عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 445

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جفت سرراهی یک عارضه جدی حاملگی و یک اورژانس طب زنان است که می‌تواند برای مادر، جنین و یا هر دو کشنده باشد. ما طی یک مطالعه گذشته نگر بر روی پرونده‌های بیماران بستری در م.آ.د معتضدی کرمانشاه در مدت دو سال (1371-1372) جهت بررسی جفت سرراهی به نتایج زیر دست یافتیم : - در سال 1371 از بین 17039 زایمان "60" مورد سرراهی پیدا شد که معادل 35ˆ0 درصد است (یک مورد جفت سرراهی در هر 285 زایمان) و در سال 1372 از بین 18024 زایمان "55" مورد جفت سرراهی یافت شد که معادل 30ˆ0 درصد است (یک مورد جف ...
نمایه ها:
زنان | 
جنین | 
جفت | 

این پژوهش یک تحقیق زمینه‌ای است که به منظور بررسی نیازهای آموزشی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر تهران پیرامون مراقبت از خود در دوران بارداری انجام گرفته است . در این پژوهش 140 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر تهران شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه بود که جهت دستیابی به اهداف پژوهش در پنج بخش تنظیم گردید. در بخش اول 13 سوال در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش ، در بخش دوم 13 سوال به منظور تعی ...

مطالعه تحلیلی-توصیفی فوق بر روی 500 نفر از خانمهای اول زای کمتر از 25 سال انجام شد این مراجعین در دو گروه سنی طبقه بندی شدند. گروه مورد مطالعه 250 نفر از خانمهای اول زای با سن کمتر از 20 سال و گروه شاهد 250 نفر از خانمهای اول زای با سن 25-20 سال بودند. در بخش تحلیلی مطالعه وزن زمان تولد نوزاد و سن جنینی نوزاد در دو گروه مورد مطالعه و شاهد مقایسه شده اند. در بخش توصیفی مطالعه فراوانی فشار خون حاملگی بروز زجر جنینی حین زایمان-نحوه زایمان (زایمان طبیعی، سزارین واکیوم)-محل سکونت- ...

اختلالات روانی پس از زایمان به سه دسته عمده تقسیم میشوند: 1 - غم خفیف پس از زایمان 2 - افسردگی اساسی پس از زایمان 3 - سایکوز پس از زایمان سایکوز پس از زایمان یک سندرم بالینی است که با علائم و نشانه‌های سایکوتیک همراه می‌باشد و از روز سوم بعد از زایمان، علائم بالینی شروع میشود و عمدتا" در یکماه اول زایمان (75 درصد) و به میزان کمتر (25 درصد) تا یکسال پس از زایمان و موارد بسیار نادری نیز علائم قبل از زایمان بروز میکند. این اختلال بیشتر زنان را مبتلا میکند هرچند موارد بسیار نادری ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که به منظور بررسی عوامل اضطراب زای قبل و بعد از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1378 انجام گرفته است. در این پژوهش 100 خانم باردار از مراجعین به بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران براساس نمونه گیری در دسترس واجد شرایط در دو مرحله، ابتدا در هفته 36 بارداری و سپس در هفته چهارم بعد از زایمان م ...

میزان تاثیر تجویز کورتیکواستروئید قبل از زایمان بر مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان 34 تا 38 هفته. ‏‎Cross Sectional‎‏ با گروه کنترل با استفاده از تستهای ‏‎chi square, fischer exact, mont-corlo, mann-whitney‎‏ می باشد با روش سرشماری توسط پرسشنامه تمام زایمانهای 34 تا 38 هفته را در 3 بیمارستان در طول 5 ماه از تاریخ 15/12/78 تا 15/5/79 بررسی کردیم در کل 126 نمونه جمع آوری شد و آنها را در دو گروه قرار دادیم: گروه 1، 51 نفر که سن حاملگی 34 تا 38 هفته را داشته اند و قبل از زایمان کور ...

این پژوهش ، یک مطالعه گذشته نگر از نوع مورد و شاهدی می باشد که به منظور بررسی ارتباط مراقبت های دوران بارداری با علل پذیرش نوزادان پرخطر در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 صورت گرفته است. در این پژوهش 150 نوزاد بیمار بستری در بخش نوزادان یا بخش مراقبت ویژه نوزادان و 150 نوزاد سالم که همراه مادر در بخش مامایی یا بخش پس از زایمان قرار داشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از 6 قسمت تش ...

به زنان توصیه شده که در دوران بعد از زایمان، هر چه سریعتر اقدام به انجام تمرینات ورزشی مناسب بکنند، چرا که هدف اصلی این تمرینات بازگرداندن وضعیت جسمانی مادر به وضعیت قبل از بارداری، تا حد ممکن می باشد. هدف این تحقیق تعیین تاثیر ورزش بعد از زایمان بر وضعیت جسمانی زنان نخست زا می باشد. کارآزمایی در عرصه، تصادفی با گروه کنترل بود. منظور از وضعیت جسمانی زنان در این پژوهش، وزن، اندازه دور کمر، نسبت دور شکم به دور باسن، انعطاف پذیری عظلات پشت ران و کمر، قدرت عضلات شکم و قدرت عضلات ...

به منظور بررسی سرانجام حاملگی در زنان قالیباف مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی بر روی 207 مورد (قالیباف) و 227 شاهد (خانه‌دار) در 5 بیمارستان دولتی - آموزشی استان اصفهان انجام گرفت . افراد مورد بررسی از بین افراد 35-18 ساله با حاملگی منفرد بالای 20 هفته و تعداد حاملگی 1 تا 5 به طور تصادفی انتخاب می‌شدند که سابقه سزارین قبلی، بیماری سیستمیک و سقط عادتی و زایمان زودرس مکرر نداشته باشند و در طی حاملگی از مواد مخدر، سیگار و الگل و دارو، استفاده نکرده باشند. این بررسی به منظور بررسی تاثی ...
نمایه ها:
زنان |