عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در جنگ بین ایران و عراق، بارها توسط عراق از سلاحهای شیمیایی بر علیه ایرانیان استفاده شد. مطالعات اندکی دربارهء عوارض دیررس گازهای شیمیایی انجام شده و و هیچ مطالعه‌ای در خصوص عوارض دیررس پوستی این مجروحان انجام نشده است . از اینرو، مطالعهء حاضر به بررسی عوارض پوستی دیررس گازهای شیمیایی در مجروحان جنگ تحمیلی و عوامل موثر بر آن در مقایسه با مصدومان غیرشیمیایی پرداخته است . از بین پرونده‌های موجود در بنیاد مستضعفان و جانبازان استان کرمان 500 مجروح شیمیایی که بین سالهای 1362-70 مج ...

نمونه‌های بیوپسی از ضایعات پوستی بیماران مشکوک به سل پوستی تحت آزمایشات زیر قرار داده می‌شوند. -1 آزمایشات باکترولوژیک جهت جستجوی باسیل سل در نسج شامل اسمیر، مستقیم کشت و در صورت لزوم PCR. -2 آزمایشاات پاتولوژیک : جستجوی باسیل سل در نسج پس از رنگ‌آمیزی نلسون - مشاهده نمای بافتی مختص سل پوستی در نمونه تهیه شده. -3 تست PPD جهت تعیین درجه ایمنی بیماری برای تمام بیماران انجام می‌شود. با توجه به اطلاعات بدست آمده پارامترهای مختلفی مانند انسیدانس انواع سل پوستی، را ...

گاز خردل اولین‌بار توسط نیروهای آلمانی در سال 1917 بکار رفت . این گاز نیمه عمر طولانی داشته و موتاژن و کارسینوژن است . در جنگ تحمیلی (1359-67) عراق بارها از این گاز استفاده نمود تطاهرات پوستی در پیش از 90 درصد مصدومین مشاهده میشود. هدف از مطالعه Cohozot-zetzospective حاضر، بررسی عوارض پوستی ناشی از مواجهه با گاز خردل بیش از ده سال پس از پایان جنگ تحمیلی است . 101 رزمنده مصدوم و 121 رزمنده غیرمصدوم شیمیایی به عنوان شاهد، بطور تصادفی با کمک بنیاد جانبازان استان خوزستان انتخاب و ...

با توجه به گزارشات علمی مبنی بر اثرات ضد التهابی و ضد عفونی‌کننده عصاره‌های سیر و پیاز، بر آن شدیم تا اثرات آنها را بصورت موضعی به فرم کرم بر ترمیم زخم پوستی موش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهیم. نوع زخم ایجاد شده بصورت بریدگی با ابعاد 3*3cm از پوست پشت موش صورت می‌گیرد، و در گروههای درمان و کنترل در زمان‌های متعدد پس از شروع آزمایش درصد بهبودی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...

زندگی در مجتمع‌های شبانه‌روزی باعث اشاعه بسیاری از بیماریهای واگیردار می‌شود که یکی از علت‌های آن تراکم جمعیت در واحدهای کوچک زندگی می‌باشد. زندان یکی از محل‌های با تراکم جمعیت زیاد ست که پایین بودن سطح دانش و فقر فرهنگی زندانیان مزید بر علت شده و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و اجتماعی که در زندانیان طویل‌المدت علی‌الخصوص در کسانی که زندان ابد هستند دیده می‌شود در اشاعه بسیاری از بیماری‌ها موثر شناخته شده است . از مهم‌ترین بیماری‌های منتقله در این زمینه بیماریهای پوستی و آمیزشی ...

لیشمانیوز پوستی در موش حساس BALBLc باعث انتشار بیماری و نهایتا مرگ حیوان می‌شود. برای درمان نیاز هست که از داروهای ایمونومودولاتور به همراه شیمی درمانی استفاده نمود. در این طرح به علت یافته‌های جدید در رابطه با تالیدوماید که اثرات ایمونودولاتوری آن را در بیماریهای عفونی نظیر ایدز و سرطانها نشان داده‌اند از تالیدوماید برای بررسی تاثیر ایمونومودولاتوری روی بیماری لیشمانیوز پوستی تجربی در موش Balb/c سود می‌بریم. در این طرح اولا فرآیند بیماری ثانیا پاسخهای ساتیوکامین متعاقب بیمار ...
نمایه ها:

در جهت تعیین فنوتیپ سلولی و الگوی ساتیوکاینی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی (سالک ) و افراد بهبود یافتنی از آن برای روشن شدن مکانیزم‌های ایمنی آنها، از این بیماران 20ml خون محیطی گرفته شده و پس از تکمیل پرسشنامه و انجام تست پوستی لیشمانین، خون محیطی به آزمایشگاه بخش ایمنولوژی منتقل می‌شود. 0/5 میلی‌لیتر از خون برای تعیین فنوتیپ سلولی با روش ایمنوفلئورسانس و با استفاده از دستگاه فلئوسیتومتری به کار می‌رود و بقیهء آن در روی محیط مجزای تک هسته‌ای‌ها منتقل شده و سلول‌های یک ...
نمایه ها:

با توجه به استفاده گسترده از فلپ پوستی در جراحی ترمیمی و نبودن دستور مکتوب و مشخص در مورد بهترین نخ برای دوخت فلپهای پوستی این تحقیق برای معرفی کم عارضه‌ترین نخ شکل گرفت . 30 عدد موش (Rat) بطور تصادفی به پنج گروه 6 تایی تقسیم شدند. موشها توسط تزریق داخل پرتیونتال پنتو باربیتال بیهوش گردیدند. در هر موش پس از تراشیدن موهای پشت فلپی (Randomflap) در پشت و زیر زاویه تحتانی اسکاپولا به ابعاد 3*7cm ایجاد شد و سپس فلپ در هر گروه توسط یک نوع نخ دوخته شد و پانسمان انجام شد. نخهای مورد ...
نمایه ها: