماران مبتلا، دختر=22، پسر=73، 3- اطلاعات مربوط به زمان تشخیص الف: قبل از تولد با سونوگرافی از مادر=75 مورد ب: متوسط زمان تشخیص 32‏‎W‎‏ ‏‎mean=هفته ‎‏تشخیص بعد از تولد با بروز مشکلات اولیه در کودک بوده است که 20 مورد را تشکیل می‌دهد. متوسط زمان تشخیص بعد از تولد ‏‎Mean 5/6‏‎m=ماهگی ‎‏4 ...

‏‎The term significant bacteriurie has been introduced to differentiate the bacteriuria of true in fection from that due to can tamination. The thresnold traditionally used for defining significant bacteriuria is 10 or more colony count of bacteria/ ml of Voided urine. More recent studies suggest that a threshold of 10 colony count of bacteria / ml of coliform of urine may be more sensetive indicator of infection in acutly symptomatic while being only slightly less specific t ...