عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد نامناسب آنتی بیوتیکها امری شایع بوده و با عوارض خطرناکی همراه است که بروز و انتشار ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکهای متعدد جدی ترین عارضه آنهاست. مطالعه حاضر بررسی نحوه تجویز آنتی بیوتیک در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان 17 شهریور مشهد از خرداد تا بهمن ماه 1377 بوده است. در طی این مدت از 3583 بیمار بستری در بخشهای داخلی و جراحی 2401 (67 درصد) بیمار آنتی بیوتیک دریافت کردند که میزان تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در کل 97 درصد بود (در بخش داخلی 94 درصد- در بخش جراحی 98 در ...