عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

FNAC بعنوان بهترین روش در تشخیص و کنترل ندولهای تیروئید مطرح است. با اینحال این روش علی رغم توانایی بالا در تشخیص موارد بدخیم ندولهای تیروئید دارای محدودیتهایی نیز است. با هدف اثبات کارایی و مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی و FNAC در قبل از عمل جراحی ندول تیروئید در قالب یک مطالعه گذشته نگر 200 بیمار با ندول تیروئید مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر مورد یافته های FNAC و سونوگرافی با نتایج هیستوپاتولوژیک پس از عمل جراحی مقایسه گردید. یافته های سونوگرافی مورد نظر در این مطالعه عبار ...

تب مالت بیماری مشترک بین انسان و دام است به همین دلیل اط طریق تماس با دامهای اهلی و یا مصرف لبنیات و فرآورده آنها به انسان منتقل می شود. این بیماری در کشور ما آندمیک می باشد. در این تحقیق هدف ما مقایسه رژیم های درمانی مختلف اعم از داکسی سیکلیم و ریفامپین در یک گروه کوترموکسازول و ریفامپین در گروه دیگر (RC) دسته سوم شام داکسی سیکلین به همراه کوتریموکسازول (DC) و گروه چهارم شامل کوتریموکسازول به علاوه ریفامپین و جنتامایسین (RCG) را از نظر میزان بهبودی و عود و زمان شروع پاسخ کل ...

بیماری سل یکی از بزرگترین مسائل بهداشتی جهان حاضر بوده و میزان مرگ و میر و ازکارافتادگی سالیانه قابل توجهی دارد. با هدف تلاش در جهت کنترل، مهار و کاهش از کارافتادگی ناشی از این بیماری، در یک مطالعه توصیفی و آینده نگر، دسته ای از این بیماران که در طی مهرماه 72 تا مهرماه 75 به مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران، درمانگاه و بخشهای عفونی و ارتوپدی مراجعه کره بودند. با تشخیص احتمالی و اولیه توبرکلوز استخوان و مفصل براساس علائم بالینی و پاراکلینیکی و رادیولوژیک با داشتن ‏‎PPD‎‏ مثبت ...

بروز زردی در حین حاملگی یکی از اورژانس های تشخیصی و درمانی در طب داخلی وژنیکولوژی می باشد زیرا تشخیص به موقع و هرچه زودتر بعضی از علل زردی در خانمهای حامله و درمان هرچه سریعتر آن موجب نجات جان مادر و نوزاد خواهد شد. در این مقاله در مورد یکی از علل خطیر زردی در حاملگی بحث خواهد شد. هرچند کبد چرب حاملگی یک بیماری نادری می باشد. ولی در صورت آشنایی با این بیماری و تشخیص به موقع آن با اقدامات درمانی مناسب و سریع می توان جان مادر و بچه را نجات داد. همانطوری که می دانید در برخورد با ...
نمایه ها:
زردی | 
تشخیص | 
درمان | 

پیشرفتهای تکنولوژی منجر به ظهور یک سری مشکلات گردیده که از این میان می توان بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروب را نام برد. در هیمن رابطه سوش هایی از استرپتوکوک پنومونیه جدا شده اند که به طور روز افزونی به آنتی بیوتیک های موجود مقاوم شده اند. در حالیکه داروهای ضد میکروبی میزان مرگ و میر ناشی از برخی بیماریهای شایع را کاهش می دهد گاهی موجب به وجود آمدن میکروبهای مقاوم به داروهای پدمیکروبیال به عنوان عوامل مهم بیماری انسانی می گردند. لازم است بدانیم که جانسین کردن نسخته آنتی بی ...

از دیر باز بیماریهای مختلفی در زندگی بشر گریبانگیر حیات و صحت و سلامت وی بوده است و شاید تعدادی از آنها هنوز که هنوز حیات بشری را تهدید می کند. از میان این طیف عظیم بیماریها بعضی از آنه بعلل مختلفی مانند اپیدمی وسیع واگیری شدید عدم شناخته شدن علت مسبب آن و ... اهمین دو چندان پیدا می کنند. که اگر از سرطانها و بیماریهای مرتبط با جوامع مرقه که بگذریم طیف عظیم بیماریهای عفونی و علی الخصوص ایدز در راس مشکلات درمانی قرار می گیرند. بیماری ایدز نیز بعلل مذکور فوق و همچنین عدم وجود وا ...
نمایه ها:
قم | 
ایدز | 
دانش | 

در دهه اخیر گزارشاتی از سرتاسر دنیا بخصوص هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا در مورد تیفوئید با مقاومت به چند دارو داده شده است. و اهمیت مقاومت ما را بر آن داشت تا این مطالعه کوچک را طراحی نمائیم. در این مطالعه بیماران مبتلا به تیفوئید از تاریخ 1373 لغایت سی و یکم شهریور ماه 1376 (سه سال و نیم) مورد بررسی قرار گرفتند. جمعا 120 بیمار وارد مطالعه شدند 51 مورد از نوع تیفوئید حساس و 69 مورد از نوع تیفوئید مقاوم. در سال 74 بیشترین تعداد موارد تیفوئید مقاوم را داشته ایم. از نظر سن و جنس ...

به منظور دستیابی به روشهای تشخیصی آسانتر،کم خطرتر ، سریعتر در زمینه گرفتاری سلی پرده های سروزال تحقیقی آینده نگر جهت ارزیابی ارزش اندازه گیری ADA ‌و لیزوزیم مایع سروزال و پلاسما در تشخیص افتراقی افیوژنهای سلی از سایر علل انجام دادیم. در کنار آن بر روی نمونه پلاسمایی 21 فرد سالم و 20 بیمار مبتلا به سل ریوی اندازه گیری ADA‌ و لیزوزیم انجام گرفت. بیماران مبتلا به افیوژن پلورال جمعا 47 مورد بودند. بیماران مبتلا به آسیت جمعا 26 مورد بدخیمی، 4 مورد ترانسودا ناشی از نارسایی قلب، 2 م ...

عفونت های ادراری درکودکان به عنوان یکی از مهمترین بیماری های عفونی کودکان می باشند. هدف از این مطالعه تعیین جرم های شایع عفونتهای ادراری درکودکان دربیمارستان بهرامی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها می باشد. تعداد170 مورد بیمار 2 ماهه تا 12 ساله مبتلا به پیلو نفریت مراجعه کننده به بیمارستان بهرامی طی دو دوره زمانی سالهای 1377-1375 و سالهای 1382-1379 که کشت ادراری آنها دارای یک نوع پاتوژن ادراری با شمارش کلنی بیش از 000/100 همراه با آنتی بیو گرام بوده است، در این مطالعه مورد بر ...