عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی میزان آگاهی کارورزان از چهار بیماری عفونی سل، تب مالت، حصبه واسهال خونی بود. تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی در شهر شیراز است. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که جهت سنجش میزان آگاهی کارورزان از بیماریهای سل، تب مالت، حصبه و اسهال خونی تنظیم شد. در مجموع 211 نفر از کل کارورزان مشغول به تحصیل در سال 1378 و نیم سال اول 1379 به طور کامل به پرسشنامه ها پاسخ دادند سپس به تجزیه و تحلیل میزان آگاهی کارورزان از چهار بیماری نامبرده و ارتباط آن با متغیرهای جنس، سال ...

کراتیت عبارت است از التهاب عفونی یا غیرعفونی قرنیه، که با فتوفربی، قرمزی چشم، آبریزش و کاهش دید همراه می‌باشد. کراتیتهای عفونی می‌تواند ناشی از باکتریها، ویروسها، قارچها یا تک‌یاخته‌ها باشد. میزان شیوع کراتیتهای عفونی در ایران در زنان خانه‌دار و کشاورز بیشتر بوده و شایعترین عامل مستعد آن تروما، و شایعترین میکروارگانیسم عامل بیماری استافیلوکوک کرآکولا با توجه به اینکه کراتیت عفونی یک اورژانس چشم‌پزشکی است و عدم دیان بموقع آن باعث آسیبهای دائمی چشم از جمله: مینائی ب ...

عدم هماهنگی نشانه‌های بالینی با نتایج آزمایشگاهی در بیمارانی که با تشخیص یکی از بیماریهای عفونی تحت بررسی قرارمی‌گیرند و همچنین عدم هماهنگی در مورد میزان پاسخ مثبت آزمایشگاهی به موارد خاصی از بیماریهای عفونی از جمله تب حصبه در بین مراکز مختلف دانشگاه، لزوم بررسی وضعیت کنونی چرخه کشت‌های باکتریایی را به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران آشکار می‌سازد بدین‌ترتیب نه تنها هر یک ازمراکز از نقطه‌نظر چگونگی انجام چرخه کشت مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقایص موجود در مراحل مخ ...

سالمونلوزیس یا عفونت حاصله توسط سویه های سالمونلایکی از شایعترین بیماریهای عفونی است که در مملکت ما که جزء ممالک جهان سوم با خصوصیات ویژه است وجود دارد این بیماری که ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مسائل بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه دارد در مواردی که کنترل بهداشتی به دلایلی تضعیف می شود و یا شرایط حاکم بر اقتصاد و اجتماع جامعه در مواردی از قبیل جنگ و حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله مانع از ارائه خدمات صحیح بهداشتی می شود به صورت همه گیر در می آید. موارد مقاومت های ...

بطور کلی بیماری بروسلوز یکی از بیماریهای شایع در ایران است و در منطقه ما نیز یکی از شایعترین بیماریهای عفونی می باشد و نیز با توجه به اینکه سالمندان قشر آسیب پذیر جامعه هستند بر آن شدیم که بیماران سالمندی را که بعلت بروسلوز در بین سالهای 75-1371 در بیمارستان سینا بستری شده اند از نظر ویژگیهای اپیدمیولوژیک، کلینکی، پاراکلینکی و درمانی مورد بررسی قرار دهیم در این مطالعه از بین 558 بیماری که بعلت بروسلوز در بین سالهای 75-1371 در بیمارستان سینا کرمانشاه بستری شده اند 85 بیماری سن ...

چکیده ندارد.

بیماریهای حاصل از عفونت با انگل لیشمانیا از عوامل مهم ایجاد مشکلات بهداشتی در بسیاری از نقاط دنیا بویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند. آنتی‌بادیهای مونوکلونال بعنوان ابزاری با ارزش برای تشخیص و تعیین ویژگی شاخص‌های آنتی‌ژنی انگل‌های بکار گرفته شده‌اند. در این پژوهش 9 آنتی‌بادی مونوکلونال موشی علیه پروماستیوگوتهای انگل لیشمانیای K-27 1.tropica (یک گونه انگل مرجع) تهیه شده و ویژگیهای این آنتی‌بادیها مورد مطالعه قرار گرفته است . این آنتی‌بادیها در روش الیزا با آنتی‌ژنه ...

کاربرد موضوعات فکاهی به عنوان یک وسیله مقدماتی پیشگیری از بیماریهای عفونی موضوعی تازه جهت ارتقاء سلامتی می‌باشد تحقیقات نشان داده است که موضوعات فکاهی و نشاطآور روی سلامت جسم و روان تاثیر دارد و در این زمینه نیز ارتباط مثبتی بین تاثیر موضوعات فکاهی و افزایش S-IgA در بزرگسالان ارائه نموده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که اگر موضوعات فکاهی و نشاطآور دارای چنین تاثیری می‌باشند با کاربرد آنها به عنوان یک وسیله پیشگیری از بیماریهای عفونی در کودکان سنین مدرسه گامی در جهت ارتقاء سلامت و پی ...
نمایه ها:

هدف از این پژوهش بررسی امکان انتقال آلودگی از قالب به کست گچی بود. بدین منظور دو نوع ماده قالب‌گیری در گروه (Rapid) A و (Alginate) B انتخاب شدند، در گروه‌های A2 (که قالب سیلیکون تراکمی آلوده شده بعد از 30 ثانیه زیر جریان آب سرد گرفته و بعد توسط گچ با آب خالص ، کست گچ ریخته شد) و A1 (که قالب‌های سیلیکون تراکمی آلوده شده بدون شستشو با آب ضدعفونی شدن، توسط گچ با آب خالص ، کست گچ ریخته شد) و B2 (قالب‌های آلژیناتی آلوده شده به مدت 30 ثانیع زیر جریان آب سرد گرفته و بعد توسط گچ با آ ...