عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش تعیین توزیع فراوانی اختلالات روانپزشکی سالمندان بستری در مرکز روانپزشکی بیمارستان فارابی کرمانشاه طی سالهای 73 تا 83 بود و اهداف فرعی بر حسب متغیرهای سن، جنس، شغل ، میزان تحصیلات ، سابقه خانوادگی بیماری روانی ، سابقه مصرف دارو ، بیماریهای جسمی همراه ، محل سکونت و سابقه مصرف الکل و مواد تعیین گردید. این مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد و روش مطالعه بر اساس بررسی پرونده های کلیه سالمندان بستری در مرکز روانپزشکی بیمارستان فارابی طی سالهای 73 تا 83 که مشتمل بر 250 ...

با توجه به شیوع بالای بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی 1 تا 105 درصد و اینکه بیماران اسکیزوفرنی تقریبا صد تخت های بیمارستان روانی را اشغال می‌کنند. ما به تحقیق درباره نقش شخصیت قبل از بروز اسکیزوفرنی که یکی از عوامل تاثیرگذار متعدد در بیماری اسکیزوفرنی است پرداختیم. اهدافی که پرداخت شد شامل 1)تعیین نوع شخصیت بیماران بستری شده قبل از بروز اسکیزوفرنی 2)مقایسه درصد بیمارانی که دارای اختلال شخصیت بوده با کسانیکه قبل از ابتلاء اختلال شخصیت نداشته‌اند. 3)تعیین اختلال شخصیتهای مستعد ...

موضوع اصلی پایان نامه بررسی سندرم براون در بیمارستان فارابی می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ده ساله بیماران مبتلا به سندرم براون در بیمارستان فارابی می باشد و اهداف جزئی این تحقیق شامل موارد زیر است: بررسی تعداد مواردی از بیماران که دیر تشخیص داده شده اند. بررسی تعداد مواردی از بیماران که دچار آمبلیوپیا شده اند. بررسی مواردی از بیماری که بصورت اکتسابی دچار بیماری شده اند. بررسی مواردی از بیماری که بدنبال سندرم براون دچار مشکل وضعیتی سر و گردن شده اند. بررسی توزیع جنسی بیمار ...

چکیده ندارد.

موضوع اصلی مورد تحقیق در این پایان نامه بررسی 60 مورد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی می باشد که دچار وضعیت جبرانی سر یا Compensatery Head Postore به علل چشمی می باشند. در این بیماران نوع بیماری چشمی که باعث ‏‎C.H.P‎‏ شده است مادرزادی یا اکتسابی بودن آن نوع Compensatery Head Postore عوارض احتمالی مثل آمبلیوپی و دوبینی مورد بررسی قرار گرفته اند. جمعیت مورد بررسی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه استرابیسم بیمارستان فارابی در سالهای 76-74 می باشند که دچار یکی از انوا ...

از آنجائی که در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا اکثریت عملهای جراحی چشم به صورت سرپایی انجام می‌شود و کمترین زمان بستری در بیمارستان صورت می‌گیرد. به طوری که بیماران بعد از 3 تا 5 ساعت بعد از جراحی از بیمارستان مرخص می شوند و تاکنون تحقیق کافی در رابطه با زمان بستری بیماران و مشکلات راجع به زمان بستری در کشورمان صورت نگرفته است. لذا بر آن شدیم که با طرح این مسئله و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و نتایج حاصله از این بررسی و تحقیق بتوانیم راهکارهایی جهت نزدیک شدن به این استاند ...

طی 20 سال اخیر ارتباط کلسترول پایین و اقدام به خودکشی در مطالعات متعددی عنوان شده است . هر چند هنوز به نتایج قطعی نرسیده است . به همین انگیزه کلسترول سرم 86 بیمار که به دلیل اقدام به خودکشی از مهر 77 تا تیر 78 در بیمارستان فارابی بستری شده بودند اندازه‌گیری و با گروه شاهد مقایسه گردید. تحقیق به صورت گذشته‌نگر و با استفاده از گروه شاهد انجام شد. کلسترول سرم بیماران و گروه شاهد اندازه‌گیری شد و اطلاعات مربوط به خودکشی نیز در پرسشنامه‌ای جمع‌آوری گردید. داده‌ها پس از تجزیه و تحل ...

مطالعه حاضر به منظور تعیین ویژگیهای جامعه شناختی معتادین به مواد مخدر می باشد: این مطالعه از نوع توصیفی میباشد و جمعیت مورد مطالعه تعداد 102 نفر از معتادینی هستند که در بخش ترک اعتیاد بیمارستان فارابی از زمان شروع بکار این بخش تا پایان مرداد ماه 1378 بستری شده اند، لازم به تذکر است با توجه به اینکه دسترسی به معتادین و شناخت ویژگیهای جامعه شناختی آنها بعنوان یک طبقه آماری از طریق رجوع به خانواده ها و موسسات و نهادها و انجام همه پرسی مقدور نیست لذا نمونه گیری از یک مکان مشخص را ...

یکی از اعضای بدن چشم می باشد که با آن می توان با محیط اطراف رابطه برقرار نمود و از بافتهای موثر و با اهمیت چشم می توان به قرنیه اشاره کرد. با دانستن اطلاعات آماری و اپیدمیولوژیک از ضایعات قرنیه می‌توان کمک زیادی به امر تشخیص به موقع و اتخاذ روش درمانی صحیح نمود. با توجه به اینکه بیمارستان فارابی بزرگترین مرکز چشم پزشکی و مرکز رفرانس بیماریهای چشمی است و بدلیل عدم امکانات کافی از تمام نقاط کشور جهت درمان به این مرکز مراجعه می نمایند اطلاعات این تحقیق می تواند تا حدود زیادی نشا ...