عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 254

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک مطالعه اپیدمیولوژیک مبتنی بر جمعیت، با استفاده از اگزوفتالمومتر ‏‎Hertel‎‏ مقدار بیرون زدگی چشم فرد ساکن شهر تهران در گروه سنی 6 تا 70 سال که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد. افراد با سابقه قبلی ضربه و یا بیماریهای چشم، انحرافات چشم ، بیماریهای التهابی اربیت، بیماریهای غدد داخلی، نزدیک بینی شدید، بوفتالموس و بدشکلی های جمجمه و صورت از مطالعه خارج شدند. مقادیر طبیعی بیرون زدگی چشم در گروههای سنی کودکان 6-12 سال، نوجوانان 9-13 سال و ...

بروز نقض اپی تلیوم قرنیه دهنده پس از پیوند قرنیه یکی از زودرس ترین عوارض بعد از پیوند می باشد که اقدام درمانی برای تسریع ترمیم آن برای حفظ سلامت پیوند و شفاف ماندن آن اهمیت اساسی دارد. به منظور مقایسه تاثیر سه روش درمان نقص اپی تلییالی قرنیه دهنده بعد از پیوند قرنیه، مطالعه به صورت آینده نگر در 69 چشم از 69 بیمار (42 مرد و 27 زن) با متوسط سنی56.6 سال انجام گردید بیماران صرف نظر از علت پیوند و به طور تصادفی در سه گروه پچ فشاری، تار سورافی و بازگذاشتن چشم قرار گرفته واز نظر سرع ...

تنبلی چشم نقص اکتسابی در دید چشم است که در اثر اختلال بینایی در دوران کودکی اتفاق می افتد. حالات بالینی عمده ای که منجر به بروز این بیماری می شوند شامل اختلالاتی هستند که موجب تاری تصاویر شبکیه در یک یا هر دو چشم می شوند. لوچی نیز از علل عمده آن به شمار می رود. به دلیل شیوع نسبتا بالی این بیماری در چشم پزشکی اطفال و خطر بالقوه آن برای بینایی فرد لزوم تشخیص زود هنگام و درمان مناسب بیش از پیش آشکار می شود در این مطالعه جمعیتی بالغ بر 55000 نفر با استفاده از آزمون غربالگری تابل ...
نمایه ها:

با توجه به اهمیت ویژه چشم بعنوان حس بینائی برای انسان و بالطبع بیماریهی آن برای انسان ، شیوع زیاد اوژانسهای چشم پزشکی ، عدم وجود تحقییق قبلی در این خصوص ، اطلاع بیشتر از اوژانسهای چشم پزشکی و سوق دادن امکانات بدان سو از مهمترین اهداف ما جهت انجام این طرح می‌باشد. در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان که تنها مرکز ریفرال استان می‌باشد هیچگونه اطلاعی از شایعترین اوژانسها (از شایعترین علت مراجعه) و آمار و ارقام آن وجود ندارد. بدین دلیل با یک تقسیم‌بندی ابتکاری جهت اوژانسهای چشم ...

یکی از علل شایع مراجعه بیماران به متخصصین چشم انکساری می‌باشد. به منظور تعیین تاثیر روزه بر عیوب انکساری چشم این مطالعات بصورت مقطعی (توصیفی، تحلیلی) انجام گرفت . در این بررسی 43 بیمار مبتلا به عیوب انکساری که تمام روزهای ماه مبارک رمضان سال 1377 را روزه گرفتند و بطور تصادفی انتخاب شدند و در سه مرحله: 1 تا 3 روز قبل از ماه مبارک رمضان، 2 تا 3 روز بعد از ماه مبارک رمضان و یک ماه بعد از ماه مبارک مورد معاینه چشم قرار گرفتند. مطالعه به صورت دوسوکور انجام گرفت و نتایج حاصله از تج ...

افتالموسکوپی مستقیم بخش استانداردی از معاینه چشم پزشکی و نیز معاینات عمومی پزشکی می باشد. با توجه به اهمیت موارد استفاده افتالموسکوپ در تشخیص یا مرحله بندی و همچنین تعیین راهبرد درمانی بعضی از بیماریها ضروری می باشد پزشک عمومی در استفاده از افتالموسکوپ تبحر کافی داشته باشد. با توجه به میزان اهمیت افتالموسکوپی بر آن شدیم تا میزان آگاهی و مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در مورد افتالموسکوپی مستقیم توسطه سه ویژگی میزان آگاهی از تکنیک انجام اتفالموسکوپی و یافته های نرم ...

بررسی اثر جراحی ویتره (ویترکتومی پارسیل) بر سمیت شبکه‌ای ناشی از جنتامایسین داخلی چشمی روش : در چشم چپ نه خرگوش پس از انجام ویترکتومی مقدار0/4 میلی‌گرم جنتامایسین تزریق شد. در چشم راست همان خرگوش‌ها نیز همان مقدار جنتامایسین تزریق شد. (پس از کشیدن مقدار 0/1 سی‌سی از مایع زلالیه). الکترورتنوگرام بعنوان ملاک بررسی فونکسیون رتین قبل، 24 ساعت بعد و 72 ساعت بعد از جراحی‌ها در تمام خرگوش‌ها انجام شد و موج اسکوتوپیک 24 دسی بل ثبت گردید. سپس تغییرات دامنه امواج در هر دو چشم نسبت به ق ...

با توجه به اینکه جراحی کاتاراکت یکی از مهمترین و شایعترین اعمال جراحی چشم محسوب می شود و نظر به اهمیت اندوفنالمیت بعنوان یکی از مهلک ترین عوارض چشمی در از بین بردن چشم و به منظور تعیین اپیدمیولوژی میکروارگانیسم های مایع اتاق قدامی چشم بیماریان تحت عمل جراحی کاتاراکت مراجعه کننده در سالهای 1375-76 به بیمارستان متینی این تحقیق صورت پذیرفت . مواد و روشها: این تحقیق به روش توصیفی بر روی 76 نفر انجام گرفت ، بیماران قبل از عمل مراحل ضد عفونی و شستشو را طی کرده، جهت عمل آماده می‌شدن ...

سوختگی های شیمیایی در چشم یکی از علل مهم مراجعه بیماران به درمانگاههای چشم می باشد که اهمیت آن بدلیل آسیب های مهم چشمی از جمله نابینایی- تاری دید تغییرات پلک کاتاراکت-گلوکوم ایادی ناشی از آن می باشد و نقش اقدامات اولیه فوری شامل شستشوی چشم و درمانهای دارویی و جراحی در پیگیریهای بعدی در نقصان عوارض چشمی اهمیت به سزایی دارد. در پژوهش حاضر تعداد 50 بیمار بستری در بیمارستانهای متینی کاشان و فارابی و لبافی نژاد تهران در طی سالهای 71-1365 از طریق مطالعه توصیفی گذشته نگر به طریقه مط ...