عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 373

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه پژوهش کودکان کمتر از دوسال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی ، زاهدان می باشد . این بررسی مطالعه ‏‎Case-cotrol‎‏ می باشد . گروه شاهد کودکان کمتر از دو سال بالای صدک سوم منحنی رشد که دارای وضعیت مطلوبند ، گروه مورد بررسی کودکان کمتر از دوسال که حداقل دو ماه پشت سر هم منحنی رشد آنها افزایش نداشته و سیر نزولی یا افقی دارد و یا کودکانی که کمتر از دو سال صدک سوم منحنی بوده و به موازات منحنی سیر نمیکند . اهداف : 1- تعیین ویژگی های مربوط به مادران در تاخیر رشد کودکان کمتر از دو ...

درمیان بیماریهای قارچی ، کریپتوکوکوز شایعترین عفونت قارچی عمقی است که شایعترین تظاهر آن گرفتاری ‏‎CNS‎‏ و مننگوانسفالیت می باشد . معمولا کانون درگیری اولیه ریه بوده که از طریق انتشار هماتوژن از این کانون بیماری در سراسر بدن منتشر می شود . وجود فاکتورهای زمینه ساز نقص ایمنی از قبیل ابتلا به بیماریهای بنفورتیکولر بدخیم، کورتیکوتراپی، سارکوئیدوز پیوند کلیه و دیابت ریسک ابتلا به بیماری را در افراد بالاتر می برد . به علت هدم وجود فاکتورهای ضد کریپتوکک در ‏‎CNS‎‏ و عدم بروز پاسخ ا ...

به منظور شناسایی عوامل بیماری های رایزوکتونیایی در میزبان های مختلف، از مزارع استان های مازندران و گلستان نمونه برداری شد. پس از کشت و جداسازی، 50 جدایه به دست آمد که همه چند هسته ای بودند. آزمون های تعیین هسته، ویژگی های مورفولوژیکی کلنی و آناستوموز با ایزوله های استاندارد هر گروه، برای تمام جدایه ها انجام شد. مراحل بعدی شناسایی نظیر آزمون های تعیین قطر ریسه، دمای اصلی رشد و تست بیماری زایی بر روی نماینده این جدایه ها انجام گردید. تمام جدایه ها با خصوصیات Rhizoctonia solani ...

تعیین فراوانی یافته های آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید خودبخودی که تشخیص قطعی آنها توسط سی تی اسکن یا ‏‎Lumbar Puncture‎‏ انجام شده در سال 76 و 77 . بیماری ‏‎SAH‎‏ خودبخودی ضایعه ای است که می تواند در هر گروه سنی و جنسی بوجود آید، از آنجائیکه بعد از تشخیص نهایی توسط ‏‎CT‎‏ اسکن یا ‏‎LP‎‏ جهت تعیین علت احتیاج به آنژیوگرافی عروق مغزی می باشد، تصمیم گرفته شد تا در یم مطالعه توصیفی گذشته نگر به بررسی بر روی پرونده آنژیوگرافی این بیماران که در کل 150 مورد بود ...

بیماری لیشمانیوز احشایی در شمال شرقی آذربایجان به صورت آندمیک وجود دارد که در اکثر موارد کودکان خردسال را مبتلا می کند . هدف از این مطالعه شرح مشخصات بیماری لیشمانیوز احشایی کودکان در منطقه آذربایجان و ارزیابی روشهای درمانی تازه است . پرونده بیمارستانی 50 کودک مبتلا به لیشمانیوز احشایی که از شهریور ماه 1372 تا دی ماه 1377 در مرکز پزشکی کودکان تبریز بستری شده بودند از نظر اپیدمیلوژی ، بالینی ، آزمایشگاهی و روشهای درمانی به طور گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفت . کودکان مبتلا به ...

نفروپاتی مامبرانو یک بیماری گلومرولی ناشایع در کودکان می باشد. مطالعه درباره این بیماری در بچه ها بسیار کم است و اکثر اطلاعات در مورد بالغین میباشد (1-3-16). آمار دقیقی درباره کودکان مبتلا به نفروپاتی مامبرانو در ایران گزارش نشده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نفروپاتی مامبرانو در کودکان مبتلا به بیماری کلومرولر در مرکز طبی کودکان بررسی تظاهرات بالینی علل زمینه ای یافته های آزمایشگاهی سن شروع علائم و staging بیماری در تعیین پش آگهی بیماران فراوانی جنسی نوع درمان و برر ...

درطی پنج سال گذشته 17 موردکودک معتاد به تریاک به بیمارستان کودکان شهرآزادآورده شده اند که درهیچک علت مراجعه اعتیاد نبوده بلکه بخاطر کسالتهای دیگربوده است و تشخیص اعتیاد هنگام مصاحبه باوالدین ویامواقع مراجعات مکرر اطرافیان ورفتار مشکوک آنان که شیئی راپنهانی به خورد بچه میداده اند،داده شده است .ازاین عده 13 نفر پسر وچهارنفر دختربوده اند.میانگین سن آنان 17 ماه (از 2 ماه تا 6 سال) میانگین سن مادران 27 سال (از 18 تا 45 سال) وپدران 40 سال 27( تا 60 سال) بوده است .فقط سه نفر ازاین ع ...

نتیجه مطالعاتی که درآمریکا انجام گرفته بصورت فرمهائی درآمده که درپرونده هر کودک وجوددارد وبرمبنای آن نمودارهای آن فرم مشخص میشود که کودک تاچه حد ازنظر وزن وقد عقب افتادگی دارد واین کمکی است به تشخیص بیماری کودک ،ولی تاحال درمملکت ماچنین مطالعه ای انجام نگرفته است که وزن وقدکودک درحال طبیعی چقدراست ،که بتوان برمبنای آن تشخیص کلینکی داد.چون ازنظر نژاد وازنظر محیط زندگی وتغذیه کودکان ایرانی باکودکان ممالک دیگر فرق دارند.لذا چنین مطالعه ای درایران ضروریست . ...

از آنجا که آرتریت سپتیک یکی از موارد اورژانس در طب پزشکی می باشد. کوتاهی و تاخیر در تشخیص و درمان آن باعث از بین رفتن مفصل به صورت غیرقابل برگشت می گردد. با توجه به اینکه این بیماری در صورت تشخیص زودرس به آسانی قابل درمان می باشد، این تحقیق هر چند محدود، کوشش دارد تا میزان شیوع، اتیولوژی دخیل در ایجاد بیماری، عفونتهای همراه و علائم بیماری را مورد توجه قرار دهد و براهمیت آنها در تشخیص به موقع بیماری تاکید نماید. این تحقیق به صورت گذشته نگر در کودکان صفر تا 14 سال مبتلا به آرتر ...