عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی عوامل ضایعات پوستی شامل عوامل قارچی که دارای قدرت واگیری بالا و ظهور علائم کلینیکی متعدد و بهمراه به خطر انداختن بهداشت عمومی می‌باشد به همراه عوامل انگلی که شامل کنه و جربها می‌باشد و به واسطه مکیدن خون، گاز گرفتن، تحریک انتقال یکسری از بیماریهای انگلی و میکروبی دیگر و ترشح سم باعث بیماری می‌گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت ، که با مراجعه به اسب‌داریهای منطقه و معاینه ظاهری حیوان در صورت وجود علائم ظاهری و آلودگی انگلی یا قارچی بر روی پوست ، از آنها نمونه‌بردار ...

بیماریهای انگلی از مشکلات مهم بهداشتی- اقتصادی اغلب کشورهای در حال توسعه جهت محسوب می شود. مشاهده عدم موفقیت درمان و سرایت مکرر نقیصه آگاهی والدین مطرح می گردد و لذا انجام این تحقیق ضروری است تا با افزایش میزان آگاهی والدین از مشکلات حاد جلوگیری شود. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی میزان آگاهی 1100 والد توسط پرسشنامه سنجیده شد. سپس اطلاعات حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ...

لیشمانیوز جلدی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در ایران است . این بیماری در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در نقاط مختلف استان یزد ، به ویژه در شهرستان اردکان در آمده است . مطالعات انجام شده در سالهای گذشته نشان دهنده استقرار یک کانون جدید لیشمانیوز جلدی روستایی ‏‎(ZCL)‎‏ با عامل ‏‎Leishmania Major‎‏، مخزن ‏‎Rhombomys‎‏ و ‏‎Meriones Libycus‎‏ و ناقل ‏‎Phlebotomus Papatasi‎‏ در این منطقه می باشد . با توجه به شیوع بسیار بالای بیماری در 2 ...

وجود شرایط مناسب اقلیمی و دفع نادرست و فاضلاب و فضولات و کاربرد آن در کاشت صیفی‌جات و نیز آلودگی منابع آبهای سطحی به دلیل ورود فاضلابهای انسانی و صنعتی خود از عوامل انتشار بیماریهای انگلی ، انتقال انگلها در فرآیند شغلی شدن افراد می‌باشد. وجود انواع انگلها در بین کارکنان تولیدات فرآورده‌های پروتئین و تعداد و تنوع انگلها بطور فراوان انکارناپذیر است . دلیل اصلی افزایش بیماریهای انگلی در افراد شاغل این واحد تماس نادرست با مواد آلوده در فرآیند شغلی می‌باشد. شناسایی انواع انگلها و ...

با توجه به اینکه بیماری تیلریوز یکی از مهمترین بیماری‌های انگلی است که در اثر گزش کنه‌ها ایجاد می‌شود بروز کم اشتهایی، کم خونی و بالاخره مرگ در سطح گاوداری‌ها را باعث شده و به این طریق لطمه بزرگی به دامداهای و بالاخره ضرر و زیان مالی و وابستگی به واردات گوشت را به دنبال خواهد داشت لذا در این طرح گاوداری‌های مهم منطقه و تهیه نمونه خون و جستجوی انگل تیلریا پرداخته و اپیدمیولوژی این بیماری بطور نسبی در فلاورجان بررسی شده است "ضمنا این بیماری خصوصا در فصل تابستان بیشتر شی ...

بیماری هیداتیدوزیس از بیماری های شایع زئونوز و با انتشار وسیع است که مخاطرات زیادی برای انسان و دام های اهلی دارد. با توجه به این که میزبان اصلی این انگل، گوشتخواران هستند و در کشور شیوع متفاوتی دارد. در این مطالعه توصیفی و مشاهده ای وضعیت اپیدمیولوژیک آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوشتخواران منطقه کاشان مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق نشان داد آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوشتخواران منطقه به ویژه در سگ ها از شیوع بالایی برخوردار است. از این رو با توجه به اهمیت پزشکی ...

در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه ی نقش نیتریک اکسید در بیولوژی انجام گرفته و نتایج بسیار جالب توجهی به دست آمده است و نقشی که این مولکول بیولوژیک در حیات به عهده دارد روشن تر شده است. در بدن ‏‎NO‎‏ تحت تاثیر آنزیم ‏‎NO Synthetase‎‏ از اسید آمینه آرژینین و اکسیژن به وجود می آید. این مولکول نقش عمده ای در عملکرد فیزیولوژیک سیستم های مختلف حیاتی بدن ایفا میکند. مانند تاثیر آن بر سیستمهای قلبی - عروقی، تنفسی،‌ اعصاب مرکزی، ادراری تناسلی و سیستم ایمنی. نیتریک اکسید نقش مه ...

این بررسی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است و بر روی 200 مادر که به روش غیر احتمالی انتخاب می شوند انجام می پذیرد و رفتارهای بهداشتی آنها از طریق پرسشنامه پیرامون بیماریهای انگلی روده ای در زمینه بهداشت محیط و بهداشت فردی بررسی می گردد. ...
نمایه ها:
مادر | 
تهران | 
1378 | 
روده | 

پژوهش حاضر به عنوان یک طرح نیمه تجربی از نوع مورد - شاهدی به منظور بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی پری سید در کاهش میزان آلودگی انگلی روده‌ای در بین دانش‌آموزان پایان مقطع ابتدایی شهر ایلام صورت گرفته است . نتایج بدست آمده در دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله آموزشی از نظر آلودگی انگلی روده‌ای مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد مداخله آموزشی باعث کاهش آلودگی انگلی روده‌ای در گروه مورد به میزان 50 درصد گردید در صورتیکه این میزان در گروه شاهد هیچ تغییری نداشته ...