عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1008

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری GSDI یا ون جیر که یک نقص عملکرد آنزیم گلوکز-6-فسفات می باشد که بصورت اتوزمال مغلوب منتقل می گردد. این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی رتروسپکتیو در بیمارستان مرکز طبی کودکان طی سالهای 1375-1370 بر روی 50 پرونده انجام شده است که 27 مورد آنها تشخیص GSDI مطرح شده است. در بررسیهای انجام شه شیوع این بیماری در بیمارستان مرکز طبی کودکان 95 نفر در صد هزار مورد بیماران بستری شده بدست آمده است که 51% فراوانی بیماران را پسران و 49% آنها را دختران تشکیل می دهند. بیماران بستری شده 59% بز ...

در بیماریابی شنوایی کودکان مهدکودکهای شهر همدان 1081 نفر در گروه سنی زیر 5 سال بیماریابی شدند. 29/3 درصد کودکان در معرض خطر بیماری و 11/3 درصد بیمار بودند. نتایج: بین سن کودک ، میزان تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها با خطر بیماری و بیماری رابطهء معنی‌داری وجود دارد وبین جنس و میزان تحصیلات پدر با خطر بیماری و بیماری رابطهء معنی‌داری وجود ندارد. دیگر آنکه ارزش تشخیص پمتانومتری سه برابر اتوسکوپی است اورفلکس صوتی تیر برای بیماریابی این گروه ارزش تشخیص بالایی دارد. ...

بیماریهای جدی غیرتیروئیدی و محرومیت کالری که اغلب همراه با بیماریهای سیستمیک هستند اثراتی روی فونکسیون تیروئید دارند که هنوز به طور کامل شناخت نشده است. اساس پاتوفیزیولوژیک شایعترین الگوهای تغییر تست های تیروئیدی روتین عبارتند از کاهش غلظت T3 سرم T4 نرمال و در بیماران شدیدا بد حال T4 توتال بالا FT4 بالا T3 نرمال بطور گذرا در بیماری های حاد طبی و شرایط روانی دیده می شود. با پیدایش روش های حساس برای اندازه گیری TSH و FT4 در حال حاضر امکان تشخیص سریع وضعیت تیروئید در بیمای های م ...

غلظت سرمی مس و روی بروش (AAS) atomic absorbtion spectrophotomeytry انداره‌گیری شده است . مقایسهء سطح سرمی روی در کودکان سوء تغذیه و کودکان با تغذیه نرمان، کاهش محسوس سطح سرمی روی را در کودکان با سوء تغذیه نشان داد (P<0/0005) این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی مس در کودکان سوء تعذیه‌ای و کودکان با تغذیه نرمال نشان نداد. مس و روی جزو میکروالمان‌های ضروری بدن بوده، در ساختمان بسیاری از آنزیم‌ها بکار رفته، نقش کاتالیزور در فرایندهای متابولیک بدن دارند. ...

در سراسر جهان عده زیادی از کودکان بر اثر عدم رعایت ساده‌ترین اقدامات پیشگیری‌کننده می‌میرند و یا اگر هم زنده بمانند دچار معلولیتهای جسمی و روانی می‌شوند. حساسترین دوران کودکی، دوران نوزادی است و شایعترین اختلال در نوزادان هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم است که به صورت یرقان تظاهر می‌کند. بیلی‌روبین می‌تواند از سد مغزی خونی عبور کرده، به سلولهای CNS آسیب رسانده و ایجاد کرنیلکروس نماید که این عارضه معمولا با افزایش بیلی‌روبین بیش از 20 mg/dl در نوزادان ترم و بیش از 10 mg/d ...

کولستاز یک مبحث بسیار گسترده است و طیف وسیعی از بیماریهای مختلف را در بر می گیرد. تاکنون برای کولستاز حدود هفتاد علت شناخته شده است ولی این هفتاد علت تنها 20 درصد موارد کولستاز را در بر می گیرد. 80 درصد بقیه علل کولستاز به دو دسته تقریبا مساوی یعنی آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی و هپاتیت ایدیوپاتیک نئوناتال تقسیم می شود. باید خاطر نشان شود که کبد شیرخوار در برابر آسیب ها و آزارهای متفاوت به شکل ترانسفورماسیون واکنش نشان میدهد آنهم در زمان محدودی که حدود 6-2 ماه طول می کشد و بعد ...

سندرم نفروتیک از بیماریهای کلیوی شایع در کودکان میباشد که اولین علامت آن ظهور ادم است که ابتدا دور چشم و در اندام تحتانی است و با پیشرفت بیماری و گسترده شدن ادم تجمع مایع را در فضاهای مختلف بدن از جمله شکم بصورت اسیت خواهیم داشت عمده ترین عارضه سندرم نفروتیک عفونت است و شایعترین عفونت در این بیماران پریتونیت باکتریال اولیه می باشد که در بررسی انجام شده و گذشته نگر 5 ساله در مرکز طبی کودکان تهران از تاریح 1/1/70 لغایت 30/12/74 بر روی پرونده بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک 178 ب ...

این بررسی به صورت توصیفی مقطعی بر روی کودکان کمتر از 16 سال مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی این مرکز بصورت آینده نگر بمدت یکسال بصورت نمونه گیری غیر احتمالی صورت گرفت و پس از بررسی یافته ها این نتیجه بدست آمد که ازوفاژیت یافته شایعی در آندوسکوپی اطفال بوده وآندوسکوپی از نظر تعیین حدس ازوفاژیت از توانایی نسبتا بالایی برخوردار است ولی اختصاصی بودن آن حدود 7/26% خواهد بود. و بیوپسی از مخاط در هر بیماری که آندوسکوپی می شود ضروری خواهد بود و در کودکان مبتلا به دل درد مزمن، تهوع، است ...

در طی سالهای 1370 تا 1375 تعداد 20 بیمار مبتلا به پنومونی بستری در بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی کودکان با عنوان پاراپنومونی پلورال افیوژن و با پاراپنومونی آمپیما طی یک مطالعه توصیفی گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی این بیماران براساس پرسشنامه از روی اطلاعات درج شده در پرونده انجام گرفت. هرنی دیافراگماتیک آسپیراسیون جسم خارجی سابقه قبلی TB مننژیت باکتریال اوتیت و پنومونی های مکرر از جمله بیماریهای زمینه ای در تعدادی از این بیماران بوده است. در کشت مایع پلور در 29% بیمار ...